Psychologia pracy - Macko

 0    34 schede    svenska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Czym są koncepcje psychologiczne?
inizia ad imparare
Spójne systemy wiedzy pomagające w kształtowaniu środowiska Pozwalają zrozumieć jak można przewidywać i zmieniać zach. ludzi Pozwalają pomagać ludziom w lepszym przystosowaniu się do warunków Przekonania, które nie mają charakteru wiedzy gorącej (prywatnych teorii) Przekonana, które powinny mieć charakter zweryfikowanych naukowo teorii
w jaki sposób, myśląc jak behawioryści, można zmieniać ludzkie zachowanie?
inizia ad imparare
odpowiednio kodyfikując środowisko wzmocnieniami
strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
inizia ad imparare
- polityka personalna pozostaje w zgodności z jasno kreśloną strategią biznesową - personel, jako strategiczne źródło przewagi ekonomicznej - ludzie są aktywami firmy (jej podstawowym kapitałem), a nie kosztem - na relacje zatrudnienia wpływa otoczenie (prawo, kultura, rynek rpacy) - otwartość na zmiany i rozwój organizacyjny są warunkami efektywności - czyni się inwestycje w relacje pracownicze - buduje się uczestnictwo organizacyjne - częściej korzysta się z elastycznych form zatrudnienia
downshifting
inizia ad imparare
świadome studzenie kariery
czym jest misja organizacji? (2)
inizia ad imparare
1. powód istnienia firmy, wyróżniający ją od innych 2. ukonkretnienie pomysłu na przedsiębiorstwo
w jaki sposób powinna być wyrażona misja organizacji?
inizia ad imparare
w kategoriach świadczonych usług, wyrobów, rynków i klientów
czym jest wizja organizacji?
inizia ad imparare
jest obrazem przyszłości organizacji w określonym punkcie czasowym
jakie 4 aspekty powinna uwzględniać wizja organizacji?
inizia ad imparare
1. domenę działalności 2. odpowiedzialność - wartości realizowane wobec interesariuszy 3. standardy sukcesu (miary, wskaźniki) 4. organizacja
na co kładzie nacisk organizacja realizująca strategię sita?
inizia ad imparare
- rekrutacja i selekcja - awans dla dobrych, źli zwalniani - nastawienie na zadania i wyniki - kultura rywalizacyjna - perspektywa tu i teraz
na czym polega motywowanie kafeteryjne?
inizia ad imparare
pracownik może sam wybierać motywator, np. pieniądze, dni wolne
definicja kontraktu psychologicznego
inizia ad imparare
Zbiór wszelkiego rodzaju (jawnych i utajonych) przekonań dotyczących oczekiwań, zobowiązań i wzajemnych obietnic odnośnie do kształtu relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
czym różni się kontrakt ekonomiczny od psychologicznego?
inizia ad imparare
kontrakt ekonomiczny bazuje na wypłacie, kontrakt psychologiczny bazuje na przynależności i uczestnictwie
co powinien zawierać kontrakt między pracownikiem a pracodawcą?
inizia ad imparare
- zakres podstawowych zobowiązań - obietnice - wzajemne oczekiwania
jaka reguła rządzi relacjami zatrudnienia?
inizia ad imparare
reguła wzajemności
o czym mówi teoria Adamsa - equity theory?
inizia ad imparare
teoria odnosi się do sprawiedliwego traktowania pracowników. mówi o tym, ze pracownicy określając to czy są sprawiedliwie traktowani dokonują 2 ocen - pierwsza (pierwotna) to samoocena pracy własnej i zysków, a druga (wtórna) to porównanie się z innymi
jakie 5 faz formowania się kontraktu psychologicznego możemy wyróżnić?
inizia ad imparare
kandydacka, zatrudnienia(rekrutacji), wczesnego uczestnictwa, członkostwa organizacyjnego, przeformułowania kontraktu
jakie 5 rodzaje zmian w kontrakcie psychologicznym mogą zajść?
inizia ad imparare
zakłócenie, naruszenie, złamanie, nadpłata, odstąpienie
czym różni się zakłócenie KP od jego naruszenia?
inizia ad imparare
zakłócenie (disruption, incongruence) to sytuacja, gdy organizacja nie jest w stanie zrealizować zobowiązań wobec pracowanika, np. w sytuacji nieprzewidzianej utraty płynności finansowej - naruszenie (reneging, breach) sytuacja, gdy pośród wielu zobowiązań wobec pracowanika organizacja wypełnia jedynie niektóre zobowiązania lub podjęte zobowiązania nie są dostarczane w pełni
jakie 2 rodzaje działań mogą zostać podjęte gdy KP nie spełnia swoich zadań?
inizia ad imparare
działania korekcyjne, rewizja
czym różnią się w rozumieniu CWB Sackett oraz Spector i Fox?
inizia ad imparare
Sacket zakłada, że CWB są intencjonalnymi zachowaniami sprzecznymi z interesami org., a Spector i Fox, mówią, ze CWB to wszelkie zachowania, które wpływają na obniżenie ogolnej efektywności przedsiębiorstwa
efektywność kontekstowa vs zadaniowa
inizia ad imparare
zadaniowa - gdy obniżamy wskaźniki, produktywność, kontekstowa - gdy negatywnie wpływamy na ludzi i organizację
kiedy kradzież będzie przejawem agresji?
inizia ad imparare
jeśli u jej podłoża będzie leżała chęć zaszkodzenia organizacji
3 dewiacje pracownicze
inizia ad imparare
malwersacje, kradzieże, defraudacje
jakie 2 wyjaśnienia można zastosować do tłumaczenia CWB
inizia ad imparare
1. złamanie kontraktu psychologicznego 2. rola emocji (frustracja-agresja)
jak, bazując na modelu frustracja-agresja, można wyjaśnić powstawanie CWB?
inizia ad imparare
stresor->ocena poznawcza(ważność celu, liczba i natężenie frustratorów)-> doświadczana frustracja ->zachowania antyspołeczne
4 siły organizacyjne
inizia ad imparare
Struktura, technologia, otoczenie, ludzie
4 podstawowe zał. Z.o
inizia ad imparare
rozwój zzl, nastawienie na rezultat, współzależna struktura, sytuacyjność proponowanych rozwiązań
jakie organizacje powinny dążyć do modelu biurokratycznego?
inizia ad imparare
sprawne, racjonalne, logiczne
Jakie założenia ma model biurokratyczny?
inizia ad imparare
wyraźny podział pracy wśród ekspertów, spójny zestaw zasad, ustalona hierarchia stanowisk, przełożeni bezosobowo prowadzą przedsiębiorstwo i utrzymują dystanc, zatrudnienie i awanse na podstawie wiedzy fachowej
jaką zmianę wprowadził Elton Mayo?
inizia ad imparare
dowiódł, że to klimat społeczny organizacji a nie warunki fizyczne liczą się najbardziej.
efekt hawthorne
inizia ad imparare
zjawisko będące źródłem błędów podczas prowadzenia badań na grupie ludzi, wynikające z tego, że wiedzą oni o tym, że uczestniczą w eksperymencie.
co charakteryuje naukowe zarządzanie?
inizia ad imparare
podział pracy, wydajność, kontrola i dyscyplina
co charakteryzuje model stosunków międzyludzkich?
inizia ad imparare
przynależność i uznanie, dialog, partycypacja i zadowolenie
co charakteryzuje model zasobów ludzkich?
inizia ad imparare
kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, współpraca

Devi essere accedere per pubblicare un commento.