Polityka I

 0    36 schede    tomjag11
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Polityka
inizia ad imparare
Ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy
Myśl polityczna
inizia ad imparare
poglądy na temat kształtu życia społecznego, politycznego, miejsca człowieka w społeczeństwie i państwie(ideologia, doktryna program wyborczy)
Ideologia
inizia ad imparare
najbardziaj ogólny i usystematyzowany zbiór idei wartości i poglądów
Doktryna
inizia ad imparare
konkretne sformułowania wyodrębnione z ideologii, zawiera nie tylko teorię ale także praktyczne wskazania dotyczące realizacji idei zawartej ideologii
Program polityczny
inizia ad imparare
dalsze uszczegółowienie ideologii do aktualnej sytuacji politycznej gospodarczej i społecznej(wybory)
funkcje ideologii politycznych
inizia ad imparare
*integracyjna *poznawcza(spójny obraz rzeczywistości społecznej politycznej) *programowo-polityczna *mobilizacyjna *uprawomocniająca
doktryny polityczne
inizia ad imparare
konserwatywne, reformistyczne, rewolucyjne, reakcyjne(chcą starego ustroju), utopijne
doktryny prawicowe
inizia ad imparare
nierówność naturalną cechą społeczeństwa; szacunek do tradycji; kościół; rodzina; kultura; sprzeciwiają się gwałtownym zmianom; popierają wolny rynek
doktryny lewicowe
inizia ad imparare
hasło sprawiedliwości i solidaryzmu społecznego; zasada równości wszystkich ludzi(kobiet, mniejszości); popierają interwencjonizm; sprzeciw uprzywilejowaniu kościała
doktryny centralne
inizia ad imparare
równowaga między interesami rożnych grup społecznych
narodziny i rozwój liberalizmu
inizia ad imparare
pierwsza doktryna- John Locke; Adam Smith- doktryna gospodarcza; Monteskiusz; rozkwit w XIX w.; w XX w. liberalizm socjalny, w latach 70- nawrót do klasycznego
wizja człowieka w liberalizmie
inizia ad imparare
indywidualistyczna koncepcja człowieka; wolność; człowiek z natury racjonalny, nie potrzebuje autorytetów
wizja państwa w liberalizmie
inizia ad imparare
państwo jest koniecznością; władza państwowa powinna mieć charakter ograniczony; państwo jako stróż nocny; podział władzy
wizja społeczeństwa w liberalizmie
inizia ad imparare
społeczeństwo jest jedynie środkiem potrzebnym człowiekowi do samorealizacji; w klasycznym liberalizmie wizja zatomizowanego społeczeństwa(zbiór jednostek)
libertarianizm
inizia ad imparare
skrajny nurt liberalizmu, postuluje nieufność do państwa i biurokracji, rola państwa ograniczona do minimum, zniesienie podatków i zstąpienie ich dobrowolnymi datkami, w imię wolności nie powinno się zakazywać działań przeciw sobie; twórcy współczesnego: Robert Nozicka, Robert Poole, PL- Unia Polityki Realnej
liberalizm w Polsce
inizia ad imparare
nigdy nie cieszył się dużą popularnością; pierwsze ugrupowanie- kaliszanie działający w latach 1820-1831 w Królestwie Polskim; na początku XXw- aleksander Świętochowski- przywódca warszawskich pozytywistów i tzw Ekonomiczna Szkoła Krakowska; odrodzenie w latach 70/80- Mirosław Dzielski i Stefan Kisielewski; Unia Wolności
współcześni myśliciele liberalini
inizia ad imparare
Friedrich von Hayek; Karl Popper; Raymond Aron; Milton Friedman
Konserwatyzm narodziny i rozwój
inizia ad imparare
Narodził sie 18 19 w odpowiedzi na rewolucje francuska. *Głowny tworca Edmund Burke *Rozwój w XIX w. jako polemika z liberalizmem i socjalizmem, osłabł na poczatku XX * 2 połowa XX wieku rozwój w Usa
NeoKonserwatyzm
inizia ad imparare
Konserwatym z liberalizmem gospodarczym
Wizja człowieka w konserwatyzmie
inizia ad imparare
Pesymistyczna wizja ludzkiej natury - zła nie mozna przezwycieżyc, ale mozna ograniczyc, autortetami religia i kultura zyciu w wspolnocie, Wzorem jest człowiek dal którego wazniejsze sa obowiązki niz uprawinienia
Wizja społeczeństwa KOnserwatym
inizia ad imparare
Ograniczona całość każdy ma do odegrania role w społeczeństwie Hierarchiczność, społ ewoluuje, dlatego tradycja zapewnia porządek. Fundamentem społeczeństwa jest rodzina.
Wizja państwa konserwatyzm
inizia ad imparare
postuluje istnienie silnego państwa, władza powinna miec charatker ograniczony, akceptuja demokracje. akcentuja rolę elit
Wizja gospodarki koserwatzm
inizia ad imparare
opowiadja sie za gospodarka rynkową, obrowan własnosci prywatnej,
Wsołcześni myśliciele konserwatywni
inizia ad imparare
Eric Voegelin, Russel Kirk, Leo strauss, Michael Oakeshott
Wybitni politycy konserwaty
inizia ad imparare
Winston Churchill, Charles de Gaulle, Rondad Regan, MArgaret Thatcher.
KOnserwatyzm w Pl
inizia ad imparare
narodził sie w 1 połowie XIX w - adam jurek Czartoryski i Aleksander Wielopolski. *W galicji Stańczycy, miedzy wojnie lipa ale Stanisław Cat- Mackiewicz, Prl bieda ale Paweł Hertz, Po 89 Unia Polityki Realnej, partia konserwna
Nauka społeczna kocioła narodziny i rozwój
inizia ad imparare
Biskupi niemieccy w połowie XIXw.; przełomowa była encyklika Leona XIII- Rerum Novarum- skrytykował wszystko poza konserwatywnym; duży wpływ miała filozofia personalistyczna Jacques Maritain i Emmanuel Mounier; ważny był sobór watykański II- odrzucili dyktaturę, konieczność walki z ubóstwem, tolerancja
Nauka społeczna kocioła - wizja człowieka
inizia ad imparare
personalistyczna wizja ludzkiej osoby i godność osoby luckiej, jest wolny,
Nauka społeczna kocioła- wizja społeczeństwa
inizia ad imparare
zasada dobra wspólnego i solidaryzmu społecznego, przeciwni rewolucji
Nauka społeczna kocioła - wizja państwa
inizia ad imparare
zasada subsydialności- państwo integruje dopiero gdy sobie nie radzą; wierni powinni mieć krytyczny stosunek do władzy;
Nauka społeczna kocioła- wizja gospodarki
inizia ad imparare
gospodarka rynkowa; zwraca uwage na sprawy socjalne; podkresla rangę pracy i prawo do jej godnego opłacania;
papieżaki tworzący naukę
inizia ad imparare
Leon VIII; Jan XXIII; Jan Paweł II; Paweł VI
chrześcijańska demokracja
inizia ad imparare
ruch społeczno polityczny; narodził się pod konie XIXw., współczesny ruch chadecki jest obok socjaldemokratycznych glówną siłą polityczną
chrześcijańska demokracja w Polsce
inizia ad imparare
w okresie międzywojennym Polskie stronnictwo chrześcijańskiej demokrecji, przywódcy- Wojciech Korfanty, ks. Stanisław Adamski
teologia wyzwolenia
inizia ad imparare
nurt myśli katolskiej, narodził się w Ameryca Łacińskiej w latach 60, ks. Gustavo Gutirezz- nieprzystosowanie ideologii do tamtejszych realiów; przedstawiciele nurtu występują w obronie najbiedniejszych; przyjmuje marksistowską wizję społeczeństwa; dopuszcza przemoc gdy nie ma innych opcji; potępiona przez watykan
wybitni politycy chadeccy
inizia ad imparare
konrad adenauer; alcide de gasperi; helmut kohl; aldo moro

Devi essere accedere per pubblicare un commento.