Układ nerwowy i hormonalny, zmysły

 0    117 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
receptory
inizia ad imparare
to komórki i grupy komórek czuciowych (zmysłowych), a także nagie zakończenia aferentnych włókien nerwowych, zdolne do odbierania bodżców płynących ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego.
rodzaje receptorów
inizia ad imparare
mechanoreceptory, fotoreceptory, termoreceptory, chemoreceptory, nocyreceptory
rodzaje receptorów ze względu na pochodzenie bodżca
inizia ad imparare
eksteroreceptory, telereceptory, kontaktoreceptory, interoreceptory, proprioreceptory, wisceroreceptory, angireceptory
mechanoreceptory
inizia ad imparare
wrażliwe na odkształcenia tkanek, receptory dotyku, ucisku, rozciągania czy wibracji.
fotoreceptory
inizia ad imparare
wrażliwe na fotony światła widzialnego; pręciki i czopki
termoreceptory
inizia ad imparare
wrażliwe na energię cieplną, receptory zimna (kolby końcowe Krausego), receptory ciepła (ciała zmysłowe Ruffiniego)
chemoreceptory
inizia ad imparare
wrażliwe na substancje chemiczne w powietrzu, wodzie i płynach ciała. (Receptory smaku i węchu)
nocyreceptory
inizia ad imparare
reagują niespecyficznie na silne bodżce uszkadzające tkanki (np. mechaniczne temperatura powyżej 45 stopni)
eksteroreceptory
inizia ad imparare
odbierają bodżce ze środowiska zewnętrznego
interoreceptory
inizia ad imparare
odbierają bodżce ze środowiska wewnętrznego
telereceptory
inizia ad imparare
odbierają bodżce ze żródeł odległych np. narządy wzroku, słuchu, węchu
proprioreceptory
inizia ad imparare
informują o napięciu mięśni, ścięgien i torebek stawowych.
kontaktoreceptory
inizia ad imparare
odbierają bodżce działające bezpośrednio, np. ciałka dotykowe, receptory ucisku czy smaku.
wisceroreceptory
inizia ad imparare
informują o stanie narządów wewnętrznych np. jelit, płuc
angioreceptory
inizia ad imparare
informują o stanie środowiska w naczyniach.
narządy zmysłu
inizia ad imparare
receptory i towarzyszące im komórki pomocnicze stanowiące aparat pomocniczy, ułatwiający percepcję bodżca. Wyróżnia się zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu i równowagi.
tkanki budujące oko
inizia ad imparare
rogówka, twardówka, naczyniówka, siatkówka, plamka żółta, plamka ślepa, tęczówka, komora przednia oka, soczewka, ciałko rzęskowe, ciało szkliste, nerw wzrokowy.
akomodacja oka
inizia ad imparare
nastawność, widzenie bliska i daleka.
adaptacja
inizia ad imparare
wrażliwość oka na światło np. w ciemności wzrasta.
rodopsyna
inizia ad imparare
purpura wzrokowa, znajduje się w zewnętrznych częściach komórek wrażliwych na światło.
trans -RETINEN
inizia ad imparare
wywołuje impuls elektryczny w błonie komórkowej receptora, który przesyłany jest nerwem wzrokowym do ośrodków wzroku w kresomózgowiu.
pręciki
inizia ad imparare
komórki światłoczułe które ulegaja pobudzeniu już przy niewielkiej ilość światła, dlatego umożliwiają widzenie o zmierzchu, są niezdolne do rozróżniania kolorów.
czopki
inizia ad imparare
komórki umożliwiające widzenie ostre i barwne, ale tylko w ostrym świetle.
krótkowzroczność
inizia ad imparare
zbyt długa gałka oczna lub zbyt wypukła soczewka, nadmierne załamywanie światła w oku - złe widzenie odległych przedmiotów.
dalekowzroczność
inizia ad imparare
zbyt krótka gałka oczna lub zbyt płaska soczewka - złe widzenie przedmiotów bliskich.
dalekowzroczność starcza
inizia ad imparare
mało elestyczna soczewka - złe widzenie przedmiotów bliskich.
astygmatyzm
inizia ad imparare
niezborność oka, nierównomierna krzywizna soczewki lub rogówki oka - niewyrażnie widzenie i zniekształcone obrazy
kurza ślepota
inizia ad imparare
niedobór witaminy A, może towarzyszyć żółtaczce, krótkowzroczności - utrudnia przystosowanie się do widzenia o zmierzchu.
daltonizm
inizia ad imparare
wada dziedziczna, objawia się ślepotą na barwy, najczęściej czerwoną i zieloną.
zez
inizia ad imparare
niesynchroniczna praca mięsni oka, zakłóca widzenie obuoczne.
zaćma
inizia ad imparare
katarakta, zmętnienie soczewki na skutek starzenia się lub cukrzycy, urazów mechanicznych, działania promieni rentgenowskich. Obraz staje się nieostry, widzenie jak przez mgłę.
jaskra
inizia ad imparare
wzrost ciśnienia wewnątrzocznego, zaburzenia krążenia krwi w oku, co prowadzi do uszkodzenia siatkówki oraz nerwu wzrokowego - okresowe zamazywanie się obrazu, kolorowe pierścienie wokół żródeł światła, bóle głowy, zawężenie pola widzenia; prowadzi do ślepoty.
ucho zewnętrzne człowieka
inizia ad imparare
małżowina uszna, przewód słuchowy zewnętrzny, błona bębenkowa.
ucho środkowe człowieka
inizia ad imparare
jama ucha środkowego, kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko i strzemiączko, trąbka słuchowa.
ucho wewnętrzne
inizia ad imparare
błona okienka owalnego, kanały półkoliste zakończone bańkami, przedsionek, ślimak, nerw rónoważno-słuchowy.
neuron
inizia ad imparare
podstawowa jednostka budująca tkankę nerwową.
pompa sodowo-potasowa
inizia ad imparare
system białek, który dzięki energii z ATP przenosi jony sodu i potasu przez błonę przywracając polarność błony.
potencjał spoczynkowy
inizia ad imparare
wyściowy stan błony neuronu, błona jest polarna (ładunki dodatnie i ujemne po dwóch stronach błony)
bodziec progowy
inizia ad imparare
podziec o odpowiedniej energii wywołujący wyładowanie - depolaryzację błony.
potencjał czynnościowy
inizia ad imparare
różnica potencjału elektrycznego po obu stronach błony zmienia się wówczas z -70mV + 40mV.
fala depolaryzacyjna
inizia ad imparare
lokalna depolaryzacja przemiszczająca się wzdłuż błony - efekt domina.
refrakcja bezwzględna
inizia ad imparare
niezdolność do przyjęcia kolejnego bodżca bez względu na jego siłę.
refrakcja względna
inizia ad imparare
faza po częściowym przywróceniu przez pompę sodowo-potasowej stanu polaryzacji, neuron jest w stanie przyjąć jedynie dostatecznie silny bodziec.
synapsa
inizia ad imparare
połączenie neuronów miedzy sobą, neuronów z innymi narządami.
rodzaje synaps
inizia ad imparare
chemiczne, elektryczne, nerwowo-nerwowe, nerwowo-gruczołowe, nerwowo-mięśniowe.
części układu nerwowego człowieka
inizia ad imparare
centralny układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy), obwodowy układ nerwowy.
części układu obwodowego
inizia ad imparare
somatyczny, autonomiczny (współczulny i przywspółczulny)
twardówka
inizia ad imparare
opona mózgowa twarda, najbardziej zewnętrzna błona.
pajęczynówka
inizia ad imparare
opna mózgowa, środkowa od której odchodzą włókna łącznotkankowe do pozostałych opon.
naczyniówka
inizia ad imparare
opona mózgowa miękka, wewnętrzna unaczyniona błona, pełni funkcje odżywcze.
części mózgu
inizia ad imparare
kresomózgowie, mędzymózgowie, śródmózgowie, móżdżek, tyłomózgowie,
płaty kresomózgowia
inizia ad imparare
czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny.
praksje
inizia ad imparare
pola mózgowe odpowiedzialne na kierowanie konkretnymi czynnościami zamierzonymi.
gnozje
inizia ad imparare
pola mózgowe odpowiedzialne za rozpoznawanie i ocenę przedmiotów i zjawisk.
łuk odruchowy
inizia ad imparare
podstawowa jednostka czynnościowa układu nerwowego, stanowiąca drogę impulsu nerwowego od receptora do efektora.
łuk monosynaptyczny
inizia ad imparare
monosynaptyczny, dwuneuronowy - występuje tylko neuron czuciowy i ruchowy - odruch kolanowy.
łuk bisynaptyczny
inizia ad imparare
trójneuronowy- występują trzy neurony (dwie synapsy) - czuciowy, kojarzeniowy i ruchowy.
łuk polisynaptyczny
inizia ad imparare
wieloneuronowy - obok neuronu czuciowego i ruchowego uczestniczy w odruchu wiele neuronów pośredniczących (odruchy rdzeniowe i mózgowe, np. wydzielanie śliny na widok cytryny)
odruchy bezwarunkowe
inizia ad imparare
wrodzone, to odruchy stereotypowe, automatyczne, niewygasające, stanowią genetycznie uwarunkowana reakcję obronną organizmu na dany bodziec (np. odruch wykrztuśny)
odruchy warunkowe
inizia ad imparare
nabyte, jest to odruch wyuczony, powstały w wyniku treningu i mający tendencję do wygasania przy braku wzmacniania.
pierwszy układ sygnalizacyjny
inizia ad imparare
zdolność reagowania na przedmioty i zjawiska namacalne mające miejsce w czasie rzeczywistym. Zdolność tę wykazują zwierzęta jak i ludzie. Przykładem jest schronienie się przed deszczem.
drugi układ sygnalizacyjny
inizia ad imparare
zdolność reagowania na zaistnienie sygnałów abstrakcyjnych stanowiące jedynie symbole przedmiotów i zjawisk. Zdolność tę wykazują tylko ludzie. Przykładem jest czytanie i rozumienie pismna.
stres
inizia ad imparare
reakcja mobilizacji organizmu na zaistnienie niekorzystnych czynników dla organizmu (stresorów). Przejawia się on w fazach: mobilizacji, fazie krytycznej, fazie destrukcji.
sen
inizia ad imparare
odwracalny stan nieświadmości o zmiennej aktywności kory mózgowej. Za jego rytmikę odpowiada podwzgórze.
hormony
inizia ad imparare
cząsteczki organiczne, które w organizmie regulują i koordynują czynności narządów i tkanek, przyczyniając się do utrzymania homeostazy w całym organizmie.
gruczoł dokrewny
inizia ad imparare
gruczoł zbudowany z komórek wydzielniczych, nie posiada przewodów wyprowadzających, produkuje hormony - np. tarczyca.
gruczoł mieszany
inizia ad imparare
zbudowany z tkanki wydzielniczej, posiada przewody wyprowadzające. Oprócz hormonów produkują enzymy trawienne np. trzustka.
podział hormonów
inizia ad imparare
gruczołowe, tkankowe, neurohormony, mediatory lokalne.
hormony pod względem budowy
inizia ad imparare
pochodne aminokwasów, peptydowe, glikoproteinowe, sterydowe,
hormony podwzgórza
inizia ad imparare
wazopresyna, oksytocyna, hormony uwalniające dla hormonów tropowych)
hormony przysadki mózgowej
inizia ad imparare
somatotropina, hormony tropowe (tyreotropina, adrenokortykotropina, folikulotropina) hormon luteinizujący, prolaktyna.
hormony szyszynki
inizia ad imparare
melatonina.
hormony tarczycy
inizia ad imparare
tyroksyna, trijodotyronina, kalcytonina.
hormony przytarczyc
inizia ad imparare
parathormon
hormony grasicy
inizia ad imparare
tymozyna, tymulina
hormony trzustki
inizia ad imparare
glukagon, insulina.
hormony nadnerczy
inizia ad imparare
glukokortykoidy, mineralokortykoidy, adrenalina.
hormony jąder
inizia ad imparare
testosteron.
hormony jajników
inizia ad imparare
androgeny przekształcone w estradiol, estradiol, progesteron, różne peptydy parakrynowe.
hormony łożyska
inizia ad imparare
estrogeny, progesteron, gonadotropina kosmówkowa, somatotropina kosmówkowa, relaksyna.
somatotropina
inizia ad imparare
hormon wzrostu, pobudzenie wzrostu u dzieci i młodzieży, wzmaganie rozkładu tłuszczy, stymulowanie wątroby aby produkowała czynniki insulinopodobne.
teyrotropina
inizia ad imparare
pobudza do działania tarczycę.
adrenokortykotropina
inizia ad imparare
pobudza działanie nadnerczy
folikulotropina
inizia ad imparare
pobudza działanie gonad
hormon luteinizujący
inizia ad imparare
pobudza produkcję hormonów płciowych
prolaktyna
inizia ad imparare
pobudza produkcję mleka po porodzie, hamuje owulację po porodzie i podczas karmienia.
melatonina
inizia ad imparare
reguluje dobową aktywność (rytm snu) oraz sezonową aktywność, reguluje sezonowymi rytmami biologicznymi.
tyroksyna
inizia ad imparare
wzrost tempa metabolizmu.
kalcytonina
inizia ad imparare
reguluje gospodarką wapniową (obniża poziom kationów wapniowych - odkładanie go w kościach)
parathormon
inizia ad imparare
reguluje gospodarką wapniową (podwyższa stężenie kationów wapnia w krwi - wycofuje wapń z kości, wpływa na wzrost wchłaniania wapnia z jelita)
tymozyna, tymulina
inizia ad imparare
wpływają na wzrost poziomu odporności organizmu.
glukagon
inizia ad imparare
podwyższenie poziomu cukru we krwi - rozkład glikogenu w wątrobie.
insulina
inizia ad imparare
obniżenie poziomu cukru we krwi - synteza glikogenu z glukozy w wątrobie.
glukokortykoidy
inizia ad imparare
regulacja metabolizmu związków organicznych, hamowanie czynności układu odpornościowego.
mienralokortykoidy
inizia ad imparare
regulowanie gospodarki sodem oraz oraz gospodarki wodnej.
adrenalina
inizia ad imparare
podwyższenie ciśnienia krwi, tempa metabolizmu, stężenia cukru we krwi, hormon stresu.
testosteron
inizia ad imparare
silne działanie anaboliczne, synteza białek i masy kości, mięśni, wzmożenie erytropoezy, rozwój narządów rozrodczych, popęd płciowy, regulacja czynności komórek najądrza, wpływ na proces dojrzewania i ruchliwość plemników.
androgeny
inizia ad imparare
regulacja cyklu owulacyjnego, rozwój II-rzędowych cech płciowych, popęd płciowy, intensywne wydzielanie progesteronu podczas ciąży.
fitohormony
inizia ad imparare
związki chemiczne o charakterze regulatorów wzrostu i rozwoju (aktywatory - auksyny, cytokininy, gibereliny; inhibitory - etylen, kwas abscysynowy)
auksyny
inizia ad imparare
powstają w merystemach wierzchołkowych pędu i młodych liściach, stymulują wzrost wydłużeniowy komórek i podziały komórkowe, tworzenie korzeni, rozwój owoców partenokarpicznych.
cytkininy
inizia ad imparare
powstają w korzeniu, stymulują podziały komórkowe, pobudzają wzrost objętościowy komórek, indukują wzrost i różnicowanie się pędów bocznych, pobudzają kiełkowanie nasion, pomagają przy organogenezie, opóżniają starzenie się tkanek.
gibereliny
inizia ad imparare
największe ich stężenie występuje w rozwijających się nasionach, owocach oraz rosnących wierzchołkach pędu i korzenia, stymulują wzrost międzywężli, stymulują kwitnienie, przerywają stan głębokiego spoczynku.
etylen
inizia ad imparare
hormon gazowy, przyspiesza procesy dojrzewania, przyspiesza starzenie się komórek, stymuluje tworzenie się tkanki odcinającej liście, przyspiesza dojrzewanie owoców.
fototropizm
inizia ad imparare
reakcja ruchowa na światło, ruch wzrostowy korzenia i łodygi.
geotropizm
inizia ad imparare
reakcja ruchowa na siły grawitacji, jest to reakcja wzrostowa.
chemotropizm
inizia ad imparare
reakcja ruchowa wywołana przez substancje chemiczne. Może być dodatni lub ujemny. Ruchy te mają charakter wzrosotwy.
tigmotropizm
inizia ad imparare
reakcja wzrosotowa wywołana bodżcami mechanicznymi np. dotykiem. Szczególnie wrażliwe są wąsy czepne.
termotropizm
inizia ad imparare
zranione części roślin mogą reagować zahamowanie wzrostu po stronie zranionej, a potem wzrostem tkanki przyrannej (traumatotropizm).
sejsmonastia
inizia ad imparare
reakcja ruchowa na bodżce mechaniczne, są wywołane nagłą zmianą turgoru komórek lub zmianami ich objętości. Przykład reakcja mimozy na dotyk.
chemonastia
inizia ad imparare
reakcja ruchowa wywołana bodżcami chemicznymi. Należą tutaj ruchy aparatów szparkowych wywołane zmianami stężenia dwutlenku węgla i tlenu. Obserwowana jest także u roślin owadożernych.
fotonastia
inizia ad imparare
ruchy liści, kwiatów i aparatów szparkowych wywołane zmianą intensywności oświetlenia np. otwieranie kwiatów rano i zamykanie ich wieczorem.
termonastia
inizia ad imparare
ruchy wywołane zmianami temperatur - otwieranie i zamykanie kwiatów pod wpływem temperatury.
fototaksja
inizia ad imparare
ruch komórek, organizmów nieukorzenionych, np. ruch chloroplastów w komórkach w kierunku światła.
chemotaksja
inizia ad imparare
termin ten może dotyczyć komórek rozrodczych, które dzięki substancjom czynnym chemotaktycznie odnajdują partnerów.
ruchy nutacyjne
inizia ad imparare
ruchy szukające, są to ruchy kołowe lub wahadłowe wykonywane przez młode pędy i liście.
nyktonastie
inizia ad imparare
ruchy senne. Są to cylkiczne ruchy, zwykle dobowe ruchy autonomiczne, mniej lub bardziej uzależnione od czynników zewnętrznych takich jak światło lub temperatura. Ruchy te wywołane zmianami turgoru są odwracalne.
ruchy kohezyjne
inizia ad imparare
wywołane są siłami kohezyjnymi wody. Ruch może być powodowany odwadnianiem komórek. Otwierają zarodnie mchów i innych roślin zarodnikowych, a także worki pyłkowe roślin nasiennych.

Commenti:

kajetka Ha scritto: 2011-04-08 20:21:08
Naprawdę się przydało, ale tekst jest ucięty i z niektórych zdań ciężko jest cokolwiek zrozumieć
:)

Ania Ha scritto: 2011-05-29 18:24:13
SUPER .! dziekuje .

Jagoda Ha scritto: 2011-06-05 10:45:39
krótko i na temat! dobre :)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.