SCHULE UND AUSBILDUNG - Aktiver Wortschatz

4  1    104 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
biologia
inizia ad imparare
(die) Biologie / (die) Bio
chemia
inizia ad imparare
(die) Chemie
język niemiecki
inizia ad imparare
(das) Deutsch
język angielski
inizia ad imparare
(das) Englisch
geografia
inizia ad imparare
(die) Erdkunde
etyka
inizia ad imparare
(die) Ethik
język farncuski
inizia ad imparare
(das) Französisch
historia
inizia ad imparare
(die) Geschichte
język grecki
inizia ad imparare
(das) Griechisch
informatyka
inizia ad imparare
(die) Informatik
język włoski
inizia ad imparare
(das) Italienisch
sztuka
inizia ad imparare
(die) Kunst
język łaciński, łacina
inizia ad imparare
(das) Latein
matematyka, matma
inizia ad imparare
(die) Mathematik / (die) Mathe
muzyka
inizia ad imparare
(die) Musik
przyroda
inizia ad imparare
(die) Naturkunde
filozofia
inizia ad imparare
(die) Philosophie
fizyka
inizia ad imparare
(die) Physik
język polski
inizia ad imparare
(das) Polnisch
religia
inizia ad imparare
(die) Religion
język rosyjski
inizia ad imparare
(das) Russisch
WOS
inizia ad imparare
(die) Sozialkunde
język hiszpański
inizia ad imparare
(das) Spanisch
sport, w-f
inizia ad imparare
(der) Sport
kółko zainteresowań
inizia ad imparare
die Arbeitsgemeinschaft, -en (die AG, -s)
kurs języka niemieckiego
inizia ad imparare
der Deutschkurs, -e
zaproszenie
inizia ad imparare
die Einladung, -en
profil, specjalność
inizia ad imparare
der Fachbereich, -e
język obcy
inizia ad imparare
die Fremdsprache, -n
klasa
inizia ad imparare
die Klasse, -n
profil klasowy
inizia ad imparare
das Klassenprofil, -e
nauczyciel
inizia ad imparare
der Lehrer, -
ulubiony przedmiot szkolny
inizia ad imparare
das Lieblingsfach, -fächer
korepetycje
inizia ad imparare
die Nachhilfe, -n
ocena
inizia ad imparare
die Note, -n
szkoła
inizia ad imparare
die Schule, -n
uczeń
inizia ad imparare
der Schüler, -
wymiana młodzieży szkolnej
inizia ad imparare
der Schüleraustausch, -e
przedmiot szkolny
inizia ad imparare
das Schulfach, -fächer
święto szkoły
inizia ad imparare
das Schulfest, -e
impreza
inizia ad imparare
die Veranstaltung, -en
lekcja/e, zajęcia
inizia ad imparare
der Unterricht
znaczyć
inizia ad imparare
bedeuten
trwać
inizia ad imparare
dauern
debatować
inizia ad imparare
debattieren
dyskutować
inizia ad imparare
diskutieren
zapraszać
inizia ad imparare
einladen
koncentrować się
inizia ad imparare
sich konzentrieren
malować
inizia ad imparare
malen
muzykować
inizia ad imparare
musizieren
organizować
inizia ad imparare
organisieren
śpiewać
inizia ad imparare
singen
grać; bawić się
inizia ad imparare
spielen
tańczyć
inizia ad imparare
tanzen
trenować
inizia ad imparare
trainieren
organizować
inizia ad imparare
veranstalten
zapominać
inizia ad imparare
vergessen
przygotowywać się
inizia ad imparare
sich vorbereiten
wybierać
inizia ad imparare
wählen
powtarzać
inizia ad imparare
wiederholen
ekscytujący
inizia ad imparare
aufregend
szczególnie
inizia ad imparare
besonders
cool, odjazdowy, super
inizia ad imparare
cool
nudny, beznadziejny, głupi
inizia ad imparare
doof
głupi
inizia ad imparare
dumm
fantastyczny
inizia ad imparare
fantastisch
fascynujący
inizia ad imparare
faszinierend
straszny, okropny
inizia ad imparare
furchtbar
pouczający
inizia ad imparare
informativ
intensywny
inizia ad imparare
intensiv
międzynarodowy
inizia ad imparare
international
ekstra
inizia ad imparare
irre
katastrofalny
inizia ad imparare
katastrophal
kreatywny
inizia ad imparare
kreativ
wesoły, zabawny
inizia ad imparare
lustig
nigdy
inizia ad imparare
nie
świetny, super
inizia ad imparare
prima
straszny, okropny
inizia ad imparare
schrecklich
interesujący, zajmujący
inizia ad imparare
spannend
super, świetny
inizia ad imparare
toll
zaskakujący
inizia ad imparare
überraschend
uczyć się za pomocą komputera / używając odtwarzacza MP3
inizia ad imparare
am Computer / mit dem MP3-Player lernen
być słuchowcem / wzrokowcem / kinestetykiem
inizia ad imparare
auditiv / visuell / motorisch orientiert sein
uczyć się chemii / słówek
inizia ad imparare
Chemie / Vokabeln lernen
uczęszczać do liceum ogólnokształcącego / profilowanego / do klasy 10A / do szkoły językowej
inizia ad imparare
ein allgemeinbildenes / ein profiliertes Lyzeum / die Klasse 10A / eine Sprachenschule besuchen
mieć profil humanistyczny / przyrodniczy / językowy
inizia ad imparare
ein humanistiesches / ein naturwossenschaftliches / ein sprachliches Profil haben
dostawać jedynkę z matmy
inizia ad imparare
eine Eins in Mathe bekommen
zdawać / zdać egzamin
inizia ad imparare
eine Prüfung ablegen / bestehen
uczęszczać na kurs języka niemieckiego
inizia ad imparare
einen Deutschkurs besuchen
pisać test / klasówkę / pisemną pracę zaliczeniową z większej partii materiału
inizia ad imparare
einen Test / eine Klassenarbeit / eine Klausur schreiben
chodzić do szkoły realnej
inizia ad imparare
in die Realschule gehen
chodzić na kółko zainteresowań
inizia ad imparare
in eine AG gehen
być w klasie 10A
inizia ad imparare
in der Klasse 10A sein
pomagać w matmie
inizia ad imparare
in Mathe helfen
kończyć się maturą / egzaminem
inizia ad imparare
mit dem Abitur / mit einer Prüfung enden
mieć problemy z angielskim / z rozumieniem tekstów ze słuchu
inizia ad imparare
Probleme in Englisch / mit dem Hörvertsehen haben
nie mieć lekcji w soboty
inizia ad imparare
samstags keinen Unterricht haben
grać w szachy / na gitarze
inizia ad imparare
Schach / Gitarre spielen
uczyć się od roku / od dwóch lat niemieckiego
inizia ad imparare
seit einem Jahr / seit zwei Jahren Deutsch lernen
interesować się muzyką
inizia ad imparare
sich für Musik interessieren
stresować się przed egzaminami / bać się testów
inizia ad imparare
Stress vor Prüfungen / Angst vor Tests haben
Jakich języków obcych się uczysz?
inizia ad imparare
Welche Fremdsprachen lernst du?
Jaką masz ocenę z języka niemieckiego?
inizia ad imparare
Welche Note hast du in Deutsch?
Ilu języków obcych się uczysz?
inizia ad imparare
Wie viele Fremdsprachen lernst du?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.