Leki p/depresyjne IMAO, NRI, SNDRI, NRI, SARI, antag. alfa2

 0    14 schede    moszczynskajola
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
IMAO interakcje
inizia ad imparare
Niebezpieczne, zagrażające życiu z tyraminą (ser, wina, rośliny strączkowe, konserwy). Z sympatykomimetykami: zwyżka RR, nudności, wymioty, hipertermmia, bradykardia
IMAO-A Nieodwracalne
inizia ad imparare
fenelzyna, tranylcypromina, iproniazyd, izokarbazyd;
IMAO-A Odwracalne
inizia ad imparare
Moklobemid (Aurorix) Beflotakson, Brofaromina
IMAO-A Odwracalne zastosowanie
inizia ad imparare
Depresje z zahamowaniem, fobiach społecznych
NRI wymienić
inizia ad imparare
Reboksetyna, wiloksazyna
NRI zastosowanie
inizia ad imparare
leki II rzutu w depresji z towarzyszącą APATIĄ, SPOWOLNIENIEM PSYCHORUCHOWYM, TRUDN. W KONCENTRACJI Zalety klasycznych TLPD bez DN zw z cholinol. i inn.
NDRI wymienić
inizia ad imparare
bupropion (Zyban)
NDRI wskazania
inizia ad imparare
wspom. przy leczeniu uzależ. od nikotyny; depresja, ADHD, ch. dwubiegunowa; zaburzenia seksualne przy stos SSRI. Może powodować drgawki
SNRI wymienić
inizia ad imparare
wenlaflaksyna, milnacipran, duloksetyna
SNRI wskazania
inizia ad imparare
zespoły depresyjne o różnym nasileniu; jeden z nich (...) w leczeniu uogóln. zaburz lękowego i lęku napadowego i jest p/wsk w nadciśnieniu
SARI wymienić
inizia ad imparare
Trazodon, Nefazodon
SARI mechanizm
inizia ad imparare
jako antag rec 5HT2a powodują nasilenie transmisji serotoninergicznej i zmniejszenie DN. +są inh. wychwytu zwrotnego serotoniny
SARI wskazania
inizia ad imparare
zespoły depresyjne z lękiem, niepokojem, zaburzeniami snu; w łagodnych zespołach abstynencyjnych po odstawieniu BZD
SARI działania niepożądane
inizia ad imparare
priapizm-przedłużony wymaga leczenie urologicznego

Devi essere accedere per pubblicare un commento.