Najważniejsze daty w historii Polski

 0    130 schede    kasgrabka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Panowanie Mieszka
inizia ad imparare
960-992r.
Chrzest Polski
inizia ad imparare
966r.
Bitwa pod Cedynią
inizia ad imparare
972r.
Panowanie Bolesława Chrobrego
inizia ad imparare
992-1025r.
Papież kanonizował Wojciecha.
inizia ad imparare
999r.
Zjazd w Gnieźnie
inizia ad imparare
1000r.
Co stało się na zjeździe w Gnieźnie?
inizia ad imparare
Bolesław otrzymał kopię włóczni św. Maurycego co symbolizowało zgodę cesarza na koronację królewską dla Bolesława. Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz trzech biskupstw (Kraków, Wrocław, Kołobrzeg).
Koronacja Bolesława Chrobrego
inizia ad imparare
1025r.
Panowanie Mieszka II Lamberta
inizia ad imparare
1025-1034r.
Koronacja Mieszka II
inizia ad imparare
1025r.
Najazd czeskiego księcia Brzetysława (+co się stało?)
inizia ad imparare
1039r. zniszczone i splądrowane grody Gniezno i Poznań.
Panowanie Kazimierza I Odnowiciela
inizia ad imparare
1034-1058r.
Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa.
inizia ad imparare
1040r.
Panowanie Bolesława II Szczodrego (Śmiałego)
inizia ad imparare
1058-1079r.
Koronacja Bolesława II Szczodrego (Śmiałego)
inizia ad imparare
1076r.
Zamordowanie biskupa Stanisława, bunt przeciwko Bolesławowi Śmiałemu, wygnanie króla na Węgry
inizia ad imparare
1079r.
Panowanie Władysława I Hermana
inizia ad imparare
1079-1102r.
Panowanie Bolesława III Krzywoustego
inizia ad imparare
1102-1138r. (od 1107r. nad całym krajem po pozbyciu się Zbigniewa)
Powstanie kroniki Galla Anonima (na czyim dworze?)
inizia ad imparare
1113-1116r. na dworze księcia Bolesława Krzywoustego
Śmierć Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego w Polsce w wyniku testamentu Krzywoustego
inizia ad imparare
1138r.
Synowie Krzywoustego- kolejno imiona, ziemie odziedziczone i daty panowania w Krakowie
inizia ad imparare
-Władysław II Wygnaniec, Śląsk. (Krk-1138-1146r.) -Bolesław IV Kędzierzawy, Mazowsze, (Krk-1146-1173r.) -Mieszko III Stary, Wielkopolska bez Gniezna (Krk-1173-1177r; 1194-1202r.) -Henryk Sandomierski, ziemia sandomierska -Kazimierz II Sprawiedliwy (pogrobowiec), (Krk-1177-1194r.)
Pierwsza lokacja na prawie magdeburskim- data, władca, miasto
inizia ad imparare
1211r., Henryk I Brodaty, Złotoryje
Powstanie kroniki Wincentego Kadłubka
inizia ad imparare
ok. 1220r.
Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie- data, kto?
inizia ad imparare
1226r., Konrad Mazowiecki
Nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej
inizia ad imparare
1228r.
Najazd Mongołów na Małopolskę i Śląsk, bitwa pod Legnicą. data i kto ginie?
inizia ad imparare
1241r., Henryk Pobożny
król Czech Wacław II zajął Małopolskę z Krakowem i ziemię sandomierską
inizia ad imparare
1291r.
Kto wprowadził w Polsce urząd starosty?
inizia ad imparare
Wacław II
Koronacja Przemysła II na króla
inizia ad imparare
1295r.
Koronacja w Gnieźnie króla czeskiego Wacława II na króla Polski
inizia ad imparare
1300r.
Śmierć Wacława II i koronacja jego syna Wacława III (lata panowania)
inizia ad imparare
1305- 1306r.- koniec
Panowanie Władysława Łokietka
inizia ad imparare
1306-1333r.
Zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego.
inizia ad imparare
1308-1309r.
Koronacja Władysława Łokietka W KRAKOWIE (1wszy raz). Ponowne zjednoczenie Polski i koniec rozbicia dzielnicowego.
inizia ad imparare
1320r.
Bitwa pod Płowcami
inizia ad imparare
1331r.
Panowanie Kazimierza Wielkiego (największe osiągnięcia)
inizia ad imparare
1333-1370r. -Podbój Rusi Halickiej -Statuty Kazimierza Wielkiego dla Wielkopolski i Małopolski -"zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"
Wieczysty pokój kaliski z Krzyżakami
inizia ad imparare
1343r.
Założenie Akademii Krakowskiej
inizia ad imparare
1364r.
Zjazd monarchów u Wierzynka w Krakowie z udziałem cesarza i króla Czech, króla Polski, króla Węgier, króla Cypru, króla Danii, księcia mazowieckiego, książąt śląskich i, margrabiego brandenburskiego
inizia ad imparare
1364r.
Śmierć ostatniego Piasta na tronie polskim
inizia ad imparare
1370r.
Panowanie Ludwika Węgierskiego (Andegawenowie)
inizia ad imparare
1370-1382r.
Przywilej Koszycki
inizia ad imparare
1374r.
Jadwiga Andegaweńska królem Polski
inizia ad imparare
1384-1386r. (zm. 1399r.)
Unia polsko-litewska zawarta w Krewie
inizia ad imparare
1385r.
Panowanie Władysława Jagiełły
inizia ad imparare
1386-1434r.
Chrzest, koronacja, ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą.
inizia ad imparare
1386r.
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1409-1411r.
Bitwa pod Grunwaldem (data dzienna)
inizia ad imparare
15 lipca 1410r.
Bezskuteczne oblężenie Malborka przez wojska Władysława Jagiełły
inizia ad imparare
1410r.
I pokój toruński (data i najważniejsze skutki)
inizia ad imparare
1411r., ziemia chełmińska i Pomorze Gdańskie pozostały własnością Zakonu
sobór w Konstancji (data, wydarzenia)
inizia ad imparare
1414r., wystąpienie Pawła Włodkowica, Mikołaj Trąba pierwszym prymasem Polski.
Panowanie Władysława III Jagiellończyka (Warneńczyka)
inizia ad imparare
1434-1444r.
Władysław III Jagiellończyk (Warneńczyk) królem Węgier (unia personalna polsko-węgierska)
inizia ad imparare
1440-1444r.
Bitwa pod Warną (data, kto ginie)
inizia ad imparare
1444r., Władysław III Jagiellończyk
Bezkrólewie w Polsce
inizia ad imparare
1444-1447r.
Panowanie Kazimierza IV Jagiellończyka
inizia ad imparare
1447-1492r.
W którym wieku tworzył Jan Długosz? Jakie było jego najpopularniejsze dzieło?
inizia ad imparare
w XVw., "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego"
Wojna trzynastoletnia (data i przyczyna wojny)
inizia ad imparare
1454-1466r., inkorporacja Prus do Korony
Przywilej Cerekwicko-nieszawski (data, władca, za co)
inizia ad imparare
1454r., Kazimierz Jagiellończyk, w zamian za udział szlachty w wojnie trzynastoletniej
II pokój toruński (data i najważniejsze skutki)
inizia ad imparare
1466r., Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, ziemia michałowska, Warmia, Elbląg, Malbork) włączone do Polski. -założenie Prus Zakonnych
Panowanie Jana Olbrachta
inizia ad imparare
1492-1501r.
Pierwszy sejm walny (data, miejsce)
inizia ad imparare
1493r., Piotrków
Panowanie Aleksandra Jagiellończyka
inizia ad imparare
1501-1506r.
Konstytucja Nihil Novi
inizia ad imparare
1505r.
Panowanie Zygmunta Starego
inizia ad imparare
1506-1548r.
Hołd Pruski, traktat krakowski (data, kto złożył?, gdzie)
inizia ad imparare
1525r., Albrecht Hohenzollern, Kraków
Panowanie Zygmunta Augusta
inizia ad imparare
1548-1572r.
Unia Lubelska, polsko-litewska unia realna (data, nazwa powstałego państwa, okres jego trwania)
inizia ad imparare
1569r., Rzeczpospolita Obojga Narodów (I Rzeczpospolita)
Nazwij i podaj daty 3 okresów kształtowania się Rzeczypospolitej
inizia ad imparare
I Rzeczpospolita: 1569-1795r. II Rzeczpospolita: 1918-1939r. III Rzeczpospolita: 1989r. do dziś
Śmierć Zygmunta Augusta. Koniec dynastii Jagiellonów na tronie polskim
inizia ad imparare
1572r.
Konfederacja Warszawska (data i co wprowadzała)
inizia ad imparare
1573r., zapewniała swobodę wyznania dysydenckiej szlachcie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Pierwsza wolna elekcja
inizia ad imparare
1573r.
Panowanie Henryka Walezego
inizia ad imparare
1573-1574r.
Ucieczka Henryka Walezego z Polski do Francji. Detronizacja.
inizia ad imparare
1574r.
Panowanie Anny Jagiellonki
inizia ad imparare
1575-1586r.
Ożenek i koronacja księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i Anny Jagiellonki
inizia ad imparare
1576r.
Panowanie Stefana Batorego (po jego śmierci Anna Jagiellonka abdykuje)
inizia ad imparare
1576-1586r.
Panowanie Zygmunta III Wazy
inizia ad imparare
1587-1632r.
Założenie Akademii Zamojskiej
inizia ad imparare
1595r.
Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
inizia ad imparare
1596r.
Unia brzeska. Powstanie Kościoła rzymskokatolickiego (unickiego)
inizia ad imparare
1596r.
Bitwa pod Kircholmem (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
inizia ad imparare
1605r., Szwecja, Jan Karol Chodkiewicz, pomimo przewagi liczebnej Szwedów, wygrała Polska)
Rokosz Zebrzydowskiego (data, przeciwko czemu?)
inizia ad imparare
1606r., przeciwko wprowadzenia 'absolutum dominium' przez Zygmunta III Wazę
Bitwa pod Kłuszynem (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
inizia ad imparare
1610r., Polska- Rosja (Moskale), Stanisław Żółkiewski, zwycięstwo Polski
Bitwa pod Cecorą (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
inizia ad imparare
1620r., Polska- Turcja, ginie hetman Żółkiewski, przegrana Polski
Panowanie Władysława IV Wazy
inizia ad imparare
1632-1648r.
Panowanie Jana II Kazimierza Wazy
inizia ad imparare
1648-1668r.
Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie
inizia ad imparare
1648-1654r.
Ugoda w Perejesławiu
inizia ad imparare
1654r.
Pierwsze liberum veto. Początki oligarchii magnackiej w Polsce
inizia ad imparare
1652r.
Traktaty welawsko-bydgoskie (data, władca, założenia)
inizia ad imparare
1657r., Jan II Kazimierz, całkowita niezależność dla Prus
Unia w Hadziaczu
inizia ad imparare
1658r.
Potop (II Wojna Północna)
inizia ad imparare
1655-1660r.
Panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego
inizia ad imparare
1668-1673r.
Pokój w Buczaczu (data, postanowienia)
inizia ad imparare
1672r., Polska traci część Ukrainy i Podole na rzecz Turcji
Bitwa pod Chocimiem(data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
inizia ad imparare
1673r., Turcja, Jan Sobieski, wygrana Polaków
Panowanie Jana III Sobieskiego
inizia ad imparare
1674-1696r.
Odsiecz Wiedeńska(data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
inizia ad imparare
1683r., Turcja, Jan III Sobieski, Polacy pokonują armię Kary Mustafy
Panowanie Augusta II Sasa (Wettyna) Mocnego. (data, z jakim wtedy krajem Polska została połączona unią personalną?)
inizia ad imparare
1697-1733r., unia personalna z Saksonią
Pokój w Karłowicach (data, postanowienia)
inizia ad imparare
1699r., Polska odzyskuje od Turcji część Ukrainy i Podole zabrane pokojem z Buczacza
Panowanie Augusta III Sasa (Wettyna)
inizia ad imparare
1734-1764r.
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
inizia ad imparare
1764-1795r.
Konfederacja barska
inizia ad imparare
1768-1772r.
I rozbiór Polski
inizia ad imparare
1772r.
Powstanie KEN. Pierwsze na świecie ministerstwo edukacji
inizia ad imparare
1773r.
Sejm Czteroletni (Wielki)
inizia ad imparare
1788-1792r.
Uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji
inizia ad imparare
3 maja 1791r.
Wojna z Rosją w obronie konstytucji. Ustanowiono order 'Virtuti Militari' (łac. męstwu wojennemu)
inizia ad imparare
1792r.
Zawiązanie konfederacji targowickiej
inizia ad imparare
1792r.
II rozbiór Polski
inizia ad imparare
1793r.
Insurekcja kościuszkowska
inizia ad imparare
1794r.
III rozbiór Polski
inizia ad imparare
1795r.
Utworzenie Legionów Polskich (data, miejsce)
inizia ad imparare
1797r., we Włoszech
Powstanie Księstwa Warszawskiego
inizia ad imparare
1807r.
Kongres Wiedeński (data, postanowienia w sprawie Polski)
inizia ad imparare
1815r., powstaje Królestwo Polskie (tzw. Kongresówka) w związku z Rosją, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolita Krakowska
Powstanie listopadowe
inizia ad imparare
29/30 listopada 1830r.- 7 września 1831r.
Powstanie krakowskie
inizia ad imparare
21 lutego 1846r.-4 marca 1846r.
Rzeź galicyjska (rabacja chłopska)
inizia ad imparare
1864r.
Powstanie styczniowe
inizia ad imparare
22 stycznia 1863r.- 1864r.
Rewolucja w Rosji i Kongresówce
inizia ad imparare
1905-1907r.
I wojna światowa
inizia ad imparare
28 czerwca 1914r.-11 listopada 1918r.
Traktat Wersalski. Pokój zawarty po II wojnie światowej
inizia ad imparare
1919r.
Powstanie wielkopolskie (data, skutek)
inizia ad imparare
1918r., Przyłączenie Wielkopolski do Polski
I, II, III powstania śląskie
inizia ad imparare
1919r., 1920r., 1921r.
Gdańsk stał się Wolnym Miastem (wg. postanowień traktatu wersalskiego)
inizia ad imparare
1920r.
Zaślubiny Polski z morzem (data, miejsce, kto tego dokonał)
inizia ad imparare
1920r., Puck, gen. Józef Haller
Wojna polsko-bolszewicka
inizia ad imparare
1919-1921r.
Bitwa Warszawska (tzw. Cud nad Wisłą)
inizia ad imparare
15 sierpnia 1920r.
Sejm ustawodawczy uchwala konstytucję marcową
inizia ad imparare
17 marca 1921r.
Traktat ryski. Koniec wojny polsko-bolszewickiej. (data, miejsce, co ustalał)
inizia ad imparare
1921r., w Rydze, ustalił przebieg wschodniej granicy Polski.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.