NIEMIECKI 17.12

 0    107 schede    marionetka2107
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niedawno
inizia ad imparare
kürzlich
siedzieć jak przyklejonym (do telewizora)
inizia ad imparare
wie angeklebt sitzen (saß, h. gesessen)
wpływowy
inizia ad imparare
einflussreich
płytę włączyć, włożyć
inizia ad imparare
die Platte, n auflegen
"wyzwalacz", katalizator
inizia ad imparare
der Auslöser,-
wywołać, zainicjować jakąś reakcję
inizia ad imparare
eine Reaktion auslösen
scena
inizia ad imparare
der Bühne,n
pukać do drzwi
inizia ad imparare
an die Tür klopfen
natchniony, utalentowany
inizia ad imparare
begnadet
obejmować, obściskiwać
inizia ad imparare
umarmen (umarmte, h. umarmt)
coś wyciągać, wyjąć
inizia ad imparare
etw herausholen
charakter pisma, rękopis
inizia ad imparare
die Handschriff, en
wytrwałość
inizia ad imparare
die Ausdauer,-
ambicja
inizia ad imparare
der Ehrgeiz
wypuszczać
inizia ad imparare
herauslassen (ließ heraus, h. herausgelassen)
gwizd
inizia ad imparare
das Pfeifen,-
gwizdać
inizia ad imparare
pfeifen (pfiff, h. gepfiffen)
dźwięk
inizia ad imparare
der Klang,e
brzmieć, rozbrzmiewać
inizia ad imparare
klingen (klang, h. geklungen)
klawisz, przycisk
inizia ad imparare
die Taste,n
kolejność, porządek
inizia ad imparare
die Reihenfolge,n
jedyny
inizia ad imparare
einzig
struny głosowe
inizia ad imparare
die Stimmbänder
przeciwnie, w przeciwieństwie (2)
inizia ad imparare
im Gegenteil = im Gegensatz
spełnić marzenie
inizia ad imparare
den Traum erfüllen
wdychać dym
inizia ad imparare
den Rauch einatmen
wysychać
inizia ad imparare
austrocknen
przebywać, zatrzymać się gdzieć
inizia ad imparare
sich aufhalten (hielt auf, h. aufgehalten)
zazdrościć komuś czegoś
inizia ad imparare
jdn um(A) beneiden
chwalić
inizia ad imparare
loben
ganić
inizia ad imparare
tadeln
zezwalać na coś
inizia ad imparare
etw genehmigen
wyrzekać się, zrezygnować z czegoś (2)
inizia ad imparare
auf (A) verzichten = etw aufgeben
oprócz tego, ponadto, poza tym (2)
inizia ad imparare
außerdem = obendrein
zmysł, sens
inizia ad imparare
der Sinn, en
konkurs talentów
inizia ad imparare
der Talentwettbewerb,e
towarzyszyć komuś
inizia ad imparare
begleiten (A)
towarzysz
inizia ad imparare
der Begleiter,-
zachwyt
inizia ad imparare
die Begeisterung
być czymś zachwyconym
inizia ad imparare
von (D) etw begeistert sein
odczuwać, czuć (2)
inizia ad imparare
fühlen = spüren
dużo wzlotów i upadków w karierze
inizia ad imparare
viel Auf und Ab in der Karriere
tęcza
inizia ad imparare
der Regenbogen,"-
zatonąć w morze
inizia ad imparare
im Meer versinken (versank, s. versunken)
jeździć w górę i w dół
inizia ad imparare
auf und ab fahren
prawie, niemalże
inizia ad imparare
beinahe
potylica
inizia ad imparare
der Hinterkopf,e
mieć coś w głowie, myśleć o czymś ciągle
inizia ad imparare
etw ist im Hinterkopf
jednakże
inizia ad imparare
dennoch
nadmiar, zalew bodźców
inizia ad imparare
die Reizüberflutung, en
zalewać
inizia ad imparare
überfluten (überflutete, h.überflutet)
strata
inizia ad imparare
der Verlust,e
spostrzegać coś, odbierać
inizia ad imparare
wahrnehmen (nahm wahr, h. wahrgenommen)
udawać się, popaść
inizia ad imparare
geraten (geriet, s. geraten)
wpaść w zależność od kogoś, czegoś
inizia ad imparare
in Abhängigkeit von (D) geraten
dziwne, że
inizia ad imparare
komischerweise
nieśmiertelność
inizia ad imparare
die Unsterblichkeit
mieć z czegoś frajdę, radość (2)
inizia ad imparare
(die) Freude = (den) Spaß an (D) haben
papież
inizia ad imparare
der Papst,"e
wygłaszać przed kimś, do kogoś mowę
inizia ad imparare
vor (D) eine Rede halten (hielt, h. gehalten)
uwrażliwić kogoś na coś
inizia ad imparare
jdn sensibilisieren für (A)
pochodzenie
inizia ad imparare
die Herkunft
wilgotność (powietrza)
inizia ad imparare
die Luftfeuchtigkeit
relacjonować coś
inizia ad imparare
berichten über (A)
żądać, domagać się (2)
inizia ad imparare
fordern = verlangen
pisemne podanie (np. o pracę)
inizia ad imparare
die schriftliche Bewerbung
ubiegać się o (np. pracę)
inizia ad imparare
sich bewerben um (A) (bewarb, h. beworben)
polecać
inizia ad imparare
empfehlen (empfahl, h. empfohlen)
otrzymać (3)
inizia ad imparare
bekommen = erhalten (erhielt, h. erhalten) = kriegen
zawierać wskazówki
inizia ad imparare
Hinweise enthalten (enthielt, h. enthalten)
wziąć kogoś pod opiekę
inizia ad imparare
jdn in Pflege aufnehmen (nahm auf, h. aufgenommen)
odkrywca, wynalazca
inizia ad imparare
der Erfinder,-
odkryć, wynaleźć
inizia ad imparare
erfinden (erfand, h. erfunden)
kartkować książkę
inizia ad imparare
in einem Buch blättern
zmieniać, przekręcać sens (nierozdz.)
inizia ad imparare
den Sinn verdrehen
tymczasem
inizia ad imparare
unterdessen
rozpływać się (o śniegu, lodzie), przemijać (o czasie) (3)
inizia ad imparare
verfließen (verfloss, s. verflossen) = zerfließen (zerfloss, s. zerflossen) = zerrinen (zerran, s. zerronnen)
topnieć
inizia ad imparare
tauen (taute, s. getaut)
dotrzymać obietnicy
inizia ad imparare
das Versprechen halten
obiecywać
inizia ad imparare
versprechen (versprach, h. versprochen)
wywiązywać się z obietnicy
inizia ad imparare
das Versprechen einlösen
zastanawiać się nad
inizia ad imparare
über (A) nachdenken (dachte nach, h. nachgedacht)
sposobność
inizia ad imparare
die Gelegenheit, en
cichy (2)
inizia ad imparare
still = leise
ściana szczytowa
inizia ad imparare
der Giebel,-
sterczeć, wznosić się w powietrze
inizia ad imparare
in die Luft ragen
dotykać (2)
inizia ad imparare
berühren = anfassen
wyznaczyć granice, ograniczać wolność
inizia ad imparare
Grensen setzen = Freiheit einschränken
zamykać, założyć szlaban na coś
inizia ad imparare
den Riegel vorlegen
przedstawić (2)
inizia ad imparare
ausmalen = darstellen
wyzwanie
inizia ad imparare
die Herausforderung, en
bezpieczeństwo
inizia ad imparare
die Geborgenheit
być zniesmaczonym
inizia ad imparare
entsetzt sein
leczyć rany duszy
inizia ad imparare
Seelenwunden heilen
coś połączyć z czymś (2)
inizia ad imparare
etw mit etw verküpfen = verbinden (verband, h. verbunden)
poszerzać horyzonty
inizia ad imparare
Horizonte erwitern
wzmacniać samoocenę, pewność siebie
inizia ad imparare
Selbstbewusstsein stärken
odświeżyć język obcy
inizia ad imparare
eine Fremdsprache erfrischen
samotność
inizia ad imparare
die Einsamkeit
ciągnąć w nieznane
inizia ad imparare
in die Ferne ziehen (zog, s. gezogen)
udzielać korepetycji
inizia ad imparare
Nachhilfe(stunden) erteilen
szczegółowo
inizia ad imparare
ausführlich
niańka, opiekunka do dzieci
inizia ad imparare
das Au-pair-Mädchen
obszerny
inizia ad imparare
umfangreich
spis adresów
inizia ad imparare
das Adressenverzeichnis, se
nienawiść
inizia ad imparare
der Hass
los
inizia ad imparare
das Schicksal,e

Devi essere accedere per pubblicare un commento.