500 mest använda verb på engelska 201 - 225

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
att hålla; håller
Man måste hålla kosten för att ha en fin figur.
inizia ad imparare
to keep
You have to keep the diet to stay in shape.
att överväga; överväger
Jag ska överväga ditt erbjudande.
inizia ad imparare
to consider
I will consider your offer.
att förbruka; förbrukar
Vårt samhälle konsumerar mer och mer.
inizia ad imparare
to consume
Our society consumes more and more.
att lida; lider
Jag har lidit av depression i 5 år.
inizia ad imparare
to suffer
I have suffered from depression for 5 years.
att vänta; väntar
Ja måste vänta på Sven.
inizia ad imparare
to wait
I have to wait for Sven.
att ha; har
Jag har 2 bilar.
inizia ad imparare
to own
I own two cars.
att erövra; erövrar
Ryssland erövrade vårt land.
inizia ad imparare
to conquer
Russia conquered our country.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"500 mest använda verb på engelska"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.