Rekcja czasownika

 0    31 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mieć nadzieję na
Mamy nadzieję na spotkanie, może w czwartek o ósmej?
inizia ad imparare
hoffen auf +A
Wir hoffen auf ein Treffen, vielleicht am Donnerstag um 8 Uhr?
zrezygnować z
Musisz zdecydować, rezygnujesz albo ze szkoły, albo z pracy.
inizia ad imparare
verzichten auf +A
Du musst entscheiden, du verzichtest entweder auf die Schule oder auf die Arbeit.
przygotowywać się do
Studenci już 7 godzin przygotowują się do egzaminu.
inizia ad imparare
sich vorbereiten auf +A
Die Studenten bereiten sich schon 7 Stunden auf die Prüfung vor.
czekać na
Długo tutaj na mnie czekasz?
inizia ad imparare
warten auf +A
Wartest du hier sehr lange auf mich?
uważać na
Uważaj na dziecko!
inizia ad imparare
achten auf +A
Achte auf das Kind!
zależeć od
To zależy tylko od Ciebie.
inizia ad imparare
ankommen auf +A
Es kommt nur auf dich an.
zwracać uwagę na
Chciałbym zwrócić uwagę na tę możliwość.
inizia ad imparare
aufmerksam machen auf +A
Ich möchte dich auf diese Möglichkeit aufmerksam machen.
oddziaływać na
To źle na niego działa.
inizia ad imparare
sich auswirken auf +A
Das wirkt sich negativ auf inh aus.
bazować na
To bazuje na jakiejś starej zasadzie.
inizia ad imparare
basieren auf +D
Das basiert auf einer alten Regel.
opierać się na
To opiera się tylko na wiedzy.
inizia ad imparare
beruhen auf +D
Das beruht nur auf dem Wissen.
ograniczać się do
Ograniczam się tylko do najkonieczniejszego.
inizia ad imparare
sich beschränken/begrenzen auf +A
Ich beschränke mich nur auf das Notwendigste.
powoływać się na
On powołuje się na prawo/ustawę.
inizia ad imparare
sich berufen auf +A
Er beruft sich auf ein Gesetz.
obstawać przy
Chociaż on mnie bardzo przekonuje, obstaję przy swoim zdaniu.
inizia ad imparare
bestehen/beharren auf +D
Obwohl er mich sehr überredet, bestehe ich auf meiner Meinung.
odnosić się do
Odnosimy się do Pana pisma.
inizia ad imparare
sich beziehen auf +A
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben.
robić wrażenie na
To zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie.
inizia ad imparare
Eindruck machen auf +A
Das hat wirklich einen große Eindruck auf mich gemacht.
nastawiać się na
Firma nastawia się na eksport.
inizia ad imparare
sich einstellen auf +A
Die Firma hat sich auf den Export eingestellt.
zwrócić uwagę na
Na co powinienem zwrócić uwagę?
inizia ad imparare
hinweisen auf +A
Worauf soll ich hinweisen?
koncentrować się na
Koncentruję się na swojej przyszłości, dlatego się tak dużo uczę.
inizia ad imparare
sich konzertrieren auf +A
Ich konzentriere mich auf meine Zukunft, deshalb lerne ich so viel.
liczyć na
Zawsze możesz na mnie liczyć.
inizia ad imparare
rechnen auf +A
Du kannst auf mich jederzeit rechnen.
dać się wyjaśnić
To można wyjasnić jedynie jego pracowitością.
inizia ad imparare
zurückführen auf +A
Das ist nur auf seinen Fleiß zurückführen.
powrócić do
Do tego wrócimy później.
inizia ad imparare
zurückkommen auf +A
Darauf kommen wir später zurück.
zapraszać na
Susan, mógłbym zaprosić Cię dzisiaj o 19 do kawiarni?
inizia ad imparare
einladen in +D
Susan, könnte ich dich heute um 19 Uhr ins Cafe einladen?
pomylić się
Pomyliłem się w ocenach.
inizia ad imparare
sich irren in +D
Ich habe mich in Noten geirrt.
przetłumaczyć na
Tłumacz musi przetłumaczyć tekst na język polski.
inizia ad imparare
übersetzen in +A
Die Übersetzer muss den Text ins Polnische übersetzen.
zakochać się w
Naprawdę zakochałeś się w mojej siostrze?
inizia ad imparare
sich verlieben in +A
Hast du dich wirklich in meine Schwester verliebt?
przybyć do
Przybywam dzisiaj wieczorem o 22.00 do Berlina.
inizia ad imparare
ankommen/eintreffen in +D
Ich komme heute Abend um 22.00 Uhr in Berlin.
orientować się w
W ogóle się w tym mieście nie orientuję.
inizia ad imparare
sich auskennen in +D
Ich kenne mich in dieser Stadt überhaupt nicht aus.
polegać na
Na czym polega różnica między miłością a pożądaniem?
inizia ad imparare
bestehen in +D
Worin besteht der Unterschied zwischen Liebe und Begriede?
podzielić na
Proszę podzielić tekst na 3 równe części.
inizia ad imparare
einteilen in +A
Teilen Sie bitte diesen Text in 3 gleiche Abschnitte ein.
wejść do
Proszę wejść do pokoju i czuć się jak u siebie w domu!
inizia ad imparare
eintreten in +A
Treten Sie bitte das Zimmer ein und fühlen Sie sich bitte wie zu Hause!
zagłębić się w
inizia ad imparare
sich vertiefen in +A

Devi essere accedere per pubblicare un commento.