vocabulary in use 5-8

 0    100 schede    kbeben
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pensja
inizia ad imparare
salary
nadgodziny
inizia ad imparare
overtime
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
inizia ad imparare
perks
wypłaty tygodniowe
inizia ad imparare
wages
płaca minimalna
inizia ad imparare
minimum wage
napiwki
inizia ad imparare
tips
płaca zasadnicza
inizia ad imparare
basic salary
prowizja
inizia ad imparare
commission
premia
inizia ad imparare
bonus
świadczenia socjalne
inizia ad imparare
fringe benefits
emerytura
inizia ad imparare
pension
pakiet świadczeń
inizia ad imparare
benefits package
pakiet kompensacyjny
inizia ad imparare
compensation package
wynagrodzenie
inizia ad imparare
remuneration package
opcje na akcje
inizia ad imparare
share options
opcje na akcje
inizia ad imparare
stock options
premie związane z wydajnością
inizia ad imparare
performance-related bonuses
odszkodowanie
inizia ad imparare
compensation
rząd sali konferencyjnej
inizia ad imparare
boardroom row
Rekompensata
inizia ad imparare
compensation payment
opłata serwisowa
inizia ad imparare
servance payment
grube ryby
inizia ad imparare
fat cats
pakiet serwisowy
inizia ad imparare
servance package
pakiet kompensacyjny
inizia ad imparare
compensation package
pakiet świadczeń związanych z wynagrodzeniem / pakiet wynagrodzenia
inizia ad imparare
remuneration package
pracownik umysłowy
inizia ad imparare
white-collar worker
pracownik fizyczny
inizia ad imparare
blue-collar worker
nadzorca
inizia ad imparare
supervisor
praca
inizia ad imparare
labour
lista płac
inizia ad imparare
payroll
pracownicy
inizia ad imparare
employees
siła robocza
inizia ad imparare
workforce
kierownictwo
inizia ad imparare
management
siedziba
inizia ad imparare
head office
siedziba
inizia ad imparare
headquarters
biura na planie otwartym
inizia ad imparare
open-plan offices
personel administracyjny
inizia ad imparare
administrative staff
personel pomocniczy
inizia ad imparare
support staff
personel techniczny
inizia ad imparare
technical staff
związek zawodowy
inizia ad imparare
trade union
strajk
inizia ad imparare
strike
zatrzymanie
inizia ad imparare
stoppage
wyjść
inizia ad imparare
walk-out
zwalniać tempo pracy
inizia ad imparare
go-slow
Zakaz nadgodzin
inizia ad imparare
overtime ban
dział personalny
inizia ad imparare
human resources department
pracownicy hali produkcyjnej
inizia ad imparare
shopfloor workers
przejście na emeryturę
inizia ad imparare
retirement
ścieżki kariery
inizia ad imparare
career paths
drabina kariery
inizia ad imparare
career ladder
awans
inizia ad imparare
promotion
być zdegradowanym
inizia ad imparare
be demoted
składać wypowiedzenie
inizia ad imparare
hand in your notice
zmniejszone
inizia ad imparare
downsized
opóźniony
inizia ad imparare
delayered
zrestrukturyzowany
inizia ad imparare
restructured
pochlebiać, bardziej płaski
inizia ad imparare
flatter
szczuplejsze, z mniejszą liczbą produktywnych pracowników
inizia ad imparare
leaner
skuteczność, wydajność
inizia ad imparare
efficiency
zyski
inizia ad imparare
profits
zlecił na zewnątrz
inizia ad imparare
has outsourced
w domu
inizia ad imparare
in-house
freelancerzy
inizia ad imparare
freelancers
umowy tymczasowe
inizia ad imparare
temporary contracts
elastyczność
inizia ad imparare
flexibility
niepewność pracy
inizia ad imparare
job insecurity
przeglądy wydajności
inizia ad imparare
performance reviews
zwolniony
inizia ad imparare
dismissed
fired, sacked, terminated
stał się zbędny
inizia ad imparare
made redundant
laid off, offered early retirement
bierne palenie
inizia ad imparare
passive smoking
powtarzające się uszkodzenie po wysiłku
inizia ad imparare
repetitive strain injury
niebezpieczne maszyny
inizia ad imparare
dangerous machinery
ogrzewanie i klimatyzacja
inizia ad imparare
heating and air- conditioning
pierwsza pomoc
inizia ad imparare
first aid
środki przeciwpożarowe
inizia ad imparare
fire precautions
złe środowisko pracy
inizia ad imparare
bad working environment
inspektorzy BHP
inizia ad imparare
health and safety inspectors
łobuziaki
inizia ad imparare
bullies
molestowanie seksualne
inizia ad imparare
sexual harassment
nękać
inizia ad imparare
harass
dyskryminowany
inizia ad imparare
discriminated against
dyskryminacja ze względu na płeć
inizia ad imparare
sex discrimination
szklany sufit, bariera
inizia ad imparare
glass ceiling
dyskryminacja rasowa
inizia ad imparare
racial discrimination
akcja afirmatywna
inizia ad imparare
affirmative action
równość szans
inizia ad imparare
equal opportunities
polityka godności w pracy
inizia ad imparare
dignity at work policy
wspiąć się po drabinie kariery
inizia ad imparare
work your way up the career ladder
zwolniony
inizia ad imparare
fired
zwolniony
inizia ad imparare
sacked
zakończony
inizia ad imparare
terminated
zwolniony (niepotrzebny)
inizia ad imparare
laid off
zaoferował wcześniejszą emeryturę
inizia ad imparare
offered early retirement
zbędny
inizia ad imparare
redundant
starszeństwo
inizia ad imparare
seniority
odwołać
inizia ad imparare
dismiss
odpocząć sobie
inizia ad imparare
lay off
degradacja
inizia ad imparare
demotion
udzielanie pomocy zwalnianym pracownikom
inizia ad imparare
outplacement
niebezpieczne substancje
inizia ad imparare
hazardous substances

Devi essere accedere per pubblicare un commento.