Signale der Liebe und andere

 0    55 schede    sebogazda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zgoda, aprobata
inizia ad imparare
die Zustimmung
pochylać, przechylać, kłaniać się
inizia ad imparare
neigen
nastrój
inizia ad imparare
die Stimmung
wpływać
inizia ad imparare
beeinflussen
podatny na wpływ
inizia ad imparare
beeinflussbar
wstręt, obrzydzenie
inizia ad imparare
der Ekel
wstrętny, obrzydliwy
inizia ad imparare
ekelig
prawdziwy, autentyczny, typowy, naprawdę
inizia ad imparare
echt
zgłość, gniew
inizia ad imparare
der Zorn
zły, rozgniewany
inizia ad imparare
zornig
nie bądź na mnie zły, ale
inizia ad imparare
Sei mir nicht böse, aber ich... (Seien Sie mir nicht böse, aber ich...)
uspokajać, uśmierzać, łagodzić
inizia ad imparare
beschwichtigen
dotykać
nie dotykaj mnie / niech mnie Pan(Pani) nie dotyka
inizia ad imparare
berühren
Berühr' mich nicht / Berühren Sie mich nicht
urażać
inizia ad imparare
antasten
dostrzegać, spostrzegać, zauważać
inizia ad imparare
wahrnehmen
podkreślać
inizia ad imparare
unterstreichen
łudzić, oszukać (emocjonalnie), wyprowadzić w pole
inizia ad imparare
(sich) täuschen
przetrzymać, wytrzymać
inizia ad imparare
durchhalten
ambasada, wiadomość
inizia ad imparare
die Botschaft
związek, zależność, kontekst, łącznoś
inizia ad imparare
die Zusammenhang
potakiwać, przytakiwać
inizia ad imparare
bejahen
zaprzeczać
inizia ad imparare
verneinen
mianowicie
inizia ad imparare
nämlich
zadawać, wyznaczać, udawać, utrzymywać
inizia ad imparare
vorgeben
warunek
inizia ad imparare
die Bedingung
warunkowy, warunkowo
inizia ad imparare
bedingt
kącik ust
inizia ad imparare
der Mundwinkel
dziedziczyć, przejmować w spadku
inizia ad imparare
erben
zostawiać w spadku, przekazywać genetycznie
inizia ad imparare
vererben
dziedzictwo
inizia ad imparare
das Erben
spadkobierca
inizia ad imparare
der Erbe
choroba dziedziczna
inizia ad imparare
die Erbkrankheit
pierwotny, pierwotnie
inizia ad imparare
ursprünglich
pierwotny początek
inizia ad imparare
der Ursprung
małpa
inizia ad imparare
der Affe
pokój
inizia ad imparare
der Frieden
spokojny, pokojowy
inizia ad imparare
friedlich
wojna
inizia ad imparare
der Krieg
wojowniczy (waleczny)
inizia ad imparare
kriegerisch (kämpferisch)
podnosić
inizia ad imparare
(hoch) heben
uwalniać, zwalniać, zezwalać
inizia ad imparare
freigeben
smutek, żałoba
inizia ad imparare
die Trauer
tak samo
inizia ad imparare
ebenso
wszyscy
inizia ad imparare
sämtlich (alle)
tak samo
inizia ad imparare
genauso
(głową) potrząsać
inizia ad imparare
(Kopf) schütteln
kiwać
kiwać głową
inizia ad imparare
nicken
mit dem Kopf nicken
rzucać
inizia ad imparare
werfen
gest, ruch (gestykulacja)
inizia ad imparare
die Gebärde (Gebärden)
przyzwyczajać się
inizia ad imparare
sich gewöhnen
zrównoważony, rozważny
inizia ad imparare
ausgewogen
służyć, usługiwać
inizia ad imparare
dienen
powszechny, ogólny
inizia ad imparare
allgemein
propozycja
inizia ad imparare
der Vorschlag
wystawiać, wysuwać na pierwszy plan, uwypuklać, usuwać (z boiska), wykluczać (z gry)
okazywać się
inizia ad imparare
herausstellen
sich herausstellen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.