układ okresowy pierwiastków

 0    109 schede    appp3447
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
H
inizia ad imparare
wodór
Li
inizia ad imparare
lit
Na
inizia ad imparare
sód
K
inizia ad imparare
potas
Rb
inizia ad imparare
rubid
Fr
inizia ad imparare
frans
Be
inizia ad imparare
beryl
Mg
inizia ad imparare
magnez
Ca
inizia ad imparare
wapń
Sr
inizia ad imparare
stront
Ba
inizia ad imparare
bar
Ra
inizia ad imparare
rad
Sc
inizia ad imparare
skand
Y
inizia ad imparare
itr
Ac
inizia ad imparare
aktyn
Ti
inizia ad imparare
tytan
Zr
inizia ad imparare
cyrkon
Hf
inizia ad imparare
hafn
Rf
inizia ad imparare
rutherford
V
inizia ad imparare
wanad
Nb
inizia ad imparare
niob
Ta
inizia ad imparare
tantal
Db
inizia ad imparare
dubn
Cr
inizia ad imparare
chrom
Mo
inizia ad imparare
molibden
W
inizia ad imparare
wolfran
Sg
inizia ad imparare
seaborg
Mn
inizia ad imparare
mangan
Tc
inizia ad imparare
technet
Re
inizia ad imparare
ren
Bh
inizia ad imparare
bohr
fe
inizia ad imparare
żelazo
Ru
inizia ad imparare
ruten
Os
inizia ad imparare
osme
Hs
inizia ad imparare
has
Co
inizia ad imparare
kobalt
rh
inizia ad imparare
rod
Ir
inizia ad imparare
iryd
Mt
inizia ad imparare
meitner
Ni
inizia ad imparare
nikiel
Pd
inizia ad imparare
pallad
Pt
inizia ad imparare
platyna
Ds
inizia ad imparare
damsztadt
Cu
inizia ad imparare
miedź
Ag
inizia ad imparare
srebro
Au
inizia ad imparare
złoto
Rg
inizia ad imparare
roentgen
Zn
inizia ad imparare
cynk
Cd
inizia ad imparare
kadm
Hg
inizia ad imparare
rtęc
La
inizia ad imparare
lantan
Ce
inizia ad imparare
cer
Pr
inizia ad imparare
prazeodym
Nd
inizia ad imparare
neodym
Pm
inizia ad imparare
promet
Sm
inizia ad imparare
samar
Eu
inizia ad imparare
europ
Gd
inizia ad imparare
gadolin
Tb
inizia ad imparare
terb
DY
inizia ad imparare
dyspoz
Ho
inizia ad imparare
holm
Er
inizia ad imparare
erb
Tm
inizia ad imparare
tul
Yb
inizia ad imparare
iterb
Lu
inizia ad imparare
lutet
Th
inizia ad imparare
tor
Pa
inizia ad imparare
proaktyn
U
inizia ad imparare
uran
Np
inizia ad imparare
neptun
Pu
inizia ad imparare
pluton
Am
inizia ad imparare
ameryk
Cm
inizia ad imparare
kiur
Bk
inizia ad imparare
berkel
Cf
inizia ad imparare
californ
Es
inizia ad imparare
einstein
Fm
inizia ad imparare
ferm
Md
inizia ad imparare
mendelew
No
inizia ad imparare
nobel
Lr
inizia ad imparare
lorens
B gr
inizia ad imparare
bor 13
Al gr
inizia ad imparare
glin 13
In
inizia ad imparare
ind 13
Ta gr
inizia ad imparare
tal 13
C gr
inizia ad imparare
węgiel 14
Si gr
inizia ad imparare
krzem 14
Ge gr
inizia ad imparare
german 14
Sn gr
inizia ad imparare
cyna 14
Pb gr
inizia ad imparare
ołów 14
N gr
inizia ad imparare
azot 15
P gr
inizia ad imparare
fosfor 15
As gr
inizia ad imparare
arsen 15
SB gr
inizia ad imparare
antymon 15
Bi gr
inizia ad imparare
bizmut 15
O gr
inizia ad imparare
tlen 16
S gr
inizia ad imparare
siarka 16
Se gr
inizia ad imparare
selen 16
Te gr
inizia ad imparare
tellur 16
Po gr
inizia ad imparare
polon 16
F gr
inizia ad imparare
fluor 17
Cl gr
inizia ad imparare
chlor 17
Br gr
inizia ad imparare
brom 17
I gr
inizia ad imparare
jod 17
At gr
inizia ad imparare
astat 17
He gr
inizia ad imparare
hel 18
Ne gr
inizia ad imparare
neon 18
Ar gr
inizia ad imparare
argon 18
Kr gr
inizia ad imparare
krypton 18
Xe gr
inizia ad imparare
ksenon 18
Rn gr
inizia ad imparare
radon 18

Devi essere accedere per pubblicare un commento.