Rzeczowniki rosyjskie

 0    184 schede    glukoz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uczestnictwo
inizia ad imparare
уча́стие (-я, -ий)
sprzedaż
inizia ad imparare
прода́жа (-и, -)
kot
inizia ad imparare
ко́шка (-и, -ек)
płaszcz
inizia ad imparare
плащ (e, -и, -ей)
burza
inizia ad imparare
гроза́ / гро́зы (-)
przegląd
inizia ad imparare
обзо́р (-ы, -ов)
wynagrodzenie
inizia ad imparare
зарпла́та (-ы, -)
morela
inizia ad imparare
абрико́с (-ы, -ов)
kontur
inizia ad imparare
а́брис (-ы, -ов)
zaliczka
inizia ad imparare
ава́нс (-ы, -ов)
sierpień
inizia ad imparare
а́вгуст (-ы, -ов)
piekło
inizia ad imparare
ад / ады́ (-ов)
adres
inizia ad imparare
а́дрес / адреса́ (-ов)
bocian
inizia ad imparare
а́ист (-ы, -ов)
rekin
inizia ad imparare
аку́ла (-ы, -)
położna
inizia ad imparare
акуше́рка (-и, -ок)
diament
inizia ad imparare
алма́з (-ы, -ов)
alfabet
inizia ad imparare
алфави́т (-ы, -ов)
żądza
inizia ad imparare
а́лчность (-и, -ей)
spichlerz
inizia ad imparare
амба́р (-ы, -ов)
płaz
inizia ad imparare
амфи́бия (-и, -ий)
żart, dowcip
inizia ad imparare
анекдо́т (-ы, -ов)
motyl
inizia ad imparare
ба́бочка (-и, -ек)
bal
inizia ad imparare
бал (l) / балы́ (-ов)
hipopotam
inizia ad imparare
бегемо́т (-ы, -ов)
próżnia
inizia ad imparare
ва́куум
szczepionka
inizia ad imparare
вакци́на (-ы, -)
szczepienie
inizia ad imparare
вакцина́ция (-и, -ий)
łazienka
inizia ad imparare
ва́нная
rękawica (z jednym palcem)
inizia ad imparare
ва́режка (-и, -ек)
(pot.) gęba, japa
inizia ad imparare
ва́режка (-и, -ек)
trawnik
inizia ad imparare
газо́н (-ы, -ов)
nakrętka (na śrubę)
inizia ad imparare
га́йка (-и, -ек)
krawat
inizia ad imparare
га́лстук (-и, -ов)
bohaterka
inizia ad imparare
герои́ня (-и, -)
zagłada
inizia ad imparare
ги́бель (-и, -ей)
ciśnienie
inizia ad imparare
давле́ние (-я, -ий)
grobla
inizia ad imparare
да́мба (-ы, -)
działanie
inizia ad imparare
де́йствие (-я, -ий)
rzeczywistość
inizia ad imparare
действи́тельность (-и, -ей)
deser
inizia ad imparare
десе́рт (-ы, -ов)
jednostka (miary)
inizia ad imparare
едини́ца (-ы, -)
jedność
inizia ad imparare
еди́нство (-а, -)
jeżyna
inizia ad imparare
ежеви́ка (-и, -)
świerk
inizia ad imparare
ель (-и, -ей)
bzdura
inizia ad imparare
ерунда́
chciwość
inizia ad imparare
жа́дность (-и, -ей)
pragnienie
inizia ad imparare
жа́жда (-ы, -)
żądło
inizia ad imparare
жа́ло (-а, -)
żołądek
inizia ad imparare
желу́док (-и, -ов)
narzeczony
inizia ad imparare
жени́х (e, -и, -ов)
płot
inizia ad imparare
забо́р (-ы, -ов)
troska
inizia ad imparare
забо́та (-ы, -)
zależność, podległość
inizia ad imparare
зави́симость (-и, -ей)
zabawka
inizia ad imparare
игру́шка (-и, -ек)
wiadomość
inizia ad imparare
изве́стие (-я, -ий)
zdrada
inizia ad imparare
изме́на (-ы, -)
czkawka
inizia ad imparare
ико́та (-ы, -)
knajpa
inizia ad imparare
каба́к (e, -и, -ов)
dzik
inizia ad imparare
каба́н (e, -ы, -ов)
gabinet
inizia ad imparare
кабине́т (-ы, -ов)
dętka
inizia ad imparare
ка́мера (-ы, -)
płuco
inizia ad imparare
лёгкое
tułów
inizia ad imparare
ту́ловище (-а, -)
mięsień
inizia ad imparare
мы́шца (-ы, -)
staw
inizia ad imparare
суста́в (-ы, -ов)
czoło
inizia ad imparare
лоб / лбы (-ов)
skroń
inizia ad imparare
висо́к (e, -и, -ов)
brew
inizia ad imparare
бровь / бро́ви (-ей, m)
rzęsa
inizia ad imparare
ресни́ца (-ы, -)
policzek
inizia ad imparare
щека́ (i) / щёки (-, i)
ucho
inizia ad imparare
у́хо / у́ши (-ей, m)
broda
inizia ad imparare
борода́ / бо́роды (-, m)
wąs
inizia ad imparare
ус / усы́ (-ов)
łokieć
inizia ad imparare
ло́коть (a) / ло́кти (-ей, m)
nadgarstek
inizia ad imparare
запя́стье (-я, -ий)
paznokieć
inizia ad imparare
но́готь (a) / но́гти (-ей, m)
łydka
inizia ad imparare
икра́ / и́кры (-)
stopa
inizia ad imparare
ступня́ (-и, -ей)
wstyd
inizia ad imparare
стыд (e, -ы, -ов)
pięta
inizia ad imparare
пя́тка (-и, -ок)
mózg
inizia ad imparare
мозг (l) / мозги́ (-ов)
żarówka
inizia ad imparare
ла́мпочка (-и, -ек)
mańkut
inizia ad imparare
левша́ (-и, -ей)
ostrze, żyletka
inizia ad imparare
ле́звие (-я, -ий)
ulewa
inizia ad imparare
ли́вень (a) / ли́вни (-ей)
cytryna
inizia ad imparare
лимо́н (-ы, -ов)
parasol
inizia ad imparare
зонт (e, -ы, -ов)
kanapa
inizia ad imparare
дива́н (-ы, -ов)
pustka
inizia ad imparare
пустота́ / пусто́ты (-)
popiół
inizia ad imparare
пе́пел (-ы, -ов)
zaręczyny
inizia ad imparare
обруче́ние (-я, -ий)
odległość
inizia ad imparare
расстоя́ние (-я, -ий)
długość
inizia ad imparare
длина́ / дли́ны (-)
korek
inizia ad imparare
про́бка (-и, -ок)
powierzchnia
inizia ad imparare
пове́рхность (-и, -ей)
zakład
inizia ad imparare
пари́ i
susza
inizia ad imparare
за́суха (-и, -)
sędzia
inizia ad imparare
судья́ / су́дьи (-ей)
opłata
inizia ad imparare
пла́та (-ы, -)
linia
inizia ad imparare
ли́ния (-и, -ий)
metka (ubraniowa)
inizia ad imparare
ярлы́к (e, -и, -ов)
mróz
inizia ad imparare
моро́з (-ы, -ов)
garnitur
inizia ad imparare
костю́м (-ы, -ов)
emerytura
inizia ad imparare
пе́нсия (-и, -ий)
zazdrość
inizia ad imparare
ре́вность (-и, -ей)
przestrzeń
inizia ad imparare
простра́нство (-а, -)
wzór
inizia ad imparare
узо́р (-ы, -ов)
wina
inizia ad imparare
вина́ / ви́ны (-)
zakaz
inizia ad imparare
запре́т (-ы, -ов)
gniew
inizia ad imparare
гнев (-ы, -ов)
podróż
inizia ad imparare
путеше́ствие (-я, -ий)
podróżnik
inizia ad imparare
путеше́ственник (-и, -ов)
krewny
inizia ad imparare
ро́дственник (-и, -ов)
wybuch
inizia ad imparare
взрыв (-ы, -ов)
odkurzacz
inizia ad imparare
пылесо́с (-ы, -ов)
warunek
inizia ad imparare
усло́вие (-я, -ий)
świadek
inizia ad imparare
свиде́тель (a, -и, -ей)
torba
inizia ad imparare
су́мка (-и, -ок)
prawnik
inizia ad imparare
юри́ст (-ы, -ов)
przymus
inizia ad imparare
наси́лие (-я, -ий)
obecność
inizia ad imparare
нали́чие (-я, -ий)
plątanina
inizia ad imparare
пу́таница (-ы, -)
słup
inizia ad imparare
столб (e, -ы, -ов)
szczegół
inizia ad imparare
подро́бность (-и, -ей)
wyobraźnia
inizia ad imparare
воображе́ние (-я, -ий)
promień
inizia ad imparare
луч (e, -и, -ей)
szczur
inizia ad imparare
кры́са (-ы, -)
paliwo
inizia ad imparare
горю́чее
skok
inizia ad imparare
прыжо́к (e, -и, -ов)
wynalazek
inizia ad imparare
изобрете́ние (-я, -ий)
wiedza
inizia ad imparare
зна́ние (-я, -ий)
groźba
inizia ad imparare
угро́за (-ы, -)
kubek
inizia ad imparare
кру́жка (-и, -ек)
triumf
inizia ad imparare
торжество́ (e, -а, -)
zgodność
inizia ad imparare
соотве́тствие (-я, -ий)
granica (2)
inizia ad imparare
преде́л (-ы, -ов)
szmugler
inizia ad imparare
челно́к (e, -и, -ов)
łyk
inizia ad imparare
глото́к (e, -и, -ов)
pretekst
inizia ad imparare
предло́г (-и, -ов)
korzyść
inizia ad imparare
по́льза (-ы, -)
sprzeciw
inizia ad imparare
возраже́ние (-я, -ий)
przeszkoda
inizia ad imparare
препя́тствие (-я, -ий)
marynarka
inizia ad imparare
пиджа́к (e, -и, -ов)
wyczyn
inizia ad imparare
по́двиг (-и, -ов)
waga (przyrząd)
inizia ad imparare
весы́ (p, -ов)
kontrola
inizia ad imparare
контроль (a, -и, -ей)
uczynek
inizia ad imparare
посту́пок (-и, -ов)
dbanie, konserwacja
inizia ad imparare
ухо́д (-ы, -ов)
rdza
inizia ad imparare
ржа́вчина (-ы, -)
zbiór
inizia ad imparare
сбо́р (-ы, -ов)
dostęp
inizia ad imparare
до́ступ (-ы, -ов)
zarządzanie
inizia ad imparare
распоряже́ние (-я, -ий)
zamiar
inizia ad imparare
наме́рение (-я, -ий)
urząd celny
inizia ad imparare
тамо́жня (-и, -ень)
waga (ciężar)
inizia ad imparare
ве́с (l) / веса́ (-ов)
natchnienie
inizia ad imparare
вдохнове́ние (-я, -ий)
strój
inizia ad imparare
наря́д (-ы, -ов)
szmatka
inizia ad imparare
тря́пка (-и, -ок)
szczęka
inizia ad imparare
че́люсть / че́люстьи (m, -ей)
wstręt
inizia ad imparare
отвраще́ние (-я, -ий)
dreszcz
inizia ad imparare
дрожь (s)
oświetlenie
inizia ad imparare
освеще́ние (-я, -ий)
spoźnienie
inizia ad imparare
опозда́ние (-я, -ий)
sufit
inizia ad imparare
потоло́к (e, -и, -ов)
piwnica
inizia ad imparare
подва́л (-ы, -ов)
przewaga
inizia ad imparare
превосхо́дство (-а, -)
nędza
inizia ad imparare
нищета́ (s)
zmęczenie
inizia ad imparare
уста́лость
łajdak
inizia ad imparare
негодя́й (-и, -ев)
płeć
inizia ad imparare
пол / по́лы (m, -ов)
podłoga
inizia ad imparare
пол (l) / полы́ (-ов)
stopień
inizia ad imparare
ступе́нь
poziom
inizia ad imparare
у́ровень (a)
kula
inizia ad imparare
шар / шары́ (-ов)
podatek
inizia ad imparare
нало́г (-и, -ов)
przyzwyczajenie
inizia ad imparare
привы́чка (-и, ек)
pogarda
inizia ad imparare
презре́ние
roślina
inizia ad imparare
расте́ние
gest
inizia ad imparare
жест (-ы, -ов)
źródło
inizia ad imparare
исто́чник (-и, ов)
narzędzie
inizia ad imparare
ору́дие
przezwisko
inizia ad imparare
кли́чка (-и, -ек)
przygoda
inizia ad imparare
приключе́ние

Devi essere accedere per pubblicare un commento.