Słowniczek tematyczny - Arbeit

 0    74 schede    andzka0
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Stllenanzeigen
inizia ad imparare
ogłoszenia o pracy
die Stellenbezeichung
inizia ad imparare
określenie zawodu
die Jobbeschreibung
inizia ad imparare
opis pracy
benótigen
inizia ad imparare
potrzebować
die Erfahrung
inizia ad imparare
doświadczenie
die Fremdsprachekenntnisse
inizia ad imparare
umiejętności językowe
flieBend sprechen
inizia ad imparare
mówić płynnie
die Grundkenntnisse
inizia ad imparare
umiejętności podstawowe
die FUhrerschein
inizia ad imparare
prawo jazdy
ein einwandfreies FUhrungszeugnis
inizia ad imparare
opinia o niekaralności
die Wohngelegenheit
inizia ad imparare
możliwość zamieszkania
auf Wunsch
inizia ad imparare
na życzenie
die Ausstattung
inizia ad imparare
wyposażenie
der Eintrittstermin
inizia ad imparare
termin rozpoczęcia pracy
nach Absprache
inizia ad imparare
wg uzgodnienia
die Bezahlung
inizia ad imparare
wynagrodzenie
der Lebenslauf
inizia ad imparare
życiorys
die Bewerbung
inizia ad imparare
podanie
Arbeitsbedingungen
inizia ad imparare
warunki pracy
die Arbeitszeit
inizia ad imparare
czas pracy
tagsUber
inizia ad imparare
cały dzień
halbtags arbeiten
inizia ad imparare
pracować pół dnia
zu unterschiedlichen Zeiten
inizia ad imparare
w różnych godzinach
die wóchentliche Arbeitszait betrAgt
inizia ad imparare
tygodniowy czas pracy wynosi
der Teilzeitjob
inizia ad imparare
praca na pół etatu
der Verdienst
inizia ad imparare
płaca
gut/schlecht verdinen
inizia ad imparare
dobrze/źle zarabiać
eine gut/schlecht bezahlte Arbeit
inizia ad imparare
dobrze/źle płatna praca
einen Stundenlohn bekommen
inizia ad imparare
otrzymywać wynagrodzenie za godzinę
das Trinkgeld
inizia ad imparare
napiwek
der Mitarbeiter
inizia ad imparare
współpracownik
der Chef
inizia ad imparare
szef
der Arbeitgeber
inizia ad imparare
pracodawca
der Arbeitnehmer
inizia ad imparare
pracobiorca
selbststAndig arbeiten
inizia ad imparare
pracować samodzielnie
im Team arbeiten
inizia ad imparare
pracować w grupie
mit vielen interessanten Leuten arbeiten
inizia ad imparare
kwiatek
die ArbeitsatmosphAre
inizia ad imparare
atmosfera w pracy
unter Druck arbeiten
inizia ad imparare
pracować pod presją
einander helfen
inizia ad imparare
pomagać sobie wzajemnie
voneinander lernen
inizia ad imparare
uczyć się od siebie
das UberbrUckungsjahr
inizia ad imparare
rok między LO a studiami
die Vollzeitschulpflicht erfUllen
inizia ad imparare
wypełnić obowiązek szkolny
entscheidungsunfAhig sein
inizia ad imparare
nie umieć podjąć decyzji
das FSJ ableisten
inizia ad imparare
pracować w ramach programu FSJ
bei Projekten mitwirken
inizia ad imparare
działać przy realizacji projektów
einen Einblick in verschiedene Berufsfelder gewinnen
inizia ad imparare
zyskać wgląd wróżne dziedziny zawodowe
sich sozial engagieren
inizia ad imparare
zaangażować się społecznie
viele Kompetenzen erweben
inizia ad imparare
zdobyć dodatkowe kwalifikacje
pAdagogisch betreut werden
inizia ad imparare
być pod opieką pedagogiczną
eigene Grenzen erweitern
inizia ad imparare
poszerzać własne granice
eine Arbeitsurlaubnis bekommen
inizia ad imparare
dostać pozwolenie na pracę
als Au-pair arbeiten
inizia ad imparare
pracować jako au-pair
eine Praktikumstelle bekommen
inizia ad imparare
dostać miejsce praktyki
schwarz arbeiten
inizia ad imparare
pracować na czarno
die Wermittlungsagentur
inizia ad imparare
agencja pośrednicząca
der Erfahrungsbericht
inizia ad imparare
relacja z pobytu
Erfahrungen und EindrUcke sammeln
inizia ad imparare
zbierać doświadczenia i wrażenia
FAhigkeiten erwerben
inizia ad imparare
zdobyć umiejętności
seine StArken und SchwAchen kennen lernen
inizia ad imparare
poznać swoje mocne i słabe strony
das Lebensumfeld wechseln
inizia ad imparare
zmienić otoczenie
etwas erleben wollen
inizia ad imparare
chcieć coś przeżyć
das Land erkunden
inizia ad imparare
poznać kraj
Freundschaften schlieBen
inizia ad imparare
zawrzeć przyjaźnie
Geld sammeln
inizia ad imparare
zbierać pieniądze
Fremdsprachen im tAglichen Leben erlernen
inizia ad imparare
uczyć się j. obcych w życiu codziennym
andere Lebensgewohnheiten kennen lernen
inizia ad imparare
poznać inne przyzwyczajenia życiowe
finanziell unabhAngig sein
inizia ad imparare
być niezależnym finansowo
sein eigenes Geld haben
inizia ad imparare
mieć własne pieniądze
auf eigenen FuBen stehen
inizia ad imparare
stać na własnych nogach
die eigene Persónlichkeit weiterentwickeln
inizia ad imparare
rozwijać swoją osobowość
Zeit zum Nachdenken gewinnen
inizia ad imparare
zyskać czas do zastanowienia
das Studium im Ausland aufnehmen
inizia ad imparare
podjąć studia za granicą
bessere Perspektiven fUr die Zukunft haben
inizia ad imparare
mieć lepsze perspektywy na przyszłość

Devi essere accedere per pubblicare un commento.