Pick up lines, czyli teksty i podrywy po angielsku.

3.5  2    27 schede    nikoletta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Are you lost? Because heaven is a long way from here.
inizia ad imparare
Zgubiłaś się? Niebo jest dobry kawałek stąd.
Can I buy you a drink, or do you just want the money?
inizia ad imparare
Kupić ci drinka, czy wolisz kasę?
Did it hurt when you fell from Heaven?
inizia ad imparare
Bolało kiedy spadłaś z nieba?
Do you believe in love at first sight or should I walk by again?
inizia ad imparare
Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz?
Excuse me, can I have your phone number? I seem to have lost mine.
inizia ad imparare
Czy mogę dostać twój numer, zdaje się, że zgubiłem swój.
Excuse me. My friend over there is a little embarrassed. She'd like your phone number. She wants to know where she can get a hold of me in the morning.
inizia ad imparare
Moja przyjaciółka czuje się trochę niezręcznie, chciałaby dostać twój numer telefonu, żeby wiedzieć, gdzie może mnie znaleźć jutro rano.
Fat penguin. [What?] Sorry. I just wanted to say something that would break the ice.
inizia ad imparare
Gruby pingwin. [Słucham?] Przepraszam, chciałem coś powiedzieć, żeby przełamać pierwsze lody.
First, I'd like to kiss you passionately on the lips, then, I'll move up to your belly button.
inizia ad imparare
Najpierw chciałbym całować twoje wargi... potem przesunąłbym się wyżej - do pępka.
Hi, the voices in my head told me to come over and talk to you.
inizia ad imparare
Cześć, głosy w mojej głowie powiedziały, żebym do ciebie zagadał.
I have had a really bad day and it always makes me feel better to see a pretty girl smile. So, would you smile for me?
inizia ad imparare
Miałem dziś kiepski dzień, a uśmiech pięknej kobiety zawsze poprawia mi humor. Uśmiechniesz się dla mnie?
I may not be the best looking guy here, but I’m the only one talking to you.
inizia ad imparare
Może i nie jestem najprzystojniejszym gościem w tej knajpie, ale za to jedynym, który z tobą rozmawia.
I'm like a Rubik's cube; the more you play with me, the harder I get.
inizia ad imparare
Jestem jak kostka Rubika, im dłużej się mną bawisz tym robię się [gra słów: harder - trudniejszy/twardszy].
I'm not telling you this because I want to impress you, but I am Batman.
inizia ad imparare
Wiesz, nie mówię tego, żeby zrobić na tobie wrażenie, ale to ja jestem Batmanem.
I’m new in town, could I have directions to your house?
inizia ad imparare
Jestem nowy w mieście, możesz mi powiedzieć jak trafić do Ciebie do domu?
If I ask you for sex, will you give me the same answer as the answer to this question?
inizia ad imparare
Gdybym poprosił cię o seks, czy odpowiedź byłaby taka sama jak na to pytanie?
If I could rearrange the alphabet, I would put U and I together.
inizia ad imparare
Gdybym mógł poprzestawiać alfabet postawiłbym U (ty) i I (ja) obok siebie.
If I told you that you had a great body, would you hold it against me?
inizia ad imparare
Jeśli powiem ci, że masz świetne ciało, przyciśniesz je do mnie?
If I were a stop light, I'd turn red every time you passed by, just so I could stare at you a bit longer.
inizia ad imparare
Gdybym był światłem stopu, zapalałbym się za każdym razem kiedy byś mnie mijała, tylko po to żeby móc dłużej na ciebie patrzeć.
If you stood in front of a mirror and held up 11 roses, you would see 12 of the most beautiful things in the world.
inizia ad imparare
Gdybyś stanęła przed lustrem trzymając 11 róż, zobaczyłabyś 12 najpiękniejszych rzeczy na świecie.
Let's go to my place and do the things I'll tell everyone we did anyway.
inizia ad imparare
Chodźmy do mnie i zróbmy to, co i tak powiem wszystkim, że zrobiliśmy.
My buddies over there said that I wouldn't be able to start a conversation with the most beautiful girl in the bar. Wanna buy some drinks with some of their money?
inizia ad imparare
Moim koledzy stwierdzili, że nie będę miał jaj, żeby zagadać do najpiękniejszej dziewczyny w tym barze. Może masz ochotę na kilka drinków na ich koszt?
Sorry, but you owe me a drink.[Why?] I looked at you and dropped mine.
inizia ad imparare
Wybacz, ale wisisz mi drinka. [Dlaczego?] Bo kiedy cię zobaczyłem upuściłem poprzedniego.
The only reason I would kick you out of bed would be to fuck you on the floor.
inizia ad imparare
Mógłbym cię wykopać z łóżka, ale tylko po to, żeby kochać się z tobą na podłodze.
Was your dad a farmer? Cause you sure have great melons.
inizia ad imparare
Czy twój ojciec jest rolnikiem? Masz świetne melony.
You are so beautiful that I would marry your cat just to get into your family.
inizia ad imparare
Jesteś tak piękna, że poślubiłbym twojego kota byle tylko dostać się do twojej rodziny.
You are so selfish! You're going to have that body the rest of your life and I just want it for one night.
inizia ad imparare
Jesteś strasznie samolubna! Będziesz miała to ciało do końca życia, a je chcę je tylko na jedną noc.
You have to tell me your name, because last night in my dreams, I could only call you ‘baby’.
inizia ad imparare
Musisz mi powiedzieć, jak masz na imię, bo ostatniej nocy w moich snach mogłem cię tylko nazywać Kociakiem.

Teksty na podryw po angielsku!

Fiszki zawierające teksty na wszelkiego typu podrywy przydadzą się absolutnie każdemu, bo dzięki nim komedie romantyczne staną się jasne i przejrzyste w językowych grach słownych i idiomach, ale i samo podrywanie, własne lub cudze, może nabrać waloru świetnie zaprezentowanych kompetencji językowych. Z fiszkami zasób słownictwa, a zwłaszcza gotowych wyrażeń do skutecznego podrywu, poszerzy się maksymalnie szybko, bowiem nic tak nie cieszy edukacyjnie, jak skojarzenia z randką i dobrą zabawą. Prezentujemy naprawdę śmieszne podrywy i różne teksty i pytania do dziewczyny po angielsku, sprawdź!

Które podrywy już znałeś?

Poznaj podrywy w języku angielskim, Nasza lekcja ma ciekawy ich zestaw. Czy któryś tekst był Ci znany wcześniej?
  • 1) You have to tell me your name, because last night in my dreams, I could only call you ‘baby’. - Musisz mi powiedzieć, jak masz na imię, bo ostatniej nocy w moich snach mogłem cię tylko nazywać Kociakiem.
  • 2)The only reason I would kick you out of bed would be to fuck you on the floor. - Mógłbym cię wykopać z łóżka, ale tylko po to, żeby kochać się z tobą na podłodze.
  • 3) Was your dad a farmer? Cause you sure have great melons. - Czy twój ojciec jest rolnikiem? Masz świetne melony.
  • 4) You are so beautiful that I would marry your cat just to get into your family. - Jesteś tak piękna, że poślubiłbym twojego kota byle tylko dostać się do twojej rodziny.
  • 5) You are so selfish! You're going to have that body the rest of your life and I just want it for one night. - Jesteś strasznie samolubna! Będziesz miała to ciało do końca życia, a je chcę je tylko na jedną noc.

Nauka angielskiego poprzez zabawę (podrywy)

Fiszki ze słownictwem randkowym mają także ten ukryty cel – aby przyswojenie trudnych w każdym języku wyrażeń idiomatycznych, czyli tych posiadających rozbieżność znaczeń dosłownych i docelowych, stało się maksymalnie szybkie i skuteczne. Idiomy trzeba zapamiętać, a fiszki z radami i wyrażeniami, jak podrywać po angielsku, dzięki pozytywnemu zabarwieniu emocjonalnemu, wyostrzą pamięć podczas nauki. Tak to już bowiem jest, że w edukacji językowej najlepiej sprawdzają się konotacje przyjemnościowe. Sprawdź jakie pomysły na podrywy są o wykorzystani przez Ciebie! I taki pomysł przyświecał stworzeniu fiszek na podrywy!

Nasze inne pomysły

Nauka języka angielskiego wcale nie musi być przymusem i obowiązkiem wynikającym z powszechnej znajomości angielskiego na świecie i wymagania jego znajomości niemalże we wszystkich zawodach, w kraju i za granicą. Fiszki do nauki słownictwa zbudowanego wokół miłego zagadnienia, to nie tylko kolejny sposób na przyjemną edukację językową, ale i dużo dobrej zabawy podczas nauki. Więc jeśli zainteresowały Cię nasze pomysły na wszelkie podrywy i fajne teksty, sprawdź inne zestawy Fiszkoteki: Słynne cytaty z polskich komedii, kurs Slang Amerykański czy lekcja pogawędki At the social event.

Commenti:

lisiaklidia Ha scritto: 2011-10-27 23:29:50
it was funny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.