Richtig streiten/ Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte

 0    48 schede    sebogazda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
jednoczyć, uzgadniać
inizia ad imparare
einigen
przedmiot sporu
inizia ad imparare
der Streitgegenstand
góra lodowa
inizia ad imparare
der Eisberg
przyczyna, powód
inizia ad imparare
die Ursache
dalekosiężny, daleko sięgający, daleko idący
inizia ad imparare
weitreichend
widoczny, widocznie
inizia ad imparare
sichtbar
powierzchnia
inizia ad imparare
die Oberfläche
skryty
inizia ad imparare
verborgen
przeszłość
inizia ad imparare
die Vergangenheit
zdarzenie, wydarzenie
inizia ad imparare
das Ereignis
działanie, skutek, efekt
inizia ad imparare
die Wirkung
brać udział, udzielać się, mieć udziały
inizia ad imparare
beteiligen
uczestnik / uczestniczka
inizia ad imparare
der/die Beteiligte
świecić, zdawać się, wydawać się
inizia ad imparare
scheinen
zadziwiający, zdumiewający, nadzwyczajny, rewelacyjny
inizia ad imparare
erstaunlich
zdolność, uzdolnienie
inizia ad imparare
die Fähigkeit
rozwiewać (wątpliwości), pozbywać się, przełamywać, przezwyciężać, rozwiązywać (problem)
inizia ad imparare
überwinden
przemóc się
inizia ad imparare
sich überwinden
właściwość, cecha, przymiot, charakter
inizia ad imparare
die Eigenschaft
władza, przemoc
inizia ad imparare
die Gewalt
zagrożenie
inizia ad imparare
die Bedrohung
całkiem, koniecznie, zupełnie, wcale
bynajmniej, wcale nie
inizia ad imparare
durchaus
durchaus nicht
przynajmniej, co najmniej
inizia ad imparare
mindestens
partia, strona (dyskusji)
inizia ad imparare
die Partei
wiodąca rola
inizia ad imparare
die Führungsrolle
przejmować, obejmować, brać na siebie, podejmować się
inizia ad imparare
übernehmen
włączać, obejmować, wplątywać, wciągać, uwikłać
inizia ad imparare
involvieren
słuchać się, stosować się
1. przestrzegać przepisów 2. iść za radą
inizia ad imparare
befolgen
1. die Vorschriften befolgen 2. einen Rat befolgen
bez wyjścia
inizia ad imparare
ausweglos
unikać
inizia ad imparare
vermeiden (A)
zastępować, reprezentować, być przedstawicielem, wyręczać
1. reprezentować pogląd, stać na stanowisku 2. reprezentować firmę
inizia ad imparare
vertreten
1. einen Standpunkt vertreten 2. eine Firma vertreten
organizacja (czasu), prowadzenie, nadanie formy, układ, konstruowanie, projektowanie, dekorowanie
inizia ad imparare
die Gestaltung
widok, pogląd, zdanie
inizia ad imparare
die Ansicht
strona przeciwna (w dyskusji, rozmowie)
inizia ad imparare
das Gegenüber
poznawać, rozpoznawać, uznawać
inizia ad imparare
erkennen
stawiać się w czyjejś sytuacji
inizia ad imparare
sich in jemandes Lage versetzen
rganizować, prowadzić (lekcję), nadawać formę, układać (program), tworzyć, konstruować, wznosić, zdobić
inizia ad imparare
gestalten
jednoczenie
inizia ad imparare
gleichzeitig
rozwijać dalej, udoskonalać
inizia ad imparare
weiterentwickeln
korzyść, zysk, pożytek
inizia ad imparare
der Nutzen
używać, korzystać, wykorzystywać, użytkować
inizia ad imparare
nutzen
usposobienie, charakter
jest bez serca
inizia ad imparare
das Gemüt
er hat kein Gemüt
zachowywać, dochowywać (tajemnicy)
inizia ad imparare
bewahren
szczery, uczciwy
inizia ad imparare
ehrlich
zawinić
inizia ad imparare
verschulden
jednoznaczny, wyraźny
inizia ad imparare
eindeutig
uwzględniać, brać pod uwagę
inizia ad imparare
berücksichtigen
wzywać, prosić
inizia ad imparare
auffordern

Devi essere accedere per pubblicare un commento.