autakoidy peptydowe i purynowe

 0    28 schede    dabul
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
ekalantyd
inizia ad imparare
inhibitor kalikreiny obrzęk naczynioruchowy quinckego/niedobór c1 składowej dopełniacza
B1
inizia ad imparare
powstaje de nowo w tkankach urażonych, odp. za rozwój zapalenia, bialko G, wzrost Ca
Gq i Gi czyli wzrost Ca i spadek cAMP, konstytutywnie w większości taknek, aktywuje eNOS, produkcję czynników wazodylatacyjnychPGI2 przeciwpłytkowych i fibrynolitycznych t-PA antagonista Ikatybant
inizia ad imparare
B2
iACE
inizia ad imparare
spadek ilości angiotensyny dodatkowo pobudzenie korzystnego działania na rec B2
AT2
inizia ad imparare
w tkankach płodowych, w niewielkiej ilości w dojrzałych, hipotensyjnie, natriuretycznie, antyproliferacyjnie, wytwarzanie No PGI2, bradykininy
angiotensyna II działanie klasyczne, na rec AT1
inizia ad imparare
skurcz naczyń 40xsilniejszy niz po NA, uwalnia NA z ukl wspólczulnego, wzmaga produkcję aldosteronu, wazopresyny(hamuje natrurezę, diurezę i wzmaga pragnienie), niekorzystny remodeling serca(rozrost tk. lącznej) arytmogenna, hamuje wydz. reniny, obkurcza t. odprowadzającą-poprawia filtrację, PROZAPALNA, aterogenna
aliskiren
inizia ad imparare
inh. reniny (spadek wytwarzania angiotensyny I)
AT-(1-7)
inizia ad imparare
działa na rec metabotropowy Mas, działa pozytywnie, przeciwstawnie do ang II
omapatrylat
inizia ad imparare
inh. wazopeptydowy, hamuje ACE oraz NEP(enzym rozkładający ANP)
kandoksatryl
inizia ad imparare
hamuje enzym NEP który rozkłada ANP, BNP, CNP. Ale też niestety jego zahamowanie powoduje spadek ilości AT(1-7).
wskazania do ACEI
inizia ad imparare
lek pierwszego rzutu w terapii nadciśnienia, niewydolność serca(zapobieganie uruchomieniu osi R-A-A), podanie w 1dobie po zawale serca, terapia nerfopatii cukrzycowej-poprawa filtracji, zapobiega mikroalbuminurii), ch. wieńcowa-stabilizacja blaszki miażdżycowej
przeciwskazania co ACEI
inizia ad imparare
zwężenie t. nerkowej(ryzyko niedokrwienia i ONN), ch. autoimmunologiczne atakujące nerki, ciężka niewydolność nerek, neutropenia(może nasilić), ciąża(teratogenne), zaburzenia elektrolitowe, konieczne badanie moczu przed przypisaniem, uporczywy kaszel przy stosowaniu
sartany
inizia ad imparare
blokują rec AT1, zmniejsza insulinooporność, niektóre zwiększają insulinowrażliwość dzialając na rec PPAR-y, nefroprotekcyjne, stosowane w zespole metabolicznym, zmniejszają ryzyko cukrzycy, w migotaniu przedsionków, przy ryzyku udaru niedokrwiennego, hamowanie dylatacji aorty w zesp Marfana
bozentan, sytaksentan, ambryzentan
inizia ad imparare
antagonista rec. endotelinowego, terapia nadciśnienia plucnego aby poprawić wydolność wysiłkową u chorych
ETa
inizia ad imparare
naczynioskurczowo
wazodylatacyjnie ale konstrukcyjnie na kom mięśli gł pluc, naczyń wieńcowych i krążenia krezkowego
inizia ad imparare
ETb
kaptopryl, enalapryl, cylazapryl, benazepryl
inizia ad imparare
ACEI osoczowe, wskazania klasyczne: nadciśnienie, niewydolnosć serca,
chinapryl, fozynopryl, peryndopryl, ramipryl, trandolapryl
inizia ad imparare
tkankowe, penetrujące, wysoce lipofilne ACEI, ch. niedokrwienna, zapobieganie powikłaniom cukrzycy, niedokrwiennym udarom mózgu, zatorowo-zakrzepowym incydentom
aminofilina
inizia ad imparare
lek antyarytmiczny, bloker rec A1(skutek to wzrost cAMP), bloker fosfodiesterazy(wzrost)
dipirydamol
inizia ad imparare
blok transporterów zwrotnych adenozyny, czyli wzrost jej stężenia w środowisku naczyń, inh. fosfodiesterazy, lek przy ch krążenia mózgowego, prewencja udaru, w diagnostyce kardiologicznego zesp. podkradania
tienopirydyny
inizia ad imparare
przeciwmiażdżycowe, ch. niedokrwienna serca, ich pełne działanie po pewnym czasie(działa metabolit), dzialają dluższy cas po odstawieniu, przeciwpłytkowo, wydłużają krwawienie
P2Y12 selektywny antagonista, efekt działania po 3-5dniach, może wystąpic TTP/zesp Moschowitza i neutropenia, tienopirydyna, niedwracalnie i czynny metabolit a nie lek
inizia ad imparare
tiklopidyna
P2Y12 antagonista, rzadziej niepożądane dzialania, działa ju.ż po kilku h, tienopirydyna, nieodwracalnie i czynny metabolit a nie podawany lek
inizia ad imparare
klopidogrel
tienopirydyna III generacji o lepszej farmakokinetyce
inizia ad imparare
prasugrel
elinogrel
inizia ad imparare
tienopirydyna, pierwsza tienopirydyna podawana doustnie ale też dożylnie np w pracowni hematologicznej
odwracalni antagoniści P2Y12, krótko dzialający analog ATP, krótki czas działania, skuteczna terapia przeciwplytkowa
inizia ad imparare
kangrelor, tykagrelor
kolejno: spadek, wzrost cAMP
inizia ad imparare
A1 A2
aktywacja plytki, zmiana ksztaltu, degranulacja, aktywacja kompleksu GP IIb/IIIa-rec dla fibrynogenu czyli zaburzenie krzepnięcia
inizia ad imparare
ADP + P2Y12

Devi essere accedere per pubblicare un commento.