neurologia I

 0    37 schede    paulinak363
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
encefalopatia wrotna
inizia ad imparare
nie podaje się benzodiazepin, a podaje antagonistę- flumazenil
encef. mocznicowa
inizia ad imparare
fluktuacyjny charakter- zaburz. świad., padaczka, mioklonie (w zaawans.) gł. twarzy i proks.kk. górn., asteriksje, drżenie grubofaliste
encefal. hipoglikem.
inizia ad imparare
głębokie zaburzenia f. mózgowia BEZ zaburzeń w przepływie mózgowym krwi, bez obniżenia stanu energetycznego; niemal pełna odwracalność tego stanu; mogą pojawić się ruchy atetotyczno-pląsawicze.
migrena typu podstawnego
inizia ad imparare
migrena z aurą, w której objawy ogniskowe związane są z pniowymi i/lub móżdżkowymi zaburzeniami czynności
rodzinna migrena połowiczo-poraźna
inizia ad imparare
pojawienie się w trakcie aury niedowładu połowiczego i występ. podobnych obj. u >= 1 krewnego 1 lub 2 stopnia
zespół Lamberta-Eatona
inizia ad imparare
miasteniczny; autoimmun. lub paraneo (60%); p/ciała IgG p/kanałom wapniowym bramkowanym potencjałem VGCC; najpierw trudności chodzenia po schodach, wstępujący charakter objawów, obj. opuszkowe
zespół Lamberta-Eatona
inizia ad imparare
w elektrofizj. próbie męczliw. (pr. miasteniczna) TRIADA LAMBERTA
zespół Lamberta-Eatona złoty standard rozpoznawania
inizia ad imparare
torowanie przekraczajace 100%; rozpoznając LEMS TRZEBA szukać neo (przez 2 lata od zachorowania)
zespół Lamberta-Eatona leczenie
inizia ad imparare
objawowo- 3,4diaminopirydyna; inh. acet. cholinestazy; gdy brak popr po objawowym to 1 wybór to sterydy w monot. lub z cyklospor. lub azatiopr; wymiana osocza lub IVIg (ludzka immunogl.i.v.)
choroba Wilsona mutacja
inizia ad imparare
nieprawidłowa cząsteczka ATP-azy7B
choroba Wilsona mózg
inizia ad imparare
komórki Alzheimera typu I i II, komórki Opalskiego; gł. jądra podstawy, wzgórza, pień i móżdżek; z czasem uogóln. zanik
objawy neurologiczne Wilson
inizia ad imparare
postać klasyczna (przewaga sztywności nad drżeniem; postać Strumpell-Westphall'a (pseudosclerosis) z przewagą drżenia
Wilson- oczy
inizia ad imparare
zaćma słonecznikowa, pierscień Kaysera-Fleischera
Wilson- gospodarka miedzią:
inizia ad imparare
ceruloplazmina zwykle obniżona (lecz homoz. i zdekomp. wątroby często N), miedź całk. w surowicy zwykle <N, wydalanie w moczu >N,
Wilson MR
inizia ad imparare
hiperintensywne w T2 w jądrach podkorowych, najwcześniej i najczęściej w skorupie; PATOGNOM: obraz głowy niedźwiedzia panda- duży miś w śródm. i mały w moście--> dość rzadko wyst.
Wilson leczenie
inizia ad imparare
by więcej wydalać- d-panicylamina, trientina; by mniej wchłaniać- sole cynku; NA OBA MECH.: TETRAHYDROMOLIBDAT
alkoholowy zanik móżdżku
inizia ad imparare
słaba korelacja z okresem spożywania; zaburzenia chodu, trudn. w utrzym. poz. stojącej (ZESPÓŁ ASTAZJA, ABAZJA), dyssynergia tułowia; zanik przedniej i górnej cześci robaka; w patogenezie niedobór tiaminy (b1)
Usg przezczaszkowe, okna kostne
inizia ad imparare
skroniowe- konc. odc. i rozwidl. TSzW, TŚM, TPM, TTM oraz tt. łączące; OCZODÓŁ: t. oczna, syfon wewn; POTYYLICZNE czyli otwór wielki: v4 kręgowej i podstawną
najczęstszy mechanizm uradu niedokrwiennego
inizia ad imparare
zatorowość tętniczo-tętnicza
udar niedokrwienny TK, sekwencja DWI (dyfuzyjna)
inizia ad imparare
juz po kilku min widać
dystonie o podłożu genetycznym:
inizia ad imparare
DYT: 1,5,6,11
DYT1
inizia ad imparare
klasyczna dystonia torsyjna Oppenheima; AD, uogólniony charakter, początek zazw. w dzieciństwie w obrębie kończyn, czysta dystonia, bez innych objawó
DTY5
inizia ad imparare
choroba Segawy; postać dystonii wrażliwa na L-dopę; pocz. w dziecinstw lub młodości od dystonii stopy, mylą z MPR,; fluktuac. charakt (gorzej wieczorem), wtórnie uogóln; zespół parkinson.
DYT6
inizia ad imparare
początek dzieci; bark, szyja, głowa + dysfonia; AD; druga po DYT1
DYT11
inizia ad imparare
dystonia miokloniczna; mioklonie kk. górn. i tułowia; PRZEJŚCIOWA POPRAWA PO SPOŻYCIU ALKO:)
zespół tourett'a
inizia ad imparare
teoria nadaktywn. dopaminergicznej
chroba Menkesa- defekt
inizia ad imparare
XR; ATP-aza typu A; miedź się nie wchłania z p. pok; zła dystrybucja w organiźmie- niedostępna miedź dla enzymów
włosy kręcone i cienkie, upośledzenie, hipotonia, hipopigmentacja, wiotkość, deformacje, złamania, wady naczyń, twarz Cherubinka
inizia ad imparare
choroba Menkesa
spadek miedzi i ceruloplazminy w surowicy, wzrost miedzi w jelitach i nerkach, obniżony w wątrobie
inizia ad imparare
choroba Menkesa, gospodarka miedzią
choroba Menkesa- leczenie
inizia ad imparare
I.V. LUB S.C. roztwór chlorku miedzu z L-histydyną; normalizacja wtedy gospodarki po 6 tyg.
rokowanie
inizia ad imparare
bez leczenia śmierć < 3r.z.; leczeni- nie wiadomo, bo mało takich
autosomalnie dominujące ataksje rdzeniowo-móżdżkowe (SCA)
inizia ad imparare
najczęściej związane ze zwielokrotnieniem trypletów; objawy w wieku dorosłym, powolo postępujące
ataksje rdzeniowo-mózdżowe dziedziczone autosomalnie recesywnie
inizia ad imparare
początek we wczesnym dzieciństwie, czasem szybszy przebieg
ataksja Friedriecha
inizia ad imparare
ataksja rdzeniowo-mózdżowe dziedziczone autosomalnie recesywnie; najczęstsza dziedziczna ataksja; powoli postępuje, początek zwykle <25 rż
ataksja Friedriecha
inizia ad imparare
genetycsznie niejednorodna, większość ekspansja GAA; brak zanikowych zmian w móżdżku-jak są to sugeruje inne objawy
ataksja Friedriecha
inizia ad imparare
ataksja, zniesienie odruchów ścięgnistych, objaw babińskiego, kardiomiopatia, głuchota, cukrzyca, skolioza
DPRLA (zanik jądra zębatego, czerwiennego, niskowzgórzowego, bałki bladej)
inizia ad imparare
ekspansja CAG; ataksja, zaburzenia zachowania i otępienie, ruchy choreoatetotyczne; gdy już u dzieci to mioklonie, padaczka, niedorozwój

Devi essere accedere per pubblicare un commento.