Umwelt - Wortschatz und Wendungen

 0    22 schede    xandii
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
e Natur ausbeuten
inizia ad imparare
eksploatować przyrodę
wider die Natur handel
inizia ad imparare
postępować wbrew naturze
e Umwelt verschmutzen beschüt
inizia ad imparare
zanieczyszczać/zabrudzać środowisko
e Umweltschäden bekämpfen
inizia ad imparare
zwalczać szkody/ straty w środowisku
dem Umwelt dienen
inizia ad imparare
służyć ochronie środowiska
Umweltzschutz beitragen
inizia ad imparare
wnieść wkład, przyczynić się do
mithelfen die Umweltz zu erhalten
inizia ad imparare
pomagać w zachowaniu, utrzymaniu środowiska
Kunststoffe beseitigen
inizia ad imparare
usunąć tworzywa sztuczne
den Hausmüll trennen/sortieren
inizia ad imparare
śmieci z gospodarstwa domowego oddzielać/sortować
e Lärmbelästigung verringern
inizia ad imparare
zmniejszać obciążenie hałasem
lautes Musikhören reduzieren
inizia ad imparare
ograniczyć głośne słuchanie muzyki
weniger Lärm verursachen
inizia ad imparare
robić mniej hałasu
der Umweltz schaden
inizia ad imparare
szkodzić środowisku
e Altstoffe sammeln
inizia ad imparare
zbierać surowce wtórne
die Wassergüte verbessern
inizia ad imparare
poprawiać jakość wody
etw. mit Kunstdüngern belasten
inizia ad imparare
zanieczyścić coś nawozami sztucznymi
etw. biologisch/ mechanisch klären
inizia ad imparare
czyścić coś biologicznie/ mechanicznie
in den Kläranlagen reinigen
inizia ad imparare
oczyszczać coś w oczyszczalni ścieków
aus dem Gleichgewicht geraten
inizia ad imparare
stracić równowagę
der Verschmutzung entgegenwirken
inizia ad imparare
przeciwdziałać zanieczyszczeniu
sich vermehren
inizia ad imparare
rozmnażać się
sich beschränken
inizia ad imparare
ograniczać się

Devi essere accedere per pubblicare un commento.