Łacińska terminologia prawnicza - ostatni wyklad

 0    63 schede    patrycjapodrazka7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
lus sanguinis
inizia ad imparare
prawo krwi
lus soli
inizia ad imparare
prawo ziemi
forum -
inizia ad imparare
zakres wladzy, kompetencja
pro foro externo
inizia ad imparare
rynek zewnętrzny
pro foro interno
inizia ad imparare
rynek wewnętrzny
lex loci laboris
inizia ad imparare
miejsce gdzie wykonuje sie prace, ustawa gdzie praca zostala wykonana
lex loci expeditionis
inizia ad imparare
miejsce skad wysyla sie dany towar
lec loci destinationis
inizia ad imparare
miejsce do ktorego wysyla sie towar
lex loci contrahendi
inizia ad imparare
ustawa miejsca, gdzie została zawarta umowa
victima
inizia ad imparare
ofiara
nullum crimen sine lege
inizia ad imparare
nie ma przestepstwa bez ustawy
nullum crimen sine poena
inizia ad imparare
nie ma przestepstwa bez kary
poena
inizia ad imparare
kara
sine lege poenaliante priori
inizia ad imparare
bez ustawy karnej wczesniejszej
sine lege scripta
inizia ad imparare
ustawa powinna byc wydana na pismie
sine lege certa
inizia ad imparare
bez ustawy scisle okreslonej
sine lege praevia
inizia ad imparare
ustawa powinna byc ustalona wczesniej
vis
inizia ad imparare
siła
vis absoluta
inizia ad imparare
pelna, calkowita itd.
vis compulsiva
inizia ad imparare
bojaźń wywolana groźba, przymus psychiczny
vis maior
inizia ad imparare
siła wyższa
vis acmetus
inizia ad imparare
siła, przemoc, groźba
vis legis
inizia ad imparare
moc ustawy, siła ustawy
vis testamenti
inizia ad imparare
z mocą testamentu
vis probandi
inizia ad imparare
siła dowodu, moc dowodzenia, znaczenie dowodu
vis privata
inizia ad imparare
jezeli zostala zastosowana przemoc, przysluguje skarga prywatna w (np. gwałt)
vis publica
inizia ad imparare
jeli została zastosowana przemoc przysługuj skarga publiczna, z urzędu
dolus
inizia ad imparare
zły zamiar, podstęp (w prawie karnym: dzialanie w złym zamiarze)
dolus directus
inizia ad imparare
zły zamiar bezpośredni (np. Ide obrabowac bank, jest straznik, ktorego eliminuje)
dolus directus praemeditatus
inizia ad imparare
zły zamiar zaplanowany
dolus directus repentinus
inizia ad imparare
zły zamiar bezpośredni nagle podjęty, pod wpływem impulsu
dolus eventualis
inizia ad imparare
zły zamiar, nie zamierzam, ale godzę się
inter delicti
inizia ad imparare
ścieżka, droga przestępstwa
delictum putativum -
inizia ad imparare
ktos myśli, że popelnil przestepstwo, ale ono sie nie dokonalo (np. Ktos nie celnie trafil)
contatus delicti-
inizia ad imparare
przestępstwo hybione
in dubio pro reo
inizia ad imparare
wątpliwości przemawiają na rzecz oskarżonego (gdy są wątpliwości, nie można skazać oskarżonego)
dolus non praesumitur
inizia ad imparare
winy, złego zamiaru nie domniemywać, ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu
delicta parentum liberis non nocent
inizia ad imparare
nie szkodzą dzieciom delikty, przestępstwa rodziców, dzieci nie odpowiadają za czyny rodziców
reus in exceptione actor est
inizia ad imparare
oskarżony, pozwany, wtedy kiedy stawia zarzut na powództwo powoda. Pozwany wtedy kiedy twierdzi inaczej niż powód, musi to udowodnić.
quod non est in actis non est in mundo -
inizia ad imparare
tego czego nie ma w aktach, nie istnieje, wszystkie czynności prawne powinny być dokumentowane
verba volant, scripta manent
inizia ad imparare
słowa ulatują, pisma pozostają
testis exauditu
inizia ad imparare
świadek ze słyszenia
relata referro
inizia ad imparare
usłyszałem przekazuję
nemo iudex in propria / sua causa
inizia ad imparare
nikt nie jest sędzia w swojej sprawie
causa principalis
inizia ad imparare
sprawa główna
causa accessoria
inizia ad imparare
sprawa uboczna
res iudicata proveritate habetur
inizia ad imparare
rzecz osądzona jest uważana za prawdę
proveritate habetur
inizia ad imparare
wyrok jest zgodny z faktycznym stanem rzeczy
nebis in idem crimen iudicetur
inizia ad imparare
nie sądzi się dwa razy za to samo przestępstwo
confessio est regina probationum
inizia ad imparare
przyznanie się jest królową dowodu
propter falsa
inizia ad imparare
wznowienie postępowania, bo wyrok prawa zostal wydany na podstawie zlych dowodów
propter nova
inizia ad imparare
wznowienie postepowania bo wyszly nowe dowody
forum delicti commissi
inizia ad imparare
miejsce popełnienie przestępstwa
forum praeventionis
inizia ad imparare
sąd właściwy ze względu na pierszeństwo przyjęcia sprawy (ten sąd będzie właściwy, który podjął pierwszy sprawę)
forum connexitatis causarum
inizia ad imparare
sąd wlasciwy ze wzgledu na polaczenie spraw
reformatio in peius
inizia ad imparare
sedzia wyrokujacy w apelacji nie moze wydac wyroku na nierzysc
nemo prudens punit quia pecatum est sed ne peccetur
inizia ad imparare
nikt rozsądny nie każe poniewaz zostalo popelnione przestepstwo ale zeby nie popelniono przestepstwa (każe sie po to żeby kogoś odstraszyć)
leges ab omnibus intellegi debent
inizia ad imparare
ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich
non omne quod licet honestum est
inizia ad imparare
nie wszystko co wolno jest godziwe
vim vi repellere licet
inizia ad imparare
wolno siłę siłą odprzeć
male nostro iure uti non debenius
inizia ad imparare
nie powinniśmy źle korzystać/ używać swojego prawa w stosunku do osó trzecich
res nullius cedit primo occupanti
inizia ad imparare
rzecz niczyja przypada pierwszemu, który zawłaszczy
volenti et scienti non fit inuria
inizia ad imparare
chcącemu wiedzącemu nie dzieje się krzywda

Devi essere accedere per pubblicare un commento.