500 mest använda verb på engelska 51 - 75

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
att markera; markerar
Markera rätt svar.
inizia ad imparare
to mark
Mark the tight answer.
att ladda; laddar
Jag måste ladda min mobil.
inizia ad imparare
to charge
I need to charge my phone.
att underteckna; undertecknar
Alla måste underteckna listan.
inizia ad imparare
to sign
Everybody needs to sign the list.
att röka; röker
De som röker, har högre risken för lungcancer.
inizia ad imparare
to smoke
Those who smoke are at a higher risk of developing lung cancer.
att försvara; försvarar
Man måste försvara mänskliga rättigheter.
inizia ad imparare
to defend
We should defend human rights.
att babbla; babblar
Min fru babblar och babblar och ingen lyssnar henne.
inizia ad imparare
to chat
My wife is chatting and nobody is litening to her.
att kräva; kräver
Det arbetet kräver mycket tålamod.
inizia ad imparare
to require
This job requires a lot of patience.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"500 mest använda verb på engelska"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.