Przymiotniki rosyjskie

 0    170 schede    glukoz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oddzielny
inizia ad imparare
отде́льный
ciasny
inizia ad imparare
те́сный
zwykły
inizia ad imparare
обы́чный, обыкнове́нный
kryzysowy
inizia ad imparare
кри́зисный
intensywny
inizia ad imparare
стреми́тельный
absolutny
inizia ad imparare
абсолю́тный
abstrakcyjny
inizia ad imparare
абстра́ктный
absurdalny
inizia ad imparare
абсу́рдный
niepiśmienny, analfabeta
inizia ad imparare
безгра́мотный
beztroski
inizia ad imparare
беззабо́тный
beznadziejny
inizia ad imparare
безнадёжный
grzeczny
inizia ad imparare
ве́жливый
wspaniały, wyśmienity
inizia ad imparare
великоле́пный
górny
inizia ad imparare
ве́рхний
giętki
inizia ad imparare
ги́бкий
głuchy
inizia ad imparare
глухо́й
zgniły, zbutwiały
inizia ad imparare
гнило́й
dumny
inizia ad imparare
го́рдый
górski, górzysty
inizia ad imparare
го́рный
podwójny
inizia ad imparare
двойно́й
rzeczywisty
inizia ad imparare
действи́тельный
grudniowy
inizia ad imparare
дека́брьский
służbowy
inizia ad imparare
делово́й
wiejski
inizia ad imparare
дереве́нский
jednostkowy
inizia ad imparare
едини́чный
jedyny
inizia ad imparare
еди́ный
naturalny
inizia ad imparare
есте́ственный
chciwy
inizia ad imparare
жа́дный
żałosny
inizia ad imparare
жа́лкий
zauważalny
inizia ad imparare
заме́тный
zachodni
inizia ad imparare
за́падный
dźwięczny
inizia ad imparare
зво́нкий
znaczący
inizia ad imparare
значи́тельный
szczery
inizia ad imparare
и́скренний
sztuczny, nieszczery
inizia ad imparare
иску́сственный
prawdziwy
inizia ad imparare
и́стинный, настоя́щий
jakościowy
inizia ad imparare
ка́чественный
ceglany
inizia ad imparare
кирпи́чный
podstępny, przebiegły
inizia ad imparare
кова́рный
skórzany
inizia ad imparare
ко́жаный
końcowy, krańcowy
inizia ad imparare
коне́чный
brązowy
inizia ad imparare
кори́чневый
krzywy
inizia ad imparare
криво́й
okrągły
inizia ad imparare
кру́глый
stromy
inizia ad imparare
круто́й
lodowaty
inizia ad imparare
ледяно́й
osobisty, prywatny
inizia ad imparare
ли́чный
zbędny
inizia ad imparare
ли́шний
nagły
inizia ad imparare
мгнове́нный
drobny
inizia ad imparare
ме́лкий
miejscowy, lokalny
inizia ad imparare
ме́стный
milicyjny
inizia ad imparare
милице́йский
pokojowy, pokojowo nastawiony
inizia ad imparare
ми́рный
światowy
inizia ad imparare
мирово́й
wieloletni, długoletni
inizia ad imparare
многоле́тний
potężny
inizia ad imparare
могу́чий
morski
inizia ad imparare
морско́й
męski
inizia ad imparare
мужско́й
bezczelny
inizia ad imparare
на́глый
niezawodny
inizia ad imparare
надёжный
wyniosły
inizia ad imparare
надме́нный
teraźniejszy, obecny
inizia ad imparare
настоя́щий
naukowy
inizia ad imparare
нау́чный
niemy
inizia ad imparare
немо́й
nocny
inizia ad imparare
ночно́й
zerowy
inizia ad imparare
нулево́й
odwrotny
inizia ad imparare
обра́тный
jednakowy
inizia ad imparare
одина́ковый
samotny
inizia ad imparare
одино́кий
jednoczesny
inizia ad imparare
одновре́ме́нный
doświadczony
inizia ad imparare
о́пытный
pomarańczowy
inizia ad imparare
ора́нжевый
jesienny
inizia ad imparare
осе́нний
podstawowy
inizia ad imparare
основно́й
odpowiedzialny
inizia ad imparare
отве́тственный
odmienny
inizia ad imparare
отли́чный
względny
inizia ad imparare
относи́тельный
błędny, mylny
inizia ad imparare
оши́бочный
pochmurny
inizia ad imparare
па́смурный
przedni
inizia ad imparare
пере́дний
przejściowy
inizia ad imparare
перехо́дный
smutny
inizia ad imparare
печа́льный
płaski
inizia ad imparare
пло́ский
pożyteczny
inizia ad imparare
поле́зный
zrozumiały
inizia ad imparare
поня́тный
stały
inizia ad imparare
постоя́нный
prawidłowy
inizia ad imparare
пра́вильный
pociągający, atrakcyjny
inizia ad imparare
привлека́тельный
przyzwoity, porządny
inizia ad imparare
прили́чный
publiczny
inizia ad imparare
публи́чный
roboczy
inizia ad imparare
рабо́чий
niewolniczy
inizia ad imparare
ра́бский
gadatliwy, rozmowny
inizia ad imparare
разгово́рчивый
samodzielny
inizia ad imparare
самостоя́тельный
tajny
inizia ad imparare
секре́тный, та́йный
rodzinny
inizia ad imparare
семе́йный
ciepły
inizia ad imparare
тёплый
taktowny
inizia ad imparare
такти́чный
tolerancyjny
inizia ad imparare
толера́нтный
ponury
inizia ad imparare
угрю́мый
niezwykły, zadziwiający
inizia ad imparare
удиви́тельный
wąski
inizia ad imparare
у́зкий
lutowy
inizia ad imparare
февра́льский
fioletowy
inizia ad imparare
фиоле́товый
drapieżny
inizia ad imparare
хи́щный
cenny, wartościowy
inizia ad imparare
це́нный
precyzyjny
inizia ad imparare
чёткий
prywatny
inizia ad imparare
ча́стный
częsty
inizia ad imparare
ча́стый
ludzki
inizia ad imparare
челове́ческий
cudowny
inizia ad imparare
чуде́сный
elegancki, szykowny
inizia ad imparare
шика́рный
szczodry
inizia ad imparare
ще́дрый
elegancki
inizia ad imparare
элега́нтный
energiczny
inizia ad imparare
энерги́чный
południowy
inizia ad imparare
ю́жный
jawny
inizia ad imparare
я́вный
jaskrawy
inizia ad imparare
я́ркий
wściekły
inizia ad imparare
я́ростный
jasny
inizia ad imparare
я́сный
uparty
inizia ad imparare
упря́мый
czerstwy
inizia ad imparare
чёрствый
niezbędny
inizia ad imparare
необходи́мый
wygodny
inizia ad imparare
удо́бный
korzystny
inizia ad imparare
вы́годный
głodny
inizia ad imparare
голо́дный
majestatyczny
inizia ad imparare
вели́чественный
szczery (2)
inizia ad imparare
открове́нный
wykończony (o człowieku)
inizia ad imparare
изму́ченный
wykończony (o rzeczy)
inizia ad imparare
завершённый
gruby
inizia ad imparare
то́лстый
zazdrosny
inizia ad imparare
ревни́вый
winny
inizia ad imparare
винова́тый
wilgotny
inizia ad imparare
вла́жный
cienki
inizia ad imparare
то́нкий
zraniony
inizia ad imparare
ра́неный
poranny
inizia ad imparare
у́тренний
odporny
inizia ad imparare
усто́йчивый
dodatkowy
inizia ad imparare
дополни́тельный
spieszący się
inizia ad imparare
торопли́вый
przytulny
inizia ad imparare
ую́тный
tutejszy
inizia ad imparare
зде́шний
rozpaczliwy
inizia ad imparare
отча́янный
obrzydliwy
inizia ad imparare
ме́рзкий
gorliwy
inizia ad imparare
усе́рдный
lekceważący
inizia ad imparare
пренебрежи́тельный
wiarygodny
inizia ad imparare
достове́рный
przyległy
inizia ad imparare
сме́жный
skromny
inizia ad imparare
скро́мный
teraźniejszy
inizia ad imparare
ны́нешний
krwawy
inizia ad imparare
крова́вый
ścisły
inizia ad imparare
стро́гий
goły
inizia ad imparare
го́лый
obowiązkowy
inizia ad imparare
обяза́тельный
przekonujący
inizia ad imparare
убеди́тельный
podejrzliwy
inizia ad imparare
подозри́тельный
ciekawy
inizia ad imparare
любопы́тный
stopniowy
inizia ad imparare
постепе́нный
przesądny
inizia ad imparare
суеве́рный
przyzwyczajony
inizia ad imparare
привы́кший
nagły
inizia ad imparare
внеза́пный
szczegółowy
inizia ad imparare
подро́бный
dokładny
inizia ad imparare
тща́тельный
nieśmiały
inizia ad imparare
ро́бкий
skuty
inizia ad imparare
ско́ванный
obecny
inizia ad imparare
прису́тствующий
płciowy
inizia ad imparare
полово́й
śmierdzący
inizia ad imparare
воню́чий
honorowy
inizia ad imparare
почётный
pozorny
inizia ad imparare
мни́мый

Devi essere accedere per pubblicare un commento.