Regulacja odpowiedzi immunologicznej

 0    23 schede    niemamcola
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jakie cytokiny powodują zmianę klasy syntetyzowanych przeciwciał na IgE oraz IgG4
inizia ad imparare
IL-4 oraz IL-13
Jakie cytokiny powodują zmianę klasy syntetyzowanych przeciwciał na IgA
inizia ad imparare
TGF-beta oraz IL-10
Jakie są komponenty odpowiedzi późnej nacieku limf Th1?
inizia ad imparare
MIF (macrofage imigration infibitory factor), IFN-gamma, TNF-alfa, IL-2 - pomoc limfocytom cytotoksycznym, aktywacja DC
Cytokiny komponentu wczesnej odpowiedzi komórkowej?
inizia ad imparare
chemokiny powodujące uwalnianie histaminy powodującą zwiększony napływ limfocytów, granulocytów i monocytów
Jakie są mechanizmy zabezpieczeń przed autoagresją? 5
inizia ad imparare
1. delecja, 2. redagowanie receptora, 3. anergia, 4. ignorancja lub sekwestracja, 5. aktywna supresja - Treg lub przeciwciała antyidiotypowe
Dlaczego IL-2 jest kojarzona z wygaszaniem odpowiedzi immunologicznej, gdzie jej mutacje powodują ch. autoimmunizacyjne?
inizia ad imparare
Ponieważ indukuje Treg - są one całkowicie od niej uzależnione
Co to są czynniki reumatoidalne?
inizia ad imparare
Są to przeciwciała izotypowe klasy IgM a rzadziej IgG skierowane przeciwko immunoglobulin IgG,łączące się głónie z fragmentem Fc przeciwcciał któe uległu pewnym stereochemicznym zmianom w wyniku połączenia z antygenem lub agregacji
Jaka jest rola czynników reumatoidalnych?
inizia ad imparare
wzmaganie aktywności dopełniacza i usuwanie z krążenia KI
Kiedy czynniki reumatodialne pojawiają się w większej ilości?
inizia ad imparare
RZS, ostre zakażenia bakteryjne, nowotwory, choroby wirusowe
Co to są przeciwciała antyidiotypowe?
inizia ad imparare
Przeciwciała skierowane przeciwko fragmentom Fab w przeciwciałach - o jednakowej swoistości, moga być różne klasy
Czym się różnią idiotypy publiczne od prywatnych?
inizia ad imparare
1. mają różną swoistość, prywatne mają tą samą, 2. są to markery konkretnych segmentów VDJ, a prywatne to markery specyficznych zmian na złączach i mutacji, 3. publiczne podlegają dziedziczeniu
Jakie mają działanie przeciwciała antyidiotypowe?
inizia ad imparare
Hamujące albo aktywujące poprzez imitację antygenu 2. mogą imitować działanie hormonu - bo mają stereochemiczne podobieństwo jak i imitować antygeny nowotworowe
W jaki sposób zwykłe przeciwciała aktywują odpowiedź immunologiczną?
inizia ad imparare
1. IgG oraz IgM aktywują i pobudzają odpowiedź humoralną - przekazując sygnał przez CR2, 2. IgE daje sygnał aktywacyjny limf. B przez FCepsilonRII, 3. ułatwiają endocytozę przez receptory FcgammaR oraz FcepsilonRII na APC
jaki sposób zwykłe przeciwciała hamują odpowiedź immunologiczną?
inizia ad imparare
1. Wiele przeciwciał może blokować rozpoznawanie antygenu przez limfocyty B, 2. IgG, wiążąc antygen mozę hamować inicjację odpowiedzi humoralne przez związanie się z FcgammaRIIB na limf. B
Jak zapobiega się konfliktowi serologicznemu w przypadku matki, która urodziła dziecko Rh+?
inizia ad imparare
podaje się przeciwciała anty-D - po każdym porodzie, poronieniu naturalnym i sztucznym u matek Rh-
Czym się różnią limfocyty B pamieći od dziewiczych?
inizia ad imparare
1. są liczniejsze, 2. mają inny BCR, większe powinowactwo, 3. mają więcej MHC II i kostymulantów, 4. łatwiej się aktywują, 5. inaczej krążą w organizmie, 6. mają więcej receptorów Toll-podobnych oraz CD27, CD84, CD95, CD148
Jak tłumaczy się zjawisko przeżywania komórek pamięci?
inizia ad imparare
1. zdolność do samoodnowy, 2. antygeny dłużej utrzymują się na DC,3. krzyżowe reakcje z antygenami, pobudzenia mitogenami, superantygenami, 4. długowieczność
Co to jest pamięć negatywna?
inizia ad imparare
zjawisko stopniowego osłabiania odporności przy podawaniu antygenu w wzrastających dawkach
Co możę dodatkowo ułatwiać przeżycie limf. B pamięci?
inizia ad imparare
CXCL12, IL-5, IL-6, BAFF, APRIL, TNF-alfa 2. pobudzenie z nieswoistych receptorów typu TLR przez produkty bakteryjne - każda infekcja pobudza nieswoiście limf. pamięci
Co jest przyczyną łatwiejszej aktywacji limfocytów T pamięci?
inizia ad imparare
Zwiększenie ekspresji cząsteczek adhezji do komórki prezentującej antygen tj. CD2, VLA, CD11a/CD18 oraz obecność CD25 receptora dla IL-2
Jakie cytokiny są istotne dla przeżycia limfocytó T pamięci?
inizia ad imparare
IL-7, IL-15
Jakie są rodzaje limfocytó T pamięci?
inizia ad imparare
Limfocyty pamięci centralne oraz limfocyty pamięci efektorowe
Czym się charakteryzują limfocyty T pamieci centralne?
inizia ad imparare
Mają receptor CCR7, selektynę L, krążą w organizmie pomiędzy węzłami chłonnymi

Devi essere accedere per pubblicare un commento.