rekcja przyimkowa czasownika

 0    132 schede    dariaporciana93
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wydawać na
inizia ad imparare
ausgeben für + Akk
wypowiedzieć się za
inizia ad imparare
sich aussprechen für +Akk
podziękować komuś za
inizia ad imparare
sich bedanken bei jdm für +Akk
ukarać za
inizia ad imparare
bestrafen für + Akk
zarezerwować dla
inizia ad imparare
buchen für +Akk
gwarantować/reczyć/dawać rękojmię za
inizia ad imparare
bürgen für +Akk
pokutować za
inizia ad imparare
büßen für +Akk
dziękować za
inizia ad imparare
danken jdm für +Akk
być podporą dla
inizia ad imparare
dasein für +Akk
nadawać się na/ do
inizia ad imparare
sich eignen für +Akk
wstawić się za/ angażować się w
inizia ad imparare
sich einsetzen für +Akk
wstawić się za
inizia ad imparare
eintreten für +Akk
usprawiedliwiać się za
inizia ad imparare
sich entschuldigen für +Akk jdm
uznawać za
inizia ad imparare
erklären für +Akk
odnosić się do/ dotyczyć kogoś, czegoś
inizia ad imparare
gelten für +Akk
uważać za
inizia ad imparare
halten für +Akk
walczyć o
inizia ad imparare
kämpfen für + Akk
kandydować na
inizia ad imparare
kandidieren für +Akk
zbierać dla/na
inizia ad imparare
sammeln für +Akk
wstydzić się za kogoś, coś
inizia ad imparare
sich schämen für +Akk
być/ opowiadać się za
inizia ad imparare
sein für +Akk
troszczyć się o
inizia ad imparare
sorgen für +Akk
głosować za/ przeciw
inizia ad imparare
stimmen für /gegen +Akk
ręczyć za
inizia ad imparare
sich verbürgen für +Akk
wypowiedzieć się przeciw
inizia ad imparare
sich aussprechen gegen +Akk
wystąpić przeciwko, podjąć kroki przeciwko
inizia ad imparare
einschreiten gegen +Akk
zbuntować się przeciwko
inizia ad imparare
sich erheben gegen +Akk
intrygować przeciwko
inizia ad imparare
intrigieren gegen +Akk
walczyć przeciw/z
inizia ad imparare
kämpfen gegen +Akk
zwrócić się przeciwko
inizia ad imparare
sich kehren gegen +Akk
wnosić oskarżenie przeciwko
inizia ad imparare
klagen gegen +Akk
polemizować z
inizia ad imparare
polemisieren gegen +Akk
protestować przeciwko
inizia ad imparare
protestieren gegen +Akk
chronić przed
inizia ad imparare
schützen gegen +Akk
wzdrygać się przed
inizia ad imparare
sich sperren gegen +Akk
opierać się czemuś
inizia ad imparare
sich sträuben gegen +Akk
ubezpieczyć przed/od
inizia ad imparare
versichern gegen +Akk
uchybić czemuś, wkroczyć przeciw
inizia ad imparare
verstoßen gegen +Akk
bronić się przed
inizia ad imparare
sich wehren gegen +Akk
wrzeszczeć, złościć się na
inizia ad imparare
wettern gegen +Akk
złościć się / irytować się czymś
inizia ad imparare
sich ärgern über +Akk
denerwować się czymś
inizia ad imparare
sich aufregen über +Akk
wypowiedzieć się o, wyrazić się o
inizia ad imparare
sich aussprechen über +Akk
decydować o
inizia ad imparare
befinden über + Akk
relacjonować coś
inizia ad imparare
berichten über + Akk
skarżyć się na
inizia ad imparare
sich beklagen über Akk
skarżyć się na
inizia ad imparare
sich beschweren über Akkusativ
debatować o
inizia ad imparare
debattieren über Akkusativ
sądzić o
inizia ad imparare
denken über Akkusativ
dyskutować o
inizia ad imparare
diskutieren über Akkusativ
zgodzić się co do
inizia ad imparare
sich einigen über Akk
oburzać się czymś
inizia ad imparare
sich empören über Akkusativ
zadecydować o czymś
inizia ad imparare
entscheiden über Akkusativ
oburzać się czymś
inizia ad imparare
sich entrüsten über Akkusativ
denerwować się czymś
inizia ad imparare
sich ereifern über Akkusativ
denerwować się czymś
inizia ad imparare
sich erregen über Akkusativ
zarumienić się z powodu
inizia ad imparare
erröten über Akk
przeklinać kogoś coś
inizia ad imparare
fluchen über Akk
panować nad
inizia ad imparare
gebieten über Akk
martwić się z powodu
inizia ad imparare
sich grämen über Akk
rozmyślać nad czymś
inizia ad imparare
grübeln über Akk
nawiedzić kogoś, spaść na
inizia ad imparare
hereinbrechen über Akk
napaść na
inizia ad imparare
herfallen über Akk
panować nad
inizia ad imparare
herrschen über Akk
mówić źle o, krytykować
inizia ad imparare
herziehen über Akk
płakać, wyć
inizia ad imparare
heulen über Akk
informować (się) o
inizia ad imparare
(sich) informieren über Akk
biadać nad
inizia ad imparare
jammern über Akk
radować się głośno z
inizia ad imparare
jubeln über Akk
skarżyć się na
inizia ad imparare
klagen über Akk
śmiać się z
inizia ad imparare
lachen über Akk
bluźnić na, szydzić z
inizia ad imparare
lästern über Akk
medytować nad
inizia ad imparare
meditieren über Akk
gderać na
inizia ad imparare
murren über Akk
zastanawiać się nad
inizia ad imparare
nachdenken über Akk
referować o
inizia ad imparare
referieren über Akk
żartować z
inizia ad imparare
scherzen über Akk
kląć, wymyślać na
inizia ad imparare
schimpfen über Akk
pisać o czymś
inizia ad imparare
schreiben über etwas Akk
drwić z
inizia ad imparare
spotten über Akk
rozmawiać o czymś
inizia ad imparare
sprechen über etwas Akk
biadolić z powodu
inizia ad imparare
stöhnen über Akk
kłócić się o
inizia ad imparare
streiten über Akk
smucić się, martwić się czymś
inizia ad imparare
trauern über Akk
rozmawiać o
inizia ad imparare
sich unterhalten über Akk
powiadomić o
inizia ad imparare
unterrichten über Akk
czuwać nad
inizia ad imparare
wachen über Akk
płakać nad
inizia ad imparare
weinen über Akk
wiedzieć coś o
inizia ad imparare
etwas wissen über Akk
dziwić się czemuś
inizia ad imparare
sich wundern über Akk
obawiać się/ bać się o
inizia ad imparare
sich ängstigen um Akk/ Angst haben um Akk
trwożyć się o
inizia ad imparare
bangen um Akk
martwić się kimś/ czymś
inizia ad imparare
sich bekümmern um Akk
starać się o
inizia ad imparare
sich bemühen um Akk
zazdrościć czegoś
inizia ad imparare
beneiden um Akk
żebrać o
inizia ad imparare
betteln um Akk
ubiegać się o
inizia ad imparare
sich bewerben um+Akk. (bewarb, hat beworben)
prosić o
inizia ad imparare
bitten um Akk
pozbawiać czegoś
inizia ad imparare
bringen um Akk
targować się o
inizia ad imparare
feilschen um Akk
błagać o
inizia ad imparare
flehen um Akk
wykręcać się od, omijać coś
inizia ad imparare
sich herumdrücken um Akk
walczyć o
inizia ad imparare
kämpfen um Akk
opłakiwać kogoś/coś
inizia ad imparare
klagen um Akk
troszczyć się o
inizia ad imparare
sich kümmern um Akk
wnieść podanie/poprosić o
inizia ad imparare
nachsuchen um Akk
walczyć o
inizia ad imparare
ringen um Akk
martwić się
inizia ad imparare
sich sorgen um Akk
kłócić się o
inizia ad imparare
(sich) streiten um Akk
opłakiwać kogoś
inizia ad imparare
trauern um Akk
opłakiwać kogoś
inizia ad imparare
weinen um Akk
składać się z
inizia ad imparare
bestehen aus D.
wnioskować z
inizia ad imparare
entnehmen aus D.
wynikać z
inizia ad imparare
sich ergeben aus D.
wynikać z
inizia ad imparare
erhellen aus D.
powstać, wyniknąć z
inizia ad imparare
erwachsen aus D.
wynikać z
inizia ad imparare
folgen aus D.
wyciągać wnioski z
inizia ad imparare
folgern aus D.
uzyskać z
inizia ad imparare
gewinnen aus D.
produkować z
inizia ad imparare
hergestellt aus D.
zrobić z
inizia ad imparare
machen aus D.
wynikać z
inizia ad imparare
resultieren aus D.
uratować z
inizia ad imparare
retten aus D.
wyciągać wnioski z/ na podstawie
inizia ad imparare
schließen aus D.
pochodzić z
inizia ad imparare
stammen aus D.
tłumaczyć z
inizia ad imparare
übersetzen aus D.
stać się, wyrosnąć z (kogoś)
inizia ad imparare
werden aus D.
zadzwonić do
inizia ad imparare
anrufen bei D.
obserwować u/w
inizia ad imparare
beobachten bei D.
pozostać przy/ u
inizia ad imparare
bleiben bei D.
przeprosić kogoś
inizia ad imparare
sich enrschuldigen bei D.
pomagać przy/ w
inizia ad imparare
helfen bei D.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.