Pilot - Krajoznastwo

 0    47 schede    megusia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
"Krajoznastwo nie jest nauką ani sztuką(...)
inizia ad imparare
Nałkowski
Krajoznastwo to ruch społeczny - lata XX ubiegłego wieku
inizia ad imparare
Wielka Encyklopedia Powszechna 1965
"Cudze chwalicie swego nie znacie..."
inizia ad imparare
St. Jachowicz
"Regionalizm to budzenie prowincji polskiej do samodzielnego życia:
inizia ad imparare
A. Patkowski
Autorem"Interpreting Our Heritage"
inizia ad imparare
F. Tilden
Odczytując informacje z kratki - przewodnik zachowuje się
inizia ad imparare
zawsze niewłaściwie
Inwentaryzacje krajoznawczą charakteryzuje:
inizia ad imparare
Przedmiot, zakres, wnikliwość.
Tezę że:"krajoznastwo jest gałęzią geografii,..."
inizia ad imparare
S. Pawłowski
Autorem "Chorographie Regni Poloniae"
inizia ad imparare
Długosz
Krajoznastwo to nauka z zakresu
inizia ad imparare
dydaktycznym, instytucjonalnym, historycznym - socjologicznym
hasło"chorografia" odnoszące sie do nauki o ziemi po raz pierwszy użył
inizia ad imparare
K. Ptolemeusz
Instruktor krajoznawstwa to
inizia ad imparare
uprawnienia PTTK przyznawane po specjalnym kursie i egzaminie
Gry i zabawy słowne to
inizia ad imparare
rodzaj zabaw i gier towarzyskich
I Pre. Pol. Towarzystwa Krajo.
inizia ad imparare
Z. Gloger
Wypracowane przez krajoznastwo metody to:
inizia ad imparare
infiltracja, kompleksowa, inwentaryzacja krajoznawcza.
Program wycieczki determinują:
inizia ad imparare
cel wyjazdu, czas jego trwania, wielkość grupy, teren
Krajoznastwo - po raz pierwszy tego słowa użył
inizia ad imparare
Antoni Schneider
Centrum krajoznawcze to:
inizia ad imparare
Katowice - Chorzów, Łódź, Lublin
Obiekty przy Górze Janowskiej to walory krajo.
inizia ad imparare
zabytków architektonicznych, dóbr kultury, pamiątki historii, przyrodnicze i krajobrazowe
6 zasad rządzących interpretacją napisane:
inizia ad imparare
F. Tilden
Do osobistych form interpretacji nie zalicza się:
inizia ad imparare
tablic informacyjnych, programów multimedialnych
Wiechy to lit.
inizia ad imparare
popularno - naukowa, rocznik krajoz.
Krajozna. w WIEP w 1930 było określane:
inizia ad imparare
jako zbiór wiadomości
Seweryn Goszczyński działał w okresie...
inizia ad imparare
romantyzmu
"o te skarby, o te ojczyzny..."
inizia ad imparare
W. Pol.
Towarzystwo Filomanów
inizia ad imparare
było pierwsze.
Toruń to:
inizia ad imparare
centrum krajoznawcze, pomnik historii Polski
Powstanie Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze w 1906
inizia ad imparare
A. Jankowskiemu
zwiedzanie od punktu widokowych
inizia ad imparare
zależy od celu wyjazdu
Wycieczki w swojej pracy pedagogicznej
inizia ad imparare
W. Pol i W. Jastrzębowski
Kanon Krajoznawczy Polski
inizia ad imparare
literatura popularna
Lista celów interpretacji
inizia ad imparare
zorientować, poinformować, zaangażowany.
Działalność j. Minasowicza to
inizia ad imparare
KEN
Powstanie Akademickiego Klubu Turystycznego We Lwowie w 1906 zawdz.
inizia ad imparare
hr.J. Zamoyskiemu
"Krajoznastwo źródłem tożsamości narodowej" to hasło kongresu
inizia ad imparare
w Gnieźnie
Świadomy i aktywny udział odbiorcy to
inizia ad imparare
wskazywanie turystom detali, odpowiadanie na ich pytania o nie itd.
Pogadankę
inizia ad imparare
należy stosować jak najczęściej.
Koncepcje muzeów krajoznawczych nadał
inizia ad imparare
I. Czartoryska, M. Mniszcha
kontynuatorem Staszica uważa się
inizia ad imparare
W. Pol
Pokazując zdjęcia obiektów których turysta nie może zobaczyć stosujemy
inizia ad imparare
metodę poglądowości.
gdy opis przedmiotu nie jest pełny jest to
inizia ad imparare
inwentaryzacja niepełna.
najwyżej ocenianą metodą wśród form pracy kraj
inizia ad imparare
jest żywe słowo przewodnika
Inwentaryzacja prowadzona jest przez
inizia ad imparare
aktyw Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajozn.
Rozwój hutnictwa -
inizia ad imparare
świętokrzyskie
Ośrodki górnicze od średniowiecza czynne to:
inizia ad imparare
Wieliczka i Koware
Miejsce w Polsce o walorach krajoz.
inizia ad imparare
ponad. 480
Centra Krajoznawcze to
inizia ad imparare
10

Devi essere accedere per pubblicare un commento.