500 mest använda verb på engelska 351 - 375

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
att rida; rider
Har du ridit någon gång?
inizia ad imparare
to ride
Have you ever ridden a horse?
att låsa; låser
Föräldrarna hade låst dörren.
inizia ad imparare
to lock
The parents have locked the door.
att stödja; stödjer
Ska du stödja min kandidatur?
inizia ad imparare
to support
Will you support my candidature?
att tjäna; tjänar
Hur mycket vill du tjäna?
inizia ad imparare
to earn
How much would you like to earn?
att lyda; lyder
Jag lyder inte ordern.
inizia ad imparare
to execute
I refuse to execute the order.
att lugna; lugnar
Lugna dig och sluta gråta.
inizia ad imparare
to calm down
Calm down and stop crying.
att installera; installerar
Jag har installerat det nyaste operativsystemet på min dator.
inizia ad imparare
to install
I installed the newest operating system on my laptop.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"500 mest använda verb på engelska"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.