Łacina moja Z. kartka 1

 0    33 schede    pmikusek1993
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
NEGOTIUM
inizia ad imparare
czynność prawna
NEGOTIA
inizia ad imparare
czynności prawne
ESSENTIALIA NEGOTII
inizia ad imparare
elementy istotne dla czynności prawnych, bez nich czynność ta jest nieważna
NATURALIA NEGOTII
inizia ad imparare
elementy z natury związane z czynnością prawną
ACCIDENTALIA NEGOTII
inizia ad imparare
klauzule dodatkowe związane z czynnością prawną, są to: DIES, MODUS.
DIES
inizia ad imparare
dzień/termin
MODUS
inizia ad imparare
warunek
NEGOTIUM CLAUDICANS
inizia ad imparare
jest to czynność prawna dokonana przez osobę do tego niezdolną lub nieupoważnioną. Staje się ona czynnością ważną, jeśli potwierdzi ją właściwa osoba "Czynność prawna kulejąca"
OBLIGATIO
inizia ad imparare
zobowiązanie-rodzaj stosunku cywilnoprawnego, dzieli się na jednostronne i dwustronne.
TUTOR
inizia ad imparare
opiekun
PUPIL
inizia ad imparare
osoba będąca pod opieką
AD SOLEMNITATEM
inizia ad imparare
odpowiednia forma, wymóg zacchowania odpowiedniej formy. Wyjątkowo niezachowanie formy może nie skutkować rygorem nieważności jeżeli czynność prawna może być konwalidowana tzn. może uzyskać moc prawną na skutek nowych okoliczności.
AD PROBATIONEM
inizia ad imparare
wymóg zachowania określonej formy czynności prawnej dla celów dowodowych. Niezachowanie jej prowadzi do przeszkód w postępowaniu dowodowym.
AD EVENTUM
inizia ad imparare
wymóg zachowania określonych skutków prawnych. Czynność prawna dokonana bez wymaganej formy nie wywołuje skutków prawnych, jakie konkretna norma wiążę z taką formą, chociaż w pozostałym zakresie czynność ta jest ważna.
PER FACTA CONCLUDENTIA
inizia ad imparare
umowa zostaje zawarta poprzez podjęcie odpowiednich działań. To oświadczenie woli może nastąpić poprzez czynności dorozumiane - wola osoby dokonywującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.
TERMINUS
inizia ad imparare
granica
DIES A QUE
inizia ad imparare
termin początkowy
DIES AD QUEM
inizia ad imparare
termin końcowy
COMPUTATIO CIVILIS
inizia ad imparare
rachuba według prawa cywilnego "od północy do północy"
COMPUTATIO A MOMNETO AD MOMENTUM
inizia ad imparare
rachuba od danej chwili do danej chwili
EX TUNC
inizia ad imparare
od momentu zawarcia
EX NUNC
inizia ad imparare
od tej chwili
EX DELICTO
inizia ad imparare
z czynu niedozwolonego
EX CONTRACTO
inizia ad imparare
z wykonania/niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązku, kontraktu
EX VARIIS CAUSARUM FIGURIS
inizia ad imparare
z innych różnych przyczyn
INDEBITI SOLUTIO
inizia ad imparare
spełnienie świadczenia, które nie było należne
QUASI EX CONTRACRTUM
inizia ad imparare
tak jakby, jak gdyby z kontraktu
QUASI EX DELICTO
inizia ad imparare
tak jakby, jak gdyby z czynu niedozwolonego
INTER VIVOS
inizia ad imparare
między żyjącymi
MORTIS CAUSA
inizia ad imparare
na wypadek śmierci
CAUSA SOLVENDI
inizia ad imparare
w celu uwolnienia się od zobowiązań
CAUSA
inizia ad imparare
przyczyna dokonania czynności prawnej
CAUSA DONANDI
inizia ad imparare
w celu obdarowania, przysporzenia na rzecz innej osoby

Devi essere accedere per pubblicare un commento.