przydatne zwroty matura e-mail

2  2    22 schede    dominikajasinska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dziękuję za Twojego e-maila.
inizia ad imparare
Thank you for your e-mail.
Cieszę się, że się odezwałeś.
inizia ad imparare
It was good to hear from you.
Przepraszam, że nie pisałem tak długo.
inizia ad imparare
I am very sorry I haven't written for so long.
Minęło tak dużo czasu, odkąd ostatnio rozmawialiśmy.
inizia ad imparare
It's been such a long time since we last talked to each other.
Pisze, aby przekazać Ci, że...
inizia ad imparare
I am writing to tell you that...
Czy masz plany na...?
inizia ad imparare
Have you made any plans for...?
Dziękuję bardzo za przesłanie / zaproszenie / załączenie...
inizia ad imparare
Many thanks for sending / inviting / enclosing...
Jestem bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie / zaoferowanie mi / napisanie mi...
inizia ad imparare
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me...
Jak miło, że do mnie napisałeś / zaprosiłeś mnie / przesłałeś mi...
inizia ad imparare
It was so kind of you to write to me / invite me / send me...
Z przyjemnościa powiadamiam, że...
inizia ad imparare
I am delighted to announce that...
Ucieszyłam się, słysząc, że...
inizia ad imparare
I was delighted to hear that...
Przykro mi słyszeć, że...
inizia ad imparare
I was sorry to hear that...
Z przykrością informuję, że...
inizia ad imparare
I am sorry to inform you that...
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł sprawdzić moją nową stronę internetową.
inizia ad imparare
I'd appreciate it if you could check out my new website.
Ucałuj ode mnie... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
inizia ad imparare
Give my love to... and tell them how much I miss them.
Pozdrów ode mnie...
inizia ad imparare
Say hello to... from me.
Pozdrowienia od...
inizia ad imparare
... sends his/her love.
Odpisz, gdy...
inizia ad imparare
Do wrire back when...
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
inizia ad imparare
Write me when you have some new information.
Trzymaj się ciepło!
inizia ad imparare
Take care!
Serdecznie pozdrawiam,
inizia ad imparare
Kindest regards,
Ściskam,
inizia ad imparare
Lots of love,

Popularność języka angielskiego

Język angielski, inaczej mówiąc angielszczyzna, to dziś najbardziej rozpowszechniony język na świecie. Można się w nim porozumieć nie tylko w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, ale praktycznie w każdym zakątku kuli ziemskiej. Jest językiem zachodniogermańskim. W Polsce język angielski to język obcy obowiązkowy praktycznie w każdej szkole, a nawet i w przedszkolach. Muszą go znać także maturzyści.

Język angielski na maturze

Na maturze, przede wszystkim podstawowej, bardzo często trafia się zadanie napisania listu nieformalnego, np. e-maila. W związku z tym każdy maturzysta musi znać podstawowe zwroty pojawiające się w tego rodzaju wypowiedziach. Jak łatwo je przyswoić? Wystarczy skorzystać z interaktywnych fiszek! Zbiór „mail po angielsku zwroty” to przydatne sformułowania, które nauczą, jak maila rozpocząć, zakończyć czy przekazać adresatowi konkretną wiadomość.

Mail po angielsku zwroty

Nie wiesz, jak powiedzieć po angielsku „Trzymaj się ciepło!”, „Z przykrością informuję, że...”, „Czy masz plany na...?”, „Piszę, aby przekazać Ci, że...”? Żaden problem! Wszystkie te zdania i mnóstwo innych znajdziesz w zbiorze fiszek „mail po angielsku zwroty”! Fiszkoteka pozwala przeglądać fiszki tak, aby tłumaczyć zdania z polskiego na angielski, jak i odwrotnie. Umożliwia też odsłuchanie wszystkich angielskich zwrotów, aby ułatwić ich prawidłową wymowę. Fiszki to nie tylko prosty sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy, ale także niezwykle skuteczny i przede wszystkim przyjemny!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.