Różne - zestaw 2

 0    8 schede    nowakjakub89
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tomorrow's
Is John coming to tomorrow's meeting?
inizia ad imparare
jutrzejszy
Czy John przyjdzie na jutrzejsze spotkanie?
to bother
Living on my own has never bothered me.
inizia ad imparare
przeszkadzać / sprawiać kłopot
Życie samemu nigdy mi nie przeszkadzało.
to give birth to
This extraordinary experience gave birth to his latest novel.
inizia ad imparare
rodzić / zapoczątkować
To niezwykłe przeżycie dało początek jego najnowszej powieści.
wherever
All across Europe, wherever you look, marriage is in decline and divorce rates are soaring.
inizia ad imparare
gdziekolwiek / wszędzie tam
W całej Europie, gdziekolwiek nie spojrzysz, małżeństwo spada, a liczba rozwodów gwałtownie rośnie.
as opposed to sth
The box is made of plastic, as opposed to wood.
inizia ad imparare
w przeciwieństwie do czegoś
Pudełko wykonane jest z tworzywa sztucznego, w przeciwieństwie do drewna.
substitute
Vitamins should not be used as a substitute for a healthy diet.
inizia ad imparare
zamiennik
Witamin nie należy stosować jako substytutu zdrowej diety.
to match up to sth
If the teeth of the gear don't match up correctly, the mechanism will jam.
inizia ad imparare
pasować (do siebie)
Jeśli zęby kół zębatych nie pasują do siebie, mechanizm się zatnie.
skeptical
Many experts remain skeptical about/of his claims.
inizia ad imparare
sceptyczny
Wielu ekspertów pozostaje sceptycznie nastawionych do jego twierdzeń.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.