Niemiecki - podstawowe zdania zdrowie 1

 0    20 schede    degass
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie powinno się brać za dużo antybiotyków.
inizia ad imparare
Man soll das Antibiotikum nicht zu oft nehmen.
Lekarz bada uczniów.
inizia ad imparare
Der Arzt untersucht die Schüler.
Czy w apteczce jest bandaż?
inizia ad imparare
Gibt es in der Hausapotheke eine Binde?
Czy bol jest bardzo silny?
inizia ad imparare
Ist der Schmerz sehr stark?
Ona często ma bóle brzucha po jedzeniu.
inizia ad imparare
Sie hat oft Bauchschmerzen nach dem Essen.
Przy anginie są mocne bóle gardła.
inizia ad imparare
Bei der Angine hat man starke Halsschmerzen.
Ona ma częste bóle głowy.
inizia ad imparare
Sie hat oft Kopfschmerzen.
Chirurg właśnie operuje pacjenta.
inizia ad imparare
Der Chirurg operiert gerade den Patienten.
Czy to poważna choroba?
inizia ad imparare
Ist das eine ernste Krankheit?
Czy jesteś często chora?
inizia ad imparare
Bist du oft krank?
Babcia cierpi na reumatyzm.
inizia ad imparare
Die Großmutter leidet an Rheuma.
Diagnozę pozna Pani po badaniu.
inizia ad imparare
Die Diagnose erfahren Sie nach der Behandlung.
Będzie konieczny gips.
inizia ad imparare
Der Gips ist notwendig.
Dziecko ma wysoką gorączkę.
inizia ad imparare
Das Kind hat hohes Fieber.
Muszę zaszczepić się przeciwko grypie.
inizia ad imparare
Ich muss mich gegen Grippe impfen lassen.
Ma Pani również kaszel?
inizia ad imparare
Haben Sie auch Husten?
Ten chory musi pojechać do kliniki.
inizia ad imparare
Der Kranke muss in die Klinik Fahren.
Twoja krew może pomóc innym.
inizia ad imparare
Dein Blut kann den anderen helfen.
Dzisiejsza medycyna potrafi nam już bardzo pomóc.
inizia ad imparare
Heutige Medizin kann uns schon sehr helfen.
Proszę wstrzymać oddech na chwilkę!
inizia ad imparare
Halten Sie den Atem kurz an!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.