Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 301 - 325

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
thổi
Laura thổi nến.
inizia ad imparare
soplar
Laura sopló las velas.
tấn công
Họ tấn công tôi tối qua.
inizia ad imparare
atacar
Ellos me atacaron anoche.
ăn cắp
Họ ăn cắp ví của tôi.
inizia ad imparare
robar
¡Me robaron el bolso!
ảnh hưởng
Thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
inizia ad imparare
influir
El tiempo influye en mi estado de ánimo.
chạm
Đừng chạm vào nồi! Nó vẫn còn rất nóng.
inizia ad imparare
tocar
¡No toques la olla! Está muy caliente todavía.
giao phó
Chúng tôi giao phó sự an toàn của minh cho cảnh sát.
inizia ad imparare
confiar
Le confiamos nuestra seguridad a la policía.
đóng
Đóng cửa lại!
inizia ad imparare
cerrar
Cierre la puerta.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.