Vocabulary revision 2

 0    22 schede    apaznowicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
hopscotch
The kids are playing hopscotch.
inizia ad imparare
gra w klasy
Dzieci grają w klasy.
defamation
The newspaper was sued for defamation.
inizia ad imparare
zniesławienie (kogoś), oszczerstwo
Gazeta została pozwana za zniesławienie.
Lothario literary, lothario
He has no confidence in his own abilities, except as a lothario.
inizia ad imparare
rozpustnik
maverick
He's always been a maverick, making his own way.
inizia ad imparare
indywidualista
On zawsze był indywidualistą, który sam sobie wyznaczał ścieżki.
slash
Stores slash prices on Black Friday.
inizia ad imparare
cięcie (np. cen), obniżka, wałtownie redukować (ceny)
Sklepy gwałtownie obniżają ceny w Czarny Piątek
annulment
But if this were not a true marriage in the eyes of the church, why would she need an annulment?
inizia ad imparare
anulowanie, unieważnienie
hack
The four men hacked their way out through the court house wall.
inizia ad imparare
ciosać, rąbać
philanderer
Many of the great religious leaders have been the biggest philanderers.
inizia ad imparare
kobieciarz, bałamut old-fashioned
wiry
He ran a hand through his wiry hair
inizia ad imparare
szorstki, druciany (np. o włosach)
wiry
Gym made me look all wiry.
inizia ad imparare
szczupły, ale umięśniony; silny (o osobie)
Siłownia sprawiła, że jestem szczupły, acz umięśniony.
philippic
The crazy, angry Philippic sometimes got in the way of clear perception
inizia ad imparare
filipika, krytyka (publiczna wypowiedź oskarżająca kogoś o coś) literary
procrustean bed
Art historians try to force him into the Procrustean bed of theories.
inizia ad imparare
łoże Prokrustowe (sytuacja zmuszająca do ulegania czemuś bez względu na okoliczności)
Pyrrhic victory
My only regret is that he didn't turn up at court to watch his Pyrrhic victory.
inizia ad imparare
Pyrrusowe zwycięstwo (zwycięstwo osiągnięte zbyt wysokim kosztem)
spoonerism
Making up spoonerisms is a pleasant form of addiction.
inizia ad imparare
spuneryzm, przejęzyczenie polegające na zamianie początkowych dźwięków dwóch wyrazów
obsequious
They flattered their host, some to the point of being obsequious.
inizia ad imparare
służalczy, spolegliwy
acidulous
The fruits are edible and have a pleasant acidulous taste.
inizia ad imparare
kwaskowaty
convivial
He'd had a little too much to drink among convivial people.
inizia ad imparare
towarzyski, wesoły
hem
A hem is a folded and sewn piece of fabric on the edge.
inizia ad imparare
obrębić, obrębiać, rąbek, brzeg (ubrania, tkaniny)
Rąbek to złożony i zaszyty kawałek materiału na brzegu.
debonair
Dramatic and debonair, they are gifted at earning others' confidence.
inizia ad imparare
uprzejmy, elegancki, wytworny old-fashioned
camaraderie
One of the best things about the job is the camaraderie.
inizia ad imparare
koleżeństwo, poczucie koleżeństwa
cortege
Eight women dressed in black walked in front of the cortege.
inizia ad imparare
kondukt pogrzebowy
thereby
This church was built in 1897 and is thereby the town's oldest building.
inizia ad imparare
tym samym, w ten sposób
Ten kościół został wybudowany w 1897 roku i jest tym samym najstarszym budynkiem w mieście.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.