Łacina dla początkujących EGDARD, lekcja 5

 0    62 schede    bartek182182
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wiek, epoka
inizia ad imparare
aevum, aevi
kiedyś
inizia ad imparare
aliquando
inny
inizia ad imparare
alius, alia, aliud
jeden drugiego, jedni drugich
inizia ad imparare
alii alios
gęś
inizia ad imparare
anser, anseris
zamek, akropol
inizia ad imparare
arx, arcis
wspinać się
inizia ad imparare
ascendo, ascendere
pies
inizia ad imparare
canis, canis
drążyć
inizia ad imparare
cavo, cavare
krzyk
inizia ad imparare
clangor, clangoris
stok, zbocze
inizia ad imparare
clivus, clivi
ciało
inizia ad imparare
corpus, corporis
obrońca
inizia ad imparare
defensor, defensoris
zrzucać
inizia ad imparare
deicio, deicere
odpierać, odpychać
inizia ad imparare
depello, depellere
nieoczekiwanie, z zaskoczenia
inizia ad imparare
ex inopinato
budzić
inizia ad imparare
excito, excitare
prawie
inizia ad imparare
fere
dzielnie
inizia ad imparare
foritier
kropla
inizia ad imparare
gutta, guttae
człowiek
inizia ad imparare
homo, hominis
gość, gospodarz
inizia ad imparare
hospes, hospitis
wróg
inizia ad imparare
hostis, hostis (m)
już
inizia ad imparare
iam
wdzierać się, atakować
inizia ad imparare
invado, invadere
sędzia
inizia ad imparare
iudex, iudicis (m)
zatem
inizia ad imparare
itaque
kamień
inizia ad imparare
lapis, lapidis (m)
prawo
inizia ad imparare
lex, legis
góra
inizia ad imparare
mons, montis (m)
nawet nie, ani nawet
inizia ad imparare
ne... quidem
konieczność
inizia ad imparare
necessitas, necessitatis
imię, nazwisko, nazwa
inizia ad imparare
nomen, nominis (n)
noc
inizia ad imparare
nox, noctis (f)
oblegać
inizia ad imparare
obsideo, obsidere
nieliczny
inizia ad imparare
paucus, pauca, paucum
stromy, urwisty
inizia ad imparare
praeceps, praecipitis
ile
inizia ad imparare
quot
stawiać opór
inizia ad imparare
resisto, resistere
król
inizia ad imparare
rex, regis (m)
święty, poświęcony
inizia ad imparare
sacer, sacra, sacrum
ocalać
inizia ad imparare
servo, servare
sam, jedyny
inizia ad imparare
solus, sola, solum
sen
inizia ad imparare
somnus, somni (m)
stać
inizia ad imparare
sto, stare
podpierać, pomagać
inizia ad imparare
sublevo, sublevare
najwyższy
inizia ad imparare
summus, summa, summum
tyle, tak wiele
inizia ad imparare
tot
cały
inizia ad imparare
totus, tota, totum
miasto
inizia ad imparare
urbs, urbis (f)
czuwać
inizia ad imparare
vigilo, vigilare
cnota, męstwo
inizia ad imparare
virtus, virtutis
Rzadki ptak na ziemi (osoba wyjątkowa).
inizia ad imparare
Rara avis in terris.
Zdrowy duch w zdrowym ciele.
inizia ad imparare
Mens sana in corpore sano.
Boję się człowieka jednej książki.
inizia ad imparare
Hominem unius libri timeo.
Nowy król, nowe prawo.
inizia ad imparare
Novus rex, nova lex.
Kropa drąży skałę.
inizia ad imparare
Gutta cavat lapidem.
Uczyń z konieczności cnotę.
inizia ad imparare
Fac de necessitate virtutem.
Gość jest dla gospodarza święty.
inizia ad imparare
Hospes hospiti sacer.
Ilu niewolników tylu wrogów.
inizia ad imparare
Quot servi tot hostes.
Ilu ludzi, tyle zdań.
inizia ad imparare
Quot homines tot sententiae.
Nikt (nie jest) sędzią w swojej sprawie.
inizia ad imparare
Nemo iudex in causa sua.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.