neurologia I

 0    182 schede    ines209
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Co wchodzi w skład pnia mózgu?
inizia ad imparare
śródmózgowie, most, rdzeń przedłużony
Wymień drogi zstępujące
inizia ad imparare
1. Piramidowa -korowo-rdzeniowo boczna 2. korowo-rdzeniowa przedznia
Opisz przebieg drogi piramidowej
inizia ad imparare
1. kora ruchowa 2. tylna odnoga torebki wewnętrznej 3. konary mózgu 4. most 5. piramidy 6. sznury boczne rdzenia 7. rogi przednie rdzenia
Najczęstsze miejsce uszkodzenia dróg zstępujących?
inizia ad imparare
torebka wewnętrzna
Uszkodzenie drogi piramidowej po prawej, objaw...
inizia ad imparare
objaw po lewej
Jaka droga odpowiada za czucie powierzchowne?
inizia ad imparare
wstępująca rdzeniowo-wzgórzowa przednia i boczna
Ile neuronów składa się na drogę czucia powierzchownego?
inizia ad imparare
2 neurony
Ile neuronów składa się na drogę czucia głębokiego?
inizia ad imparare
3 neurony
Za czucie głębokie odpowiada droga
inizia ad imparare
rdzeniowo-opuszkowa
Opisz drogę rdzeniowo -wzgórzową
inizia ad imparare
I. zwój czuciowy II. rogi tylne-wzgórze
Gdzie następuje skrzyżowanie dróg w czuciu powierzchownym?
inizia ad imparare
spoidło białe
Gdzie następuje skrzyżowanie dróg w czuciu głębokim?
inizia ad imparare
wstęga przyśrodkowa
Opisz drogę czucia głębokiego?
inizia ad imparare
I: pęczek smukły i klinowaty II: wstęga przyśrodkowa III: wzgórze -kora czuciowa
Wymień drogi wstępujące
inizia ad imparare
1. droga rdzeniowo-wzgórzowa przednia i boczna 2. droga rdzeniowo-opuszkowa 3. droga rdzeniowo -móżdzkowa przednia i tylna
Co oznacza termin parastezje?
inizia ad imparare
mrowienia, drętwienia
Jak dzielimy zawroty głowy?
inizia ad imparare
na obwodowe (układowe) i ośrodkowe (nieukładowe)
zawroty typu "karuzela"
inizia ad imparare
zawroty obwodowe (układowe)
zawroty typu -niestabilność podłoża
inizia ad imparare
zawroty ośrodkowe (nieukładowe)
Co to jest sopor?
inizia ad imparare
zaburzenie świadomości ilościowe półśpiączka, obudzenie przez bodziec bólowy
Wymień rodzaje śpiączki?
inizia ad imparare
zaburzenie ilościowe 1. coma simplex 2. coma extremum 3. coma depasse
Co oceniamy w GCS(glasgow coma scale)?
inizia ad imparare
1. otwarte oczy 2. maksymalna reakcja słowna 3. maksymalna reakcja ruchowa
Stan pomroczny (obnubilatio)
inizia ad imparare
Nie zdaje sobie sprawy z własnej osoby i otoczenia - zaburzenie świadomości jakosciowe
Stan majaczeniowy (delirium)
inizia ad imparare
Niezbyt głęboki, trwa krótko, pobudzenie, omamy wzrokowe -zaburzenie świadomości jakościowe
Stan splątania (amentia)
inizia ad imparare
Głęboki, długotrwający, całkowicie zmieniona orientacja, pobudzenie -zaburzenie świadmości jakościowe
Stan onejroidalny (snopodobny)
inizia ad imparare
Halucynacje o typie marzeń sennych -zaburzenie świadomości jakościowe
Wymień objawy oponowe (4)
inizia ad imparare
1. sztywnośc karki 2. objaw Kerniga 3. objaw Brudzińskiego -karkowy i łonowy 4. objaw Hermana
W padaczce skroniowej uszkodzenie nerwu węchowego objawia się...
inizia ad imparare
cacosmia- odczuwanie odmiennych zapachów -spontaniczne, napadowe
Parosmia -złudzenie czucia zapachu/odczuwanie nieprawdziwych zapachów występuje... np - pacjent wącha banana, który według niego pachnie jak przypalone mięso
inizia ad imparare
w depresji starczej
Całkowita utrata węchu może wystąpić
inizia ad imparare
przy urazie głowy, guzie mózgu
nerw II
inizia ad imparare
nerw wzrokowy
Opisz neurony drogi wzrokowej
inizia ad imparare
4-neuronowa I: komórki czopkowe i pręcikowe II: komórki dwubiegunowe siatkówki III: kom. wzrokowo-zwojowe IV: komórki jądra-ciała kolankowatego bocznego
opisz drogę wzrokową
inizia ad imparare
1. siatkówka 2. nerw wzrokowy 3. skrzyżowanie wzrokowe 4. pasma wzrokowe 5. ciało kolankowate boczne 6. promienistość wzrokowa 7 kora
Metody badania pola widzenia
inizia ad imparare
1. perymetrem 2. konfrontacyjna
Całkowite zaniewidzenie
inizia ad imparare
uszkodzenie nerwu wzrokowego
niedowidzenie połowicze dwuskroniowe
inizia ad imparare
uszkodzenie skrzyżowania wzrokowego
niedowidzenie połowicze jednoimenne
inizia ad imparare
uszkodzenie pasma wzrokowego prawe pasmo- lewy widok (możliwe uszkodzenie promienistości wzrokowej)
niedowidzenie kwadrantowe
inizia ad imparare
uszkodzenie promienistości wzrokowej
wymień nerwy gałkoruchowe
inizia ad imparare
III- nerw okoruchowy IV - nerw bloczkowy VI - nerw odwodzący
szeroka źrenica nie reagująca na światło
inizia ad imparare
uszkodzenie n. III - uszkodzenie wewnętrzne
gałka oczna do boku i ku dołowi
inizia ad imparare
uszkodzenie zewnętrzne n. III
opadająca powieka
inizia ad imparare
uszkodzenie n. III- zewnętrzne mięsnie
podwójne widzenie przy patrzeniu w dół
inizia ad imparare
uszkodzenie nerwu bloczkowego IV
gałka oczna zrotowana do wewnątrz (przyśrodkowo)
inizia ad imparare
uszkodzenie nerwu odwodzącego VI
zez, podwójne widzenie
inizia ad imparare
uszkodzenie nerwów gałkoruchowych
podwójne widzenie przy otwartym 1 oku
inizia ad imparare
niemożliwe
Co odpowiada za ruchy gałek ocznych
inizia ad imparare
1. korowa reprezentacja ruchów gałek ocznych 2. mostowy ośrodek skojarzonego spojrzenia w bok 3. pęczek podłużny przysrodkowy
uszkodzenie po prawej, zbaczanie gałek na prawo
inizia ad imparare
porażenie skojarzonego spojrzenia w bok -ośrodkowe
uszkodzenie po prawej, zbaczanie gałek na lewo
inizia ad imparare
porażenie skojarzonego spojrzenia w bok -obwodowe
upośledzenie przywodzenia gałki ocznej przy patrzeniu do nosa zachowana zdolność ruchu zbieżnego oczopląs w oku odwodzącym
inizia ad imparare
uszkodzenie pęczka podłużnego przyśrodkowego - międzyjądrowe porażenie mięśni gałki ocznej
Kiedy występuje uszkodzenie pęczka podłużnego przyśrodkowego
inizia ad imparare
stwardnienie rozsiane guzy choroby naczyniowe
– zwężenie źrenicy – opadnięcie powieki – zapadnięcie gałki ocznej
inizia ad imparare
triada Hornera
Triada Hornera- przyczyna
inizia ad imparare
: brak unerwienia współczulnego mięśni: - tarczkowego /Mullera/ - rozwieracza żrenicy - oczodołowego
Wymień częste miejsca uszkodzenia drogi współczilnej
inizia ad imparare
-uszkodzenie ośrodka rzęskowo-rdzeniowego na wysokości C8-Th2 - uszkodzenie pnia współczulnego - uszkodzenie tętnicy szyjnej (splot autonomiczny okołotętniczy) - uszkodzenie dróg autonomicznych biegnących z podwzgórza do rdzenia (np. w zespole Wallenberga)
Porażenie spojrzenia w kierunku pionowym
inizia ad imparare
objaw parinaud- uszkodzenie blaszki czworaczej
Objaw parinaud -przyczyny
inizia ad imparare
-guzy okolicy wzgórków i szyszynki - choroby naczyniowe i zapalne - encefalopatia Wernickiego
Jaki nerw unerwia rogówkę i spojówkę?
inizia ad imparare
V n. trójdzielny
nieprawidłowy odruch żuchwowy i rogówkowy
inizia ad imparare
uszkodzenie n. V
Za czucie na twarzy odpowiada?
inizia ad imparare
n. v
Który nerw czaszkowy najczęściej ulega uszkodzeniu?
inizia ad imparare
nerw twarzowy, n. VII
Brak mimiki twarzy
inizia ad imparare
uszkodzenie n. VII - obwodowe
za smak na 2/3 przednich języka odpowiada
inizia ad imparare
nerw VII
wygładzenie fałdu nosowo-wargowego
inizia ad imparare
uszkodzenie ośrodkowe lub obwodowe n. VII
osłabienie lub niemożność zamknięcia szpary powiekowej
inizia ad imparare
uszkodzenie obwodowe n. VII
obniżenie kąta ust
inizia ad imparare
uszkodzenie obwodowe lub ośrodkowe n. VII
Przyczyny uszkodzenia n. VII
inizia ad imparare
-samoistne -urazy -guzy kąta mostowo-móżdżkowego -zapalenie ucha środkowego -ogniska naczyniowe
oczopląs
inizia ad imparare
Mimowolne, oscylacyjne ruchy gałek ocznych Kierunek określmy wg składowej szybkiej
czucie smaku 1/3 tylnej języka
inizia ad imparare
nerw IX- językowo gardłowy
Jaki nerw często zostaje uszkodzony łącznie z nerwem IX
inizia ad imparare
nerw X- błędny
Brak odruchów gardłowych
inizia ad imparare
uszkodzenie nerwu językowo-gardłowego i błędnego
brak odruchu z zatoki szyjnej
inizia ad imparare
uszkodzenie n. IX
brak odruchów podniebiennych
inizia ad imparare
uszkodzenie błędnego
Co to jest dyzatria?
inizia ad imparare
zaburzenia artykulacji
Dysfagia i dyzatria są charakterystyczne dla uszkodzenia...
inizia ad imparare
nerwu błędnego
Niedosłuch lub głuchota
inizia ad imparare
uszkodzenie nerwu przedsionkowo ślimakowego (VIII)- części słuchowej
zawroty głowy nudności i wymioty zaburzenia równowagi oczopląs
inizia ad imparare
uszkodzenie n. VIII - cześć przedsionkowa
badanie n. VIII
inizia ad imparare
-szept lub mowa potoczna z odległości 6m -audiogram -próby błędnikowe /Webera, Rinnego/
oczopląs
inizia ad imparare
uszkodzenie móżdżku uszkodzenie n. VIII
języczek przesunięty w parwo
inizia ad imparare
uszkodzenie n. X- po lewej (idzie w kierunku zdrowej strony)
- upośledzenie ruchów głowy w stronę przeciwną od uszkodzenia -lewa- ruch prawo - trudności w unoszeniu barku - niedowład i zanik m. mostkowo-obojczykowego- sutkowego, m. czworobocznego
inizia ad imparare
uszkodzenie nerwu dodatkowego XI
zbaczanie języka w stronę prawą, bez zaniku mięśni
inizia ad imparare
uszkodzenie n. podjęzykowego lewego - uszkodzenie ośrodkowe
zbaczanie języka w stronę prawą z zanikiem mięśni i drżeniem pęczkowym
inizia ad imparare
uszkodzenie n. pojęzykowego XII prawego- uszkodzenie obwodowe
Wymień część ośrodkową układu ruchowego
inizia ad imparare
Część ośrodkowa: -układ piramidowy -układ pozapiramidowy -móżdżek -twór siatkowaty
Układ piramidowy -przebieg
inizia ad imparare
1. kora ruchowa – 2. wieniec promienisty – 3. torebka wewnętrznej – 4. konar mózgu – 5. most – 6. podstawa rdzenia przedłużonego (piramidy) – skrzyżowanie piramid (80-85% włókien krzyżuje się) -droga korowo rdzeniowa boczna (włókna skrzyżowane) -droga korowo rdzeniowa przednia (włókna nie skrzyżowane) -droga korowo-jądrowa (do jąder ruchowych nerwów czaszkowych III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII)
niedowład lub porażenie (paresis, plegia) wzmożenie napięcia mięśniowego (spastyczność) wygórowanie odruchów głębokich zniesienie odruchów powierzchownych obecność odruchów patologicznych klonusy
inizia ad imparare
Zespół piarmidowy- objawy uszkodzenia
Zespół piramidowy (6)
inizia ad imparare
1. niedowład lub porażenie (paresis, plegia) 2. wzmożenie napięcia mięśniowego (spastyczność) 3. wygórowanie odruchów głębokich 4. zniesienie odruchów powierzchownych 5. obecność odruchów patologicznych 6. klonusy
uniesienie badanych kończyn, ocena asymetrii, opadania kończyny
inizia ad imparare
ocenia układ piramidowy
zaciśnięcie dłoni
inizia ad imparare
bada układ piramidowy
powoduje objawy połowicze, obejmujące kończynę górna i dolną, często również dotyczą mięśni unerwianych przez nerwy czaszkowe
inizia ad imparare
układ piramidowy-uszkodzenie w obrębie półkul mózgu -niedowład
niedowład lewej kończyny i uszkodzenie n. III po prawej
inizia ad imparare
uszkodzenie w obrębie pnia mózgu (uszkodzenie układu piramidowego)- niedowład
ocena ruchu wykonywanego wbrew oporowi stawianemu przez badającego
inizia ad imparare
metoda badania układu piramidowego
Najczęściej wzmożone napięcie mięśniowe dotyczy mm. zginaczy w k. górnej i prostowników w k. dolnej
inizia ad imparare
objawy uszkodzenia układu piramidowego- zespół piramidowy - spastyczność
Do oceny układu piramidowego, w kończynie dolnej badamy
inizia ad imparare
-objaw Babińskiego: drażnienie bocznej części podeszwy -objaw Chaddocka: drażnienie okolicy kostki bocznej -objaw Oppenheima: drażnienie okostnej piszczeli Objawy te są obecne jeśli efektem bodźca jest toniczne zgięcie palucha ku górze -objaw Rossolimo: wachlarzowate rozszerzenie palców stopy w odpowiedzi na drażnienie opuszek
Do oceny układu piramidowego, w kończynie górnej badamy
inizia ad imparare
objaw Hoffmana: przywiedzenie kciuka w odpowiedzi na drażnienie paliczka dalszego palca III objaw Jacobsona:
Stopotrząs, rzepkostrząs są charakterystyczne dla...
inizia ad imparare
uszkodzenia ukałdu piramidowego- klonusy
Co to są klonusy?
inizia ad imparare
/trząsy/ to rytmiczne skurcze mięśni w odpowiedzi na nagły bierny ruch
niedowład prawej ręki lub ramienia
inizia ad imparare
uszkodzenie kory ruchowej po stronie lewej
spastyczna hemiplegia po stronie lewej, niedowład n. VII, n. XII
inizia ad imparare
uszkodzenie torebki po stronie prawej
spastyczny niedowład połowiczy po prawej stronie, porażenie n. III po tej samej stronie (zespół Webera)
inizia ad imparare
uszkodzenie w śródmózgowiu po lewej- pnia mózgu
niedowład połowiczy po stronie prawej lub ewentualnie porażenie obustronne, raczej nie n. VII i n. XII, ale może być n. V i n. VI
inizia ad imparare
uszkodzenie mostu po lewej
spastyczny niedowład połowiczy po stronie prawej
inizia ad imparare
uszkodzenie na poziomie rdzenia przedłużonego po stronie lewej
spastyczne porażenie połowicze po prawejstronie spastyczne porażenie kończyny dolnej po tej samej stronie, jeżeli obustronne uszkodzenie – paraplegia wiotki niedowład po tej samej stronie
inizia ad imparare
uszkodzenia na różnym poziomie rdzenia po prawej stronie
Co składa się na układ pozapiramidowy?
inizia ad imparare
j. ogoniaste, j. soczewkowate /skorupa, gałka blada/, j. niskowzgórzowe, j. czerwienne, istotę czarną
reguluje napięcie mięśni i postawę ciała
inizia ad imparare
układ pozapiramidowy
modeluje ruchy dowolne
inizia ad imparare
układ pozapiramidowy
przewaga jakiego układu w warunkach prawidłowych występuje w układzie pozapiramidowym
inizia ad imparare
układu dopaminergicznego nad cholinergicznym
wzmożenie napięcia mięśniowego i zahamowanie czynności ruchowej
inizia ad imparare
uszkodzenie układu pozapiramidowego - zespół hipertoniczno-hipokinetyczny /z. parkinsonowski/:
osłabienie napięcia mięśniowego i aktywacja czynności ruchowej
inizia ad imparare
uszkodzenie układu pozapiramidowego- zespół hipotoniczno-hiperkinetyczny /z.pląsawiczy/:
Metody badania układu pozapiramidowego
inizia ad imparare
1. napięcie mięśniowe 2. aktywność ruchowa 3. ruchy mimowolne
objawy „koła zębatego” lub „rury ołowianej”
inizia ad imparare
zespół parkinsonowski
trudności w zainicjowaniu ruchu dowolnego, osłabienie mimiki twarzy, chód drobnymi kroczkami
inizia ad imparare
zespół parkinsonowski
ruchy pląsawicze
inizia ad imparare
zespół pląsawiczy
ruchy o obszernych zakresach, „taneczny” chód
inizia ad imparare
zespół pląsawiczy
drżenie spoczynkowe
inizia ad imparare
zespół parkinsonowski
najszybsze ruchy i największy zakres, to ruchy...
inizia ad imparare
baliczne
stałe skręcanie głowy na 1 stronę
inizia ad imparare
ruchy dystoniczne
Dlaczego wszystkie czynności móżdżku przebiegają poniżej progu świadomości
inizia ad imparare
Móżdżek nie ma bezpośrednich połączeń z korą mózgu
warunkuje precyzyjne wykonywanie wszystkich czynności ruchowych.
inizia ad imparare
móżdżek
Kontroluje napięcie mięśniowe
inizia ad imparare
móżdżek
służy utrzymaniu równowagi
inizia ad imparare
móżdżek
badanie palec-nos, pięta-kolano
inizia ad imparare
bada móżdżek, ocena drżenia zamiarowego i dysmetrii
próba Romberga
inizia ad imparare
metoda badania móżdżku
Wykonanie prób (palec-nos, romberga) początkowo z otwartymi a następnie z zamkniętymi oczami pozwala na...
inizia ad imparare
rozróżnienie ataksji móżdżkowej o tylnosznurowej
„wkręcania żarówek”
inizia ad imparare
badanie móżdżku,”: ocena adiadochokinezy
chód na poszerzonej podstawie
inizia ad imparare
w uszkodzeniu półkul móżdżku
chód niepewny, z podaniem na boki
inizia ad imparare
w uszkodzeniu robaka
oczopląsu – faza wolna po prawej
inizia ad imparare
uszkodzenie móżdżku po prawej
utrzymanie właściwego napięcia mięśniowego w czasie chodzenia, stania i w utrzymaniu równowagi.
inizia ad imparare
twór siatkowaty
obwodowy neuron ruchowy -przebieg
inizia ad imparare
1. komórki ruchowe rogów 2. przednich rdzenia kręgowego 3. korzenie przednie 4. nerw rdzeniowy 5. sploty nerwowe 6. nerwy obwodowe
niedowład/porażenie spastyczne
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego ośrodkowego
niedowład/ porażenie wiotkie
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego obwodowego
napięcie mięśniowe osłabione
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego obwodowego
napięcie mięśniowe wzmożone
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego ośrodkowego
odruchy głębokie wzmożone
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego ośrodkowy
odruchy głębokie osłabione lub zniesione
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego obwodowego
odruchy patologiczne
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego ośrodkowego
zaniki mięśni, drżenie pęczkowe, odczyn zwyrodnienia elektrycznego, neurogenny zapis w emg
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego obwodowego
klonusy obecne
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego ośrodkowego
klonusy nieobecne
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego obwodowego
współruchy patologiczne
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego ośrodkowego
nieobecne współruchy patologiczne
inizia ad imparare
uszkodzenie neuronu ruchowego obwodowego
wymień drogi czucia
inizia ad imparare
1. rdzenowo-wzgórzowa boczna 2. rdzeniowo-wzgórzowa przednia 3. drogi rdzeniowo-móżdżkowe przednia i tylna 4. sznury tylne
korowe ośrodki czucia
inizia ad imparare
1. zakręt zaśrodkowy 2. bruzda boczna mózgu 3. płacik ciemieniowy górny
ocena ustawienia palców dłoni i stopy bez kontroli wzroku
inizia ad imparare
badanie czucia głębokiego
przeczulica lub znieczulenie po stronie prawej
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg czuciowych Ognisko korowe lub podkorowe -lewe
zniesienie wszystkich rodzajów czucia po stronie prawej
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg czuciowych poniżej wzgórza po stronie lewej
zniesienie czucia bólu i temperatury po stronie prawej twarzy i tułowia
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg czuciowych-droga rdzeniowo-wzgórzowo boczna po stronie lewej uszkodzona
zniesienie wszystkich rodzajów czucia (z wyjątkiem bólu i temperatury) po stronie prawje tułowia
inizia ad imparare
uszkodzenie drogi czuciowej-wstęga przyśrodkowa i droga rdzeniwo-wzgórzowa przednia lewa
zniesienie czucia położenia i ruchu
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg czuciowych-Uszkodzenie sznurów tylnych
• astereognozja
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg czuciowych-Uszkodzenie sznurów tylnych
zniesienie dwupunktowego różnicowania (dyskryminacji)
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg czuciowych-Uszkodzenie sznurów tylnych
zniesienie czucia wibracji
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg czuciowych-Uszkodzenie sznurów tylnych
ataksja tylnosznurowa
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg czuciowych-Uszkodzenie sznurów tylnych
Część ośrodkowa układu autonomicznego
inizia ad imparare
Wyższe ośrodki: węchomózgowie, wyspa, podwzgórze Niższe ośrodki: twór siatkowaty, jądro przednio-boczne rdzenia kręgowego
afazja
inizia ad imparare
osłabienie lub utrata zdolności mowy na skutek uszkodzenia ośrodków korowych
- mowa szybka, chaotyczna, wypowiedzi nielogiczne - brak rozumienia mowy - pacjent nie jest świadomy choroby
inizia ad imparare
afazja czuciowa
- mowa wolna, „zacinająca”, z wysiłkiem - zachowane rozumienie mowy
inizia ad imparare
afazja ruchowa
agnozja
inizia ad imparare
brak możliwości czuciowo-percepcyjnego rozpoznawania przedmiotów
apraksja
inizia ad imparare
niemożność wykonania celowego ruchu dowolnego lub użycia przedmiotów, narzędzi etc.
aleksja
inizia ad imparare
utrata zdolności czytania
Autotopagnozja
inizia ad imparare
niemożność identyfikacji części własnego ciała
Anozognozja
inizia ad imparare
bark poczucia choroby
objawy oponowe bóle głowy nudności, wymioty przeczulica ciała światłowstręt
inizia ad imparare
zespół oponowy
zespół oponowy
inizia ad imparare
objawy oponowe bóle głowy nudności, wymioty przeczulica ciała światłowstręt
zespół torebkowy
inizia ad imparare
niedowład połowiczy /lub porażenie/ o typie piramidowym uszkodzenie ośrodkowe nn. VII i XII
Zespół naprzemieny
inizia ad imparare
niedowład /porażenie spastyczne (piramidowe) po stronie przeciwnej uszkodzenie nerwu czaszkowego po stronie uszkodzenia
Z. piramidowy
inizia ad imparare
niedowład/porażenie napięcie mięśniowe wzmożone (spstyczne) wygórowane odruchy ścięgniste objawy patologiczne klonusy
zespół Webera
inizia ad imparare
ognisko uszkodzenia w śródmózgowiu niedowład/porażenie połowicze po stronie przeciwnej uszkodzenie n. III /oftalmoplegia zewnętrzna, wewnętrzna lub całkowita/
Z. Millarda-Gublera:
inizia ad imparare
Z. Millarda-Gublera: ognisko uszkodzenia w moście niedowład/porażenie połowicze po stronie przeciwnej obwodowe uszkodzenie n. VII
zespół jacksona
inizia ad imparare
ognisko uszkodzenia w opuszce niedowład/porażenie połowicze po stronie przeciwnej obwodowe uszkodzenie n. XII
zespoł Wallenberga
inizia ad imparare
uszkodzenie bocznej części rdzenia przedłużonego po stronie ogniska: objaw Hornera, ataksja móżdżkowa, niedowład podniebienia (dyzartria, dysfagia), zaburzenia czucia bólu i temperatury na twarzy, zniesienie odruchu rogówkowego po stronie przeciwnej: zaburzenia czucia bólu i temperatury na kończynach i tułowiu
zespół Parkinsonowski
inizia ad imparare
wzmożenie napięcia mięśniowego /”rura ołowiana” lub „koło zębate” spowolnienie ruchowe /bradykineza/ drżenie spoczynkowe
zespół móżdżkowy
inizia ad imparare
niezborność /ataksja/ drżenie zamiarowe dyzmetria oczopląs zawroty głowy nieukładowe nudności, wymioty mowa skandowana /po dłuższym czasie trwania zespołu
zespół opuszkowy
inizia ad imparare
uszkodzenie jąder ruchowych nn. IX, X, XII w rdzeniu przedłużonym zaburzenia połykania – dysfagia mowa dyzartyczna brak odruchów gardłowych i podniebiennych zniesienie odruchu żuchwowego
zespół rzekomoopuszkowy
inizia ad imparare
uszkodzenie dróg korowo-opuszkowych zaburzenia połykania – dysfagia mowa dyzartyczna wygórownie odruchu żuchwowego objawy deliberacyjne
zespół korzeniowy
inizia ad imparare
ból promieniujący wzdłuż toru podrażnionego korzenia zmiana konfiguracji kręgosłupa: zniesienie fizjologicznych krzywizn, pojawienie się skoliozy obecne objawy rozciągowe /korzeniowe/ mogą dołączyć się objawy ubytkowe /czuciowe, ruchowe, zniesienie odruchów ścięgnistych/
zespół polineuropatyczny
inizia ad imparare
uszkodzenie obwodowego układu nerwowego może dotyczyć włókien ruchowych, czuciowych lub autonomicznych rozpoczyna się od dystalnych (odsiebnych) części kończyn parestezje osłabienie czucia o typie „skarpetek” i „rękawiczek” niedowłady wiotkie
zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia
inizia ad imparare
porażenie kończyn i zniesienie wszystkich rodzajów czucia poniżej ogniska, zatrzymanie moczu i stolca (zespół Bastiana
Zespół połowiczego uszkodzenia rdzenia (zespół Browna - Sequarda
inizia ad imparare
– po stronie ogniska niedowład piramidowy i zaburzenia czucia głębokiego, po stronie przeciwnej zaburzenia czucia bólu i temperatury
Zespół sznurów tylnych
inizia ad imparare
– zaburzenia czucia głębokiego, ataksja tylnosznurowa, obniżenie napięcia mięśni, zniesienie odruchów
astazja
inizia ad imparare
niemożność utrzymania pozycji pionowej
Chód drobnymi kroczkami, na wąskiej podstawie, z szuraniem o podłoże
inizia ad imparare
chód parkinsonowski
chód na sztywnych, lekko ugiętych nogach, uderzając piętami o podłoże
inizia ad imparare
Paraparetyczny /spastyczny/

Devi essere accedere per pubblicare un commento.