Rekcja: Czasowniki z przyimkami (część 1)

 0    105 schede    kpukaluk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ändern an D
inizia ad imparare
zmieniać w czymś
sich anpassen an A
inizia ad imparare
dostosować się do
appellieren an A
inizia ad imparare
zaapelować do
arbeiten an D
inizia ad imparare
pracować nad
sich beteiligen an D
inizia ad imparare
uczestniczyć w
denken an A
inizia ad imparare
myśleć o
sich erinnern an A
inizia ad imparare
przypominać sobie coś/ kogoś
erkennen an D
inizia ad imparare
rozpoznać po
erkranken an D
inizia ad imparare
zachorować na
fehlen an D
inizia ad imparare
brakować czegoś
gewinnen an D
inizia ad imparare
zyskiwać na
glauben an A
inizia ad imparare
wierzyć w
grenzen an A
inizia ad imparare
graniczyć z
sich halten an A
inizia ad imparare
trzymać się czegoś
hängen an D
inizia ad imparare
być przywiązanym do kogoś
sich gewöhnen an A
inizia ad imparare
przyzwyczaić się do
leiden an D
inizia ad imparare
cierpieć na
liegen an D
inizia ad imparare
zależeć na/ od
liefern an A
inizia ad imparare
dostarczać komuś
mangeln an D
inizia ad imparare
brakować czegoś
sich rächen an D
inizia ad imparare
zemścić się na
scheitern an D
inizia ad imparare
rozbijać się o
schreiben an A
inizia ad imparare
pisać do
sterben an D
inizia ad imparare
umrzeć na
teilnehmen an D
inizia ad imparare
brać udział w
vorbeigehen an D
inizia ad imparare
przechodzić obok
sich wenden an A
inizia ad imparare
zwracać się do
zweifeln an D
inizia ad imparare
wątpić w
achten auf A
inizia ad imparare
uważać na
ankommen auf A
inizia ad imparare
zależeć od
antworten auf A
inizia ad imparare
odpowiadać na
aufpassen auf A
inizia ad imparare
uważać na
aufmerksam machen auf A
inizia ad imparare
zwracać uwagę na
sich auswirken auf A
inizia ad imparare
oddziaływać na
basieren auf D
inizia ad imparare
opierać się na
beruhen auf D
inizia ad imparare
opierać się na
sich beschränken/ begrenzen auf A
inizia ad imparare
ograniczać się do
sich berufen auf A
inizia ad imparare
powoływać się na
bestehen/ beharren auf D
inizia ad imparare
obstawać przy czymś
sich beziehen auf A
inizia ad imparare
odnosić się do
Eindruck machen auf A
inizia ad imparare
robić wrażenie na
sich einstellen auf A
inizia ad imparare
nastawić się na
sich freuen auf A
inizia ad imparare
cieszyć się na
hinweisen auf A
inizia ad imparare
wskazać/ zwrócić uwagę na
hoffen auf A
inizia ad imparare
mieć nadzieję na
sich konzentrieren auf A
inizia ad imparare
koncentrować się na
rechnen auf A
inizia ad imparare
liczyć na
sich verlassen auf A
inizia ad imparare
zdać się, polegać na
verzichten auf A
inizia ad imparare
zrezygnować z czegoś
sich vorbereiten auf A
inizia ad imparare
przygotowywać się do
warten auf A
inizia ad imparare
czekać na
zurückführen auf A
inizia ad imparare
dać się czymś wyjaśnić
zurückkommen auf A
inizia ad imparare
powrócić do
bestehen aus D
inizia ad imparare
składać się z
sich ergeben aus D
inizia ad imparare
wynikać z
folgen/ resultieren aus D
inizia ad imparare
wynikać z
stammen aus D
inizia ad imparare
wywodzić się z
werden aus D
inizia ad imparare
stać się, wyrosnąć z
anrufen bei D
inizia ad imparare
zatelefonować do
bleiben bei D
inizia ad imparare
pozostać przy
helfen bei D
inizia ad imparare
pomagać w
herauskommen bei D
inizia ad imparare
wyjść, wynikać z
vorbeikommen bei D
inizia ad imparare
wpaść do kogoś
dividieren durch A
inizia ad imparare
dzielić przez
ersetzen durch A
inizia ad imparare
zastąpić czymś
fließen durch A
inizia ad imparare
przepływać przez
teilen durch A
inizia ad imparare
dzielić przez
bürgen für A
inizia ad imparare
gwarantować coś
sich bedanken (bei j-m) für A
inizia ad imparare
podziękować komuś za
danken für A
inizia ad imparare
dziękować za
sich eignen für A
inizia ad imparare
nadawać się do
sich einsetzen für A
inizia ad imparare
opowiadać się za
sich entscheiden für A
inizia ad imparare
zdecydować się na
sich (bei j-m) entschuldigen für A
inizia ad imparare
usprawiedliwiać się z powodu
gelten für A
inizia ad imparare
odnosić się do
haften für A
inizia ad imparare
odpowiadać/ ręczyć za
halten für A
inizia ad imparare
uważać za
sich interessieren für A
inizia ad imparare
interesować się czymś
kandidieren für A
inizia ad imparare
kandydować do
kämpfen für A
inizia ad imparare
walczyć o
sein für A
inizia ad imparare
być za
sorgen für A
inizia ad imparare
zadbać o coś, troszczyć się
sein gegen A
inizia ad imparare
być przeciwko
sich versichern gegen A
inizia ad imparare
ubezpieczyć się od
verstoßen gegen A
inizia ad imparare
wykroczyć przeciw
sich wehren gegen A
inizia ad imparare
bronić się przeciw
ankommen/ eintreffen in D
inizia ad imparare
przybyć do
sich auskennen in D
inizia ad imparare
orientować się na
bestehen in D
inizia ad imparare
polegać na
einladen in A
inizia ad imparare
zapraszać do
einteilen in A
inizia ad imparare
podzielić na
eintreten in A
inizia ad imparare
wejść do
geraten in A
inizia ad imparare
popaść w
sich irren in D
inizia ad imparare
pomylić się w
übersetzen in A
inizia ad imparare
przetłumaczyć na
sich verlieben in A
inizia ad imparare
zakochać się w
sich vertiefen in A
inizia ad imparare
zagłębić się w
sich abfinden mit D
inizia ad imparare
pogodzić się z
anfangen/ beginnen mit D
inizia ad imparare
zaczynać coś/ od
aufhören mit D
inizia ad imparare
przestawać, skończyć z
sich beschäftigen/ befassen mit D
inizia ad imparare
zajmować się czymś
rechnen mit D
inizia ad imparare
liczyć się z czymś
telefonieren mit D
inizia ad imparare
rozmawiać przez telefon z
versorgen mit D
inizia ad imparare
zaopatrywać w
zusammenstoßen mit D
inizia ad imparare
zderzyć się z

Devi essere accedere per pubblicare un commento.