Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone.

 0    11 schede    erka1997
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Podmiotowe
inizia ad imparare
kto? co?
Orzecznikowe
inizia ad imparare
Kto jest? Czym jest? Jaki jest?
Przydawkowe
inizia ad imparare
jaki? jakiego? jakiemu? który? któremu?
Dopełnieniowe
inizia ad imparare
kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym?
Okolicznikowe miejsca
inizia ad imparare
gdzie? skąd? dokąd? którędy?
Okolicznikowe czasu
inizia ad imparare
kiedy? odkąd? dopóki? jak długo?
Okolicznikowe sposobu
inizia ad imparare
jak?
Okolicznikowe przyczyny
inizia ad imparare
dlaczego?
Okolicznikowe celu
inizia ad imparare
po co? w jakim celu?
Okolicznikowe przyzwolenia
inizia ad imparare
mimo co? mimo czego?
Okolicznikowe warunku
inizia ad imparare
pod jakim warunkiem? w razie czego?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.