Powoływanie rządu

 0    16 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Ile jest wariantów trybu powoływania rządu?
inizia ad imparare
trzy warianty (każdy kolejny wchodzi w życie jeżeli poprzedni się nie powiódł)
Kto desygnuje premiera w pierwszym wariancie?
inizia ad imparare
Prezydent RP
Na jakiej zasadzie Prezydent wybiera premiera?
inizia ad imparare
jest to zazwyczaj przewodniczący lub jeden z czołowych działaczy ugrupowania, które zdobyło najwięcej mandatów
Jakie jest pierwsze zadanie nowo desygnowanego premiera?
inizia ad imparare
przedstawienie proponowanego przez siebie składu Rady Ministrów
Ile czasu ma Prezydent na powołanie premiera i nowych ministrów?
inizia ad imparare
14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub dymisji poprzedniego rządu
Co musi zrobić premier po zaprzysiężeniu przed Prezydentem nowego rządu?
inizia ad imparare
musi w ciągu 14 dni wygłosić expose na posiedzeniu Sejmu
Czym jest expose premiera?
inizia ad imparare
przedstawieniem programu działania nowego rządu, jego celów i założeń
Jakie znaczenie ma expose dla nowego rządu?
inizia ad imparare
wygłoszenie expose to jednocześnie zwrócenie się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania, czyli wyrażenia poparcia dla polityki rządu
Na jakich zasadach Sejm uchwala wotum zaufania wobec rządu?
inizia ad imparare
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
W jaki sposób powołanie rządu w pierwszym wariancie może się nie powieść?
inizia ad imparare
Prezydent nie będzie w stanie wyznaczyć w danym czasie premiera; premier nie skompletuje rządu; Sejm nie wyrazi wotum zaufania
Kto desygnuje premiera w drugim wariancie?
inizia ad imparare
Sejm (posłowie mają 14 dni na uzgodnienie stanowiska)
Na jakich zasadach Sejm wybiera kandydata na premiera w drugim wariancie?
inizia ad imparare
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (głosowanie zastępuje wotum zaufania)
Kiedy wchodzi w życie trzeci wariant powoływania rządu?
inizia ad imparare
jeżeli posłowie nie są w stanie dojść do porozumienia w ciągu ustawowych 14 dni od niepowodzenia pierwszego wariantu
Kto wskazuje kandydata na premiera w trzecim wariancie?
inizia ad imparare
Prezydent RP (ponownie w ciągu 14 dni)
Jakie jest zadanie Sejmu w trzecim wariancie powoływania rządu?
inizia ad imparare
Sejm musi wysłuchać expose nowego premiera i wyrazić wotum zaufania wobec jego rządu
Co się dzieje, jeżeli trzeci wariant zawodzi?
inizia ad imparare
jeżeli Sejm nie wyrazi wotum zaufania wobec rządu, Prezydent rozwiązuje Sejm i Senat, skraca ich kadencję i zarządza nowe wybory

Commenti:

Pawel Ha scritto: 2011-11-14 21:29:37
W jaki sposób moze dojść do powolania nowego rządu?

Paweł Ha scritto: 2011-11-14 21:50:24
W jaki sposób moze dojść do powolania nowego rządu?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.