Sprawdzian -Rodział 6 Strzec Boga, honoru i Ojczyzny

 0    37 schede    wojtowskaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
herosi
inizia ad imparare
w literaturze starożytnej bohaterów obdarzonych niezwykłymi zdolnymi do czynów nadludzkiej odwagi
epos
inizia ad imparare
obszerny wierszowany poemat epicki, który opowiada o losach niezwykłych bohaterów na tle wydarzeń o wielkim znaczeniu
sceny batalistyczne
inizia ad imparare
sceny przedstawiające bitwę, walkę
Homer
inizia ad imparare
napisał Iliadę
Agamemnon
inizia ad imparare
dowódca Greków, brat Menelaosa, któremu porwano żonę
Achilles zwany Pelidą
inizia ad imparare
najsławniejszy z greckich wojowników
Patroklos
inizia ad imparare
przyjaciel Achillesa, który zginął w potyczce z Hektorem
Priam
inizia ad imparare
król Troi
Hektor
inizia ad imparare
jego syn, dowódca obrońców Troi
Parys
inizia ad imparare
młodszy brat Prima, który porwał Helenę
porównanie homeryckie
inizia ad imparare
rozbudowane, obrazowe porównanie, którego część rozrasta się często w osobny obraz lub niewielką opowieść
stałe epitety
inizia ad imparare
określenia trwale połączone z przedstawianymi osobami czy zjawiskami
Wypowiedzenie
inizia ad imparare
to grupa wyrazów powiązanych znaczeniowo, połączonych według reguł gramatycznych języka, stanowiących pewną całość informacyjną.
Wypowiedzenie i jego funkcje komunikacyjne
inizia ad imparare
za pomocą wypowiedzeń oznajmujących przekazujemy informacje za pomocą wypowiedzeń pytających pytamy za pomocą wypowiedzeń rozkazujących wydajemy polecenie, rozkaz, wyrażamy prośbę za pomocą wypowiedzeń wykrzyknikowych wyrażamy emocje
legendy arturiańskie
inizia ad imparare
to cykl opowieści o rycerskich przygodach króla Artura i jego towarzyszy
gatunek synkretyczny
inizia ad imparare
łączy w sobie elementy należące do rożnych rodzajów literackich (epickie, liryczne i dramatyczne)
Kto napisał Rękawiczkę?
inizia ad imparare
Fryderyk Schiller
Rym
inizia ad imparare
to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w zakończeniach wyrazów
Rodzaje rymów:
inizia ad imparare
parzyste- rymują się cząstki wyrazów na końcu wersów bezpośrednio po sobie następujących (aabb) okalające- rymują się cząstki wyrazów na początku i na końcu zwrotki oraz w środkowych wersach (abba)
przeplatane (krzyżowe) rymy męskie i żeńskie
inizia ad imparare
przeplatane- rym występują naprzemiennie (abab) męskie- rymy występujące w obrębie wyrazów jednosylabowych żeńskie- w obrębie wielosylabowych
Związek główny: podmiot i orzeczenie
inizia ad imparare
podmiot: informuje o wykonawcy orzeczenie: informuje o czynności, stanie, właściwościowi podmiotu
Związki poboczne: przydawka, dopełnienie, okolicznik
inizia ad imparare
przydawka: informuje o cechach osób, rzeczy, zjawisk dopełnienie: informuje o obiekcie czynności okolicznik: informuje o różnych okolicznościach czynności związanych z miejscem, czasem
Fantasy
inizia ad imparare
świat przedstawionych utworów tego typu rządzi magia a tematyką jest walka dobra z złem
Kto napisał Eragon?
inizia ad imparare
Christopher Paolini
gawędy
inizia ad imparare
narrator opowiadający słuchaczom wydarzenia zapamiętane z przeszłości
orzeczenie
inizia ad imparare
najważniejsza część zdania informuje o czynnościach, stanach własćiwościach odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje? jaki jest? czym-kim?
Typy orzeczeń
inizia ad imparare
czasownikowe jest wyrażone osobową formą czasownika, formą zakończoną na -no, -to
Typy orzeczeń c.d
inizia ad imparare
imienne składa się z dwóch części łącznika jest nim zwykle czasownik orzecznika- jest nim najczęściej rzeczownik lub zaimek rzeczowny w narzędniku albo przymiotnik
Typy orzeczeń c. d c.d
inizia ad imparare
inne złożone: wyrażone związkiem frazeologicznym składające się z wyrazów typu musieć, móc, trzeba, warto, zacząć, chcieć w odpowiedniej formie lub bezokolicznika
Pan Wołodyjowski
inizia ad imparare
napisał Henryk Sienkiewicz
Legendy spod Giewontu
inizia ad imparare
napisał Stanisław Kałamacki
legenda lub poddanie
inizia ad imparare
to opowieść związana z jakimś rzeczywistymi zdarzeniami, postaciami, wydarzeniami która zawiera elementy fantastyczne i cudowne
podmiot
inizia ad imparare
informuje o wykonawcy czynności wskazanej w orzeczeniu. Odpowiada na pytanie: kto?, co?
typy podmiotu: gramatyczny, logiczny
inizia ad imparare
gramatyczny: wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku logiczny: wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w dopełniaczu kiedy mówimy o braku lub nadmiarze
typy podmiotu: domyślny, szeregowy i towarzyszący
inizia ad imparare
domyślny: nie jest wyrażony odrębnym słowem, wykonawcy domyślamy się z formy orzeczenia lub z treści poprzedniego zdania szeregowy i towarzyszący: wyrażony kilkoma wyrazami
zdanie bezpodmiotowe
inizia ad imparare
jeśli w zdaniu nie ma wyrazu informującego o wykonawcy czynności i nie potrafimy się go domyślić
grupa podmiotu
inizia ad imparare
wyrazy określające podmiot wraz z nim

Devi essere accedere per pubblicare un commento.