początki komunizmu w polsce

 0    28 schede    adorsz70
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Kiedy miał miejsce Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego?
inizia ad imparare
2 lipca 1944r.
Jak nazywało się radio przez które wygłoszono manifest?
inizia ad imparare
komunistyczne radio "Moskwa".
Co przekazywał manifest PKWN z 2 lipca 1944r?
inizia ad imparare
Ten dokument określał komunistów jako legalny organ władzy i miał przekonać ludzi do ZSRR.
Jakie założenia przekazywał Manifest PKWN?
inizia ad imparare
odmawiał legitymizacji władzy Rządowi RP na uchodźstwie, zapowiadał utworzenie Milicji Obywatelskiej i ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich, nacjonalizację ziemi i przemysłu.
PKWN kierował się ustawą zasadniczą powstałą w...?
inizia ad imparare
marcu 1921.
W Polsce planowano wprowadzić ustrój demokratyczny oraz zawrzeć sojusz z ZSRR. Dlaczego nie można było zrealizwać obu tych założeń?
inizia ad imparare
Układ z ZSRR nie pozwalał na demokrację.
Do PKWN należeli członkowie takich związków jak?
inizia ad imparare
Związku Patriotów Polskich Krajowej Rady Narodowej.
Kto był przewodniczącym PKWN?
inizia ad imparare
Edward-Osóbka Morawski.
Kiedy Stalin objął najwyższą władzę na terenach polskich?
inizia ad imparare
26 lipca 1944r.
Kiedy podpisano porozumienie o polsko-radzieckiej granicy między PKWN a ZSRR?
inizia ad imparare
27 lipca 1944r
Co zawierało porozumienie o polsko-radzieckiej granicy między PKWN a ZSRR z 27 lipca 1944r?
inizia ad imparare
Ten układ orzekał że Polska oddaje Kresy Wschodnie do ZSRR w zamian za przesunięcie zachodniej granicy.
Gdzie znajdowała się siedziba PKWN po 1 sierpnia 1944r?
inizia ad imparare
W Lublinie.
Kiedy przekształcono PKWN na Tymczasowy Rząd Rzeczpospolitej Polskiej?
inizia ad imparare
31 grudnia 1944r.
Kto stał na czele Tymczasowego Rządu Rzeczpospolitej Polskiej?
inizia ad imparare
Edward Osóbka-Morawski.
Kto był wicepremierem Tymczasowego Rządu Rzeczpospolitej Polskiej?
inizia ad imparare
Władysław Gomółka.
Podczas Konferencji w Teheranie ustalono że wschodnia granica Polski będzie wyznaczona według...
inizia ad imparare
Linii Curzona.
Kiedy ustalono ostateczny przebieg granicy w Prusach Wschodnich?
inizia ad imparare
16 sierpnia 1945r.
W którym roku nastąpiła zmiana granicy według której dostaliśmy obszar "rolniczy" nad rzeką Sołkiją a ZSRR otrzymał powiat hrubieszowski bogaty w węgiel kamienny?
inizia ad imparare
1951.
Kiedy Zaolzie zostało przekazane Czechosłowacji?
inizia ad imparare
w maju 1945r.
Kiedy wojska sowieckie wkroczyły do Warszawy?
inizia ad imparare
17 stycznia 1945r.
Kiedy wojska sowieckie wkroczyły do Włocławka?
inizia ad imparare
20 stycznia 1945r.
Władze komunistyczne wysiedliły z terenów odzyskanych ludzi o jakich narodowościach?
inizia ad imparare
NIemców, Białorusinów, Litwinów i Ukraińców.
Kiedy odbył się pogrom żydów w Kielcach?
inizia ad imparare
4 lipca 1946r.
Ilu Żydów zginęło podczas pogromu żydów w Kielcach?
inizia ad imparare
42.
Dlaczego doszło do pogromu żydów w Kielcach?
inizia ad imparare
Ponieważ wracali tylko Ci którzy przeżyli holokaust, ludzie patrzyli na nich jak na kogoś kto powinien nie żyć. Polacy nie chcieli oddawać domów które zajęli gdy żydzi przechodzili holokaust.
Kiedy odbył się manifest "Trzymamy straż nad Odrą"?
inizia ad imparare
kwiecień 1946r.
Na czym polegała akcja "Wisła"?
inizia ad imparare
na deportacji ukraińców przez władze komunistyczne, na ziemie odzyskane.
pod jakim pretekstem przeprowadzono akcję "Wisła"?
inizia ad imparare
pretekstem miała być śmierć polskiego wiceministra obrony, Karola Świerczewskiego pseud Walter, który zginął podczas zasadzki zorganizowanej przez UPA W marcu 47r.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.