Polska i świat w XII-XVI wieku

 0    24 schede    hemik
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Podaj datę początku rozbicia dzielnicowego
inizia ad imparare
1138
Podaj datę zniesienia zasady senioratu
inizia ad imparare
1180
Podaj datę sprowadzenia Krzyżaków do Polski
inizia ad imparare
1226
Podaj datę zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
inizia ad imparare
1309
Podaj datę koronacji Władysława Łokietka
inizia ad imparare
1320
Podaj datę koronacji Przemysła II
inizia ad imparare
1295
Podaj datę bitwy pod Płowcami
inizia ad imparare
1331
Podaj datę śmierci Kazimierza Wielkiego
inizia ad imparare
1370
Podaj datę założenia Akademii Krakowskiej
inizia ad imparare
1364
Podaj datę synodu w Clermont
inizia ad imparare
1095
Podaj datę początku pierwszej wyprawy krzyżowej
inizia ad imparare
1096
Podaj datę zdobycia Konstantynopola przez krzyżowców
inizia ad imparare
1204
Podaj datę bitwy nad rzeką Kałką
inizia ad imparare
1223
Podaj datę zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców
inizia ad imparare
1099
Podaj datę powstania zakonu krzyżackiego
inizia ad imparare
1190
Jakie wydarzenie zakończyło rozbicie dzielnicowe w Polsce?
inizia ad imparare
koronacja Władysława Łokietka
Od kiedy do kiedy były organizowane wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej?
inizia ad imparare
od XI do XIII w.
Co należy do skutków rozbicia dzielnicowego w Polsce?
inizia ad imparare
osłabienie Polski na arenie międzynarodowej
Jakie tereny wchodziły w skład państwa Władysława Łokietka?
inizia ad imparare
Małopolski
Jakie państwo sąsiadujące z Polską posiadało władcę, który rościł sobie prawo do korony polskiej?
inizia ad imparare
Królestwo Czeskie
Wstaw w kratki cyfry od 1 do 4, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w porządku chronologicznym: [] założenie Akademii Krakowskiej [] sprowadzenie Krzyżaków do Polski [] pierwsza wyprawa krzyżowa [] zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
inizia ad imparare
4 3 1 2
Co to jest prawo składu?
inizia ad imparare
nałożony na kupców przybywających do uprzywilejowanych miast obowiązek wystawiania towarów po korzystnej dla mieszczan cenie
Co to jest prawo przymusu drogowego?
inizia ad imparare
nakaz odwiedzania przez kupców miast z nadanym przywilejem składu
Daty: A. koronacja Wacława II na króla Polski – ........ B. bitwa pod Legnicą – ........ C. początek rozbicia dzielnicowego – ........ D. koronacja Władysława Łokietka – ........
inizia ad imparare
A. 1300 r. B. 1241 r. C. 1138 r. D. 1320 r.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.