beztleny bez clostridium

 0    49 schede    mateuszpajer
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Wspólna cecha Bacteroides
inizia ad imparare
stymulacja wzrostu przez 20% żółć
Główne cechy B. fragilis
inizia ad imparare
pleomorficzna, słabo się barwi, szybko wyrasta, polisacharydowa otoczka, słaba toksyczność LPS (mało kwasów tłuszczowych, brak grup fosforanowych)
Gdzie występują Veillonella?
inizia ad imparare
w jamie nosowo-gardłowej, <1%
Większość zakażeń w jamie brzusznej powoduje
inizia ad imparare
B. fragilis
Ochrona beztlenów G- przed fagocytozą
inizia ad imparare
polisacharydowa otoczka, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (bursztynowy), proteazy degradujące Ig
Ochrona beztlenów G- przed tlenem
inizia ad imparare
katalaza i dysmutaza
Enterotoksyna B. fragilis
inizia ad imparare
ciepłowrażliwa, metaloproteinaza cynkowa (BFT), powoduje reorganizację aktyny w komórkach => sekrecja chlorków i wody do światła jelita
Zakażenia endogenne od B. fragilis
inizia ad imparare
zakażenia opłucnej, wewnątrz jamy brzusznej i dróg płciowych
Które beztleny G- powodują zakażenia układu oddechowego?
inizia ad imparare
Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Bacteroides inne niż fragilis
Ropnie mózgu od beztlenów G-
inizia ad imparare
powikłanie przewlekłego zakażenia zatok lub uszu; głównie Prevotella, Porphyromonas i Fusobacterium
Zakażenia w jamie brzusznej od beztlenów G-
inizia ad imparare
głównie B. fragilis, B. thetaiotaomicron, P. melaninogenica
Zakażenia ginekologiczne od beztlenów G-
inizia ad imparare
zapalenie narządów miednicy mniejszej, ropnie, zapalenie błon śluzowych macicy. Za ropnie odpowiada B. fragilis a za resztę Prevotella bivia i disiens
Zakażenia skóry i tk. miękkiej od beztlenów G-
inizia ad imparare
beztleny G- nie wchodzą w skład flory skóry, mogą się dostać w wyniku ugryzienia lub zanieczyszczenia rany; najczęściej B. fragilis, może powodować nekrotyzujące zapalenie mieśni
Bakteriemie od beztlenów G-
inizia ad imparare
głównie B. fragilis, B. thetaiotaomicron, Fusobacterium
Zapalenie żołądka i jelit od beztlenów G-
inizia ad imparare
głównie B. fragilis
Diagnostyka Bacteroides
inizia ad imparare
pobieranie i transport próbek w war beztlen, pobierać tak, żeby nie zanieczyścić florą fizjologiczną, dla B. fragilis podłoże CA (Columbia Agar)
Diagnostyka Prevotella
inizia ad imparare
kolonie świecą na różowo, można barwić na przetrwalniki zielenią malachitową, jeśli podłoże z krwią, to wytwarza czarny barwnik
Choroby od Prevotella
inizia ad imparare
zakażenia dentystyczne
Leczenie beztlenów G-
inizia ad imparare
wytwarzają B-laktamazy, więc oporne na penicyliny i cefalosporyny. Stosuje się metronidazol, karbapenemy i B-laktamy z inhibitorami enzymów. Bacteroides często oporny na klindamycynę. Zawsze oporne na aminoglikozydy.
Beztleny G+ ziarniaki (Peptostreptococcus)- gdzie kolonizują?
inizia ad imparare
błony śluzowe jamy ustnej, przewodu pokarmowego, drogi moczowo-płciowe i skóra; mogą się rozprzestrzeniać i powodować zakażenia endogenne
Antybiotyki na Peptostreptococcus
inizia ad imparare
wrażliwe na penicyliny i karbapenemy; średnio wrażliwe na cefalosporyny, klinda, erytro, tetracykliny. Oporne na aminoglikozydy
Jakie wyróżniamy G+ nieprzetrwalnikujące beztlenowe pałeczki?
inizia ad imparare
patogeny oportunistyczne na skórze i błonach śluzowych: Actinomyces, Mobiluncus, Lactobacillus, Propionibacterium; niepatogennne: Eubacterium, Bifidobaterium
Fizjologia Actinomyces
inizia ad imparare
nie są kwasooporne, powodują przewlekłe powoli rozwijające się zakażenia, wytwarzają fimbrię lub strzępki,
Gatunki Actinomyces
inizia ad imparare
C. israeli, A. naeslundii, A. radingae, A. turicensis
Gdzie wystąpują Actinomyces
inizia ad imparare
górne drogi oddechowe, przewód pokarmowy, żeńskie narządy rodne, ALE NIE SKÓRA
Patogeneza Actinomyces
inizia ad imparare
Powodują zakażenie po uszkodzeniu ciągłości błon śluzowych. Powoduje promienicę- ziarniniakowate zmiany ropiejące i przechodzące w ropnie. Zółta lub pomarańczowa barwa kolonii
Epidemiologia Actinomyces
inizia ad imparare
zakażenia nie przenoszą się z osoby na osobę, są endogenne. Nie mają źródła w środowisku. Na przykład po zabiegach dentystycznych, w niedbałości o zęby, po aspiracji wydzieliny z GDO, po operacjach
Postaci promienicy
inizia ad imparare
*twarzowo-szyjna (większość)- obrzęk tkanek z włóknieniem i bliznowaceniem *płucna (objawy nieswoiste), ropnie w płucach *brzuszna- na cały brzuch *miedniczna *OUN (ropień mózgu)
Diagnostyka promienicy
inizia ad imparare
powolny wzrost w war beztlenowych, kolonie w kształcie zębów trzonowych
Leczenie promienicy
inizia ad imparare
chirurg + antybiotyki (penicylina, karbapenemy, makrolidy, klina; OPORNE NA METRONIDAZOL). HIGIENA JAMY USTNEJ!
Główne cechy Propionibacterium
inizia ad imparare
G+ pałeczki beztlenowe, występują na skórze, uchu, spojówkach, jamie ustnej, bł. śluzowej kobiet, nieruchliwe, fermentujące
Propionibacteium acne
inizia ad imparare
Powodują trądzik u młodzieży i zakażenia oportunistyczne (sztuczne zastawki, protezy, cewniki)- indukuje odczyn zapalny; wg Łukaszka nie leczyć trądziku antybiotykami, wg Murray'a erytro, klinda
Propionibacterium propionicum
inizia ad imparare
ropnie miazgi zębowych i kanalików łzowych
Mobiluncus
inizia ad imparare
beztlenowa G+ pałeczka; brak endotoksyny w ścianie, wrażliwe na wanko, klinda, erytro, ampi, OPORNE na kolistynę, rosną powoli na podłożu z krwią; M. curtisii często u kobiet z bakteryjną waginozą
Lactobacillus
inizia ad imparare
beztlenowe G+ pałeczki; flora jamy ustnej, żołądka, jelit, dróg moczowo-płciowych. Powszechne w moczu i krwi. Rzadko powodują zakażenia dr. moczowych (nie rosną w moczu)
Przyczyny Lactobacillus w krwi
inizia ad imparare
przejściowa bakteriemia z dróg rodnych (po porodzie, zabiegach ginek), zapalenie wsierdzia, oportun sepsa
Antybiotyki na Lactobacillus
inizia ad imparare
OPORNE na wanko, inne są statyczne. bójcze to mix penicyliny i amonoglikozydu
Bifidobacterium i Eubacterium
inizia ad imparare
G+ beztlenowe pałeczki. Flora jamy ustnej, pochwy, jelita grubego. Rzadko są patoenne.
angina Plauta-Vincenta
inizia ad imparare
bierze się wymaz z gardła. Powodowana przez Fusobacterium necrophorum
Na co oporne są beztlenowce?
inizia ad imparare
Sulfonamidy i amoniglikozydy
podłoże KVLB
inizia ad imparare
z kanamycyną i wankomycyną, do izolacji G- pałeczek beztlenowych
podłoże BBE
inizia ad imparare
z żółcią, eskuliną i gentamycyną do B. fragilis i Bilophila wadsworthia
podłoże CCCA
inizia ad imparare
z cyklseryną, cefoksytyną i amfoterycyną B do izolacji C. difficile
Kiedy bezwzględnie oceniać lekowrażliwość beztlenowców?
inizia ad imparare
ropień mózgu, zapalenie wsierdzia, kości, szpiku, bakteriemie, zakażenia związane z protezami, brak efektu na leczeniu empirycznym
Diagnostyka zgorzeli gazowej
inizia ad imparare
preparat bezpośredni, hodowla na aarze z krwią (podwójna hemoliza), test na lecytynazę, antybiogram
W jakich zakażeniach dominują beztlenowce?
inizia ad imparare
szyi, zębów, stopa cukrzycowa, ropnie mózgu, zakażenia opłucnej, ropnie wewnątrzbrzuszne
Cechy zakażenia beztlenowcami
inizia ad imparare
cuchnące, blisko błon śluzowych, gangrena, gaz, po stosowaniu antybiotyków, brak wzrostu w warunkach tlenowych, nie poddają się empirycznej terapii
Materiał nadający się do badan w kierunku beztlenów
inizia ad imparare
płyny jałowe, mocz z punkcji nadłonowej, punktat z płuc, materiał z zamkniętych ropni, materiał z zatok
Materiał nienadający się do badań w kierunku beztlenów
inizia ad imparare
kał, wymaz z odbytu (chyba że w kierunku clostridium!), wymaz z jamy ustnej i nosogardzieli, plwocina, wymaz z pochwy, wymaz z powierzchni rany

Devi essere accedere per pubblicare un commento.