Αγγλικά σε 1 μέρα
ελληνικάEnglish
100%
GRATIS


Αγγλικά σε 1 μέρα
Μάθε αγγλικά σε χρόνο μηδέν!

Μάθε τις βασικές λέξεις του Αγγλικού λεξιλογίου
Άρχισε να μαθαίνεις την πιο δημοφιλή γλώσσα στον κόσμο!
Τα παραδείγματα θα σε βοηθήσουν να επιταχύνεις την εκμάθησή σου
Μάθε εύκολα με λίγη προσπάθεια
Registrati gratuitamente

Questo corso è gratuito al 100%. Vogliamo mostrarti quanto sia efficace e piacevole imparare con noi :)
10 λέξεις σε 60 δευτερόλεπτα - 10 words in 60 seconds10 λέξεις σε 60 δευτερόλεπτα - 10 words in 60 seconds  
10 schede
Τα γνωρίζεις ήδη:) - You already know that:)Τα γνωρίζεις ήδη:) - You already know that:)  
10 schede
Ερωτήσεις - QuestionsΕρωτήσεις - Questions  
10 schede
Φράσεις ευγενείας - Courtesy PhrasesΦράσεις ευγενείας - Courtesy Phrases  
17 schede
Άνθρωποι - PeopleΆνθρωποι - People  
28 schede
Δραστηριότητες - ActivitiesΔραστηριότητες - Activities  
17 schedeScheda