Rekcja rzeczownika; Die Rektion des Substantivs

 0    102 schede    nikoletta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
die Kontrolle über A
inizia ad imparare
1. kontrola czegoś 2. kontrola nad czymś
die Liebe zu D
inizia ad imparare
1. miłość do 2. zamiłowanie do
die Abweichung von D
inizia ad imparare
1. odchylenie od 2. zboczenie z
das Angebot an D
inizia ad imparare
1. podaż 2. oferta czegoś
der Anschluss an A
inizia ad imparare
1. podłączenie, przyłączenie do 2. kontakt z
der Verstoß gegen A
inizia ad imparare
1. uchybienie 2. wykroczenie przeciw
die Erinnerung an A
inizia ad imparare
1. wspomnienie 2. pamięć o
das Verständnis für A
inizia ad imparare
1. wyrozumiałość 2. zrozumienie czegoś
der Appetit auf A
inizia ad imparare
apetyt na
der Reichtum an D
inizia ad imparare
bogactwo czegoś
der Mangel an A
inizia ad imparare
brak czegoś
das Streben nach D
inizia ad imparare
dążenie do
die Entscheidung über A
inizia ad imparare
decyzja o
die Anpassung an A
inizia ad imparare
dostosowanie do
die Diskussion über A
inizia ad imparare
dyskusja o, nad
die Prüfung in D
inizia ad imparare
egzamin z
die Bereitschaft zu D
inizia ad imparare
gotowość do
die Information über A
inizia ad imparare
informacja o
der Eingriff in A
inizia ad imparare
ingerencja w
die Kritik an D
inizia ad imparare
krytyka czegoś
der Traum von D
inizia ad imparare
marzenie o
die Rede von D
inizia ad imparare
mowa o
der Gedanke an A
inizia ad imparare
myśl o
der Druck auf A
inizia ad imparare
nacisk na
die Hoffnung auf A
inizia ad imparare
nadzieja na
die Empörung über A
inizia ad imparare
oburzenie z powodu
die Lust auf A
inizia ad imparare
ochota na
der Schutz vor D
inizia ad imparare
ochrona przed
die Wirkung auf A
inizia ad imparare
oddziaływanie na
die Verantwortung für A
inizia ad imparare
odpowiedzialność za
die Antwort auf A
inizia ad imparare
odpowiedź na
der Abstand von D
inizia ad imparare
odstęp od
der Mut zu D
inizia ad imparare
odwaga do
1. der Anlass zu D 2. die Gelegenheit zu D
inizia ad imparare
okazja do
die Erzählung von D
inizia ad imparare
opowiadanie o
die Ähnlichkeit mit D
inizia ad imparare
podobieństwo do
die Grundlage für A
inizia ad imparare
podstawa czegoś
der Dank an A
inizia ad imparare
podziękowanie komuś
der Dank für A
inizia ad imparare
podziękowanie za
die Verwandtschaft mit D
inizia ad imparare
pokrewieństwo z
die Hilfe bei D
inizia ad imparare
pomoc w
die Nachfrage nach D
inizia ad imparare
popyt na
der Vergleich zu D/mit D
inizia ad imparare
porównanie z
die Suche nach D
inizia ad imparare
poszukiwanie czegoś
das Bedürfnis nach D
inizia ad imparare
potrzeba czegoś
der Grund für A
inizia ad imparare
powód, przyczyna czegoś
die Abschied von D
inizia ad imparare
pożegnanie z
die Arbeit an D
inizia ad imparare
praca nad
1. der Anspruch auf A 2. das Recht auf A
inizia ad imparare
prawo do
der Zwang zu D
inizia ad imparare
presja, zmuszanie do
die Bitte an A
inizia ad imparare
prośba do kogoś
die Bitte um A
inizia ad imparare
prośba o
der Protest gegen A
inizia ad imparare
protest przeciw
der Gegensatz zu D
inizia ad imparare
przeciwieństwo do
der Überblick über A
inizia ad imparare
przegląd czegoś
die Vorbereitung auf A
inizia ad imparare
przygotowanie do
das Beispiel für A
inizia ad imparare
przykład na
der Beitritt zu D
inizia ad imparare
przystąpienie do
die Frage an A
inizia ad imparare
pytanie do kogoś
die Frage nach D
inizia ad imparare
pytanie o
1. die Freude an D/über A 2. der Spaß an D
inizia ad imparare
radość z
die Reaktion auf A
inizia ad imparare
reakcja na
die Werbung für A
inizia ad imparare
reklama czegoś
der Bericht über A
inizia ad imparare
relacja o czymś
der Verzicht auf A
inizia ad imparare
rezygnacja z
der Anspruch an A
inizia ad imparare
roszczenie w stosunku do
die Neigung zu D
inizia ad imparare
skłonność do
1. die Bemühung um A 2. die Werbung um A
inizia ad imparare
staranie się o
1. die Angst vor D/um A
inizia ad imparare
strach przed czymś, obawa, niepokój
die Sehnsucht nach D
inizia ad imparare
tęsknota za
die Übersetzung an A
inizia ad imparare
tłumaczenie na
die Sorge um A/für A
inizia ad imparare
troska, obawa o
die Versicherung gegen A
inizia ad imparare
ubezpieczenie od
die Armut an D
inizia ad imparare
ubóstwo czegoś
die Teilnahme an D
inizia ad imparare
uczestnictwo w
der Anteil an D
inizia ad imparare
udział w
die Entschuldigung für A
inizia ad imparare
usprawiedliwienie czegoś
die Begründung für A
inizia ad imparare
uzasadnienie czegoś
der Kampf um A/für A
inizia ad imparare
walka o
der Kampf gegen A
inizia ad imparare
walka przeciw
die Voraussetzung für A
inizia ad imparare
warunek czegoś
der Zweifel an D
inizia ad imparare
wątpliwość co do
die Schuld an D
inizia ad imparare
wina w czymś
der Beitrag zu D
inizia ad imparare
wkład, przyczynek do
der Antrag auf A
inizia ad imparare
wniosek o
der Einfluss auf A
inizia ad imparare
wpływ na
der Eindruck auf A
inizia ad imparare
wrażenie na
die Rücksicht auf A
inizia ad imparare
wzgląd na
die Zufriedenheit mit D
inizia ad imparare
zadowolenie z
das Interesse an D/ für A
inizia ad imparare
zainteresowanie czymś
die Beschäftigung mit D
inizia ad imparare
zajmowanie się czymś
die Abhängigkeit von D
inizia ad imparare
zależność od
das Attentat auf A
inizia ad imparare
zamach na
die Begeisterung für A
inizia ad imparare
zapał, entuzjazm do
der Bedarf an D
inizia ad imparare
zapotrzebowanie na
die Einladung in A
inizia ad imparare
zaproszenie do
die Einladung zu D
inizia ad imparare
zaproszenie na
die Fähigkeit zu D
inizia ad imparare
zdolność do
die Bekanntschaft mit D
inizia ad imparare
znajomość z
der Zusammenhang mit D
inizia ad imparare
związek z
der Hinweis auf A
inizia ad imparare
zwrócenie uwagi na
der Wunsch nach D
inizia ad imparare
życzenie czegoś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.