Mikroekonomia - 7. rozdział (Konsumenci, producenci i efektywność rynków)

 0    13 schede    Lokinho7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Podaż rynkowa przy STAŁEJ liczbie przedsiębiorstw - właściwość krzywej podaży
UJĘCIE KRÓTKOOKRESOWE
inizia ad imparare
Krzywą podaży stanowi krzywa kosztu krańcowego (MC)
Wielkość produkcji rynku = sumie produkcji wszystkich producentów
Podaż rynkowa przy ZMIENNEJ liczbie przedsiębiorstw - właściwość krzywej podaży
UJĘCIE DŁUGOOKRESOWE
inizia ad imparare
Krzywa podaży jest pozioma przy cenie równej minimalnemu przeciętnemu kosztowi całkowitemu (ATC)
P = minimum ATC
2 przypadki, kiedy DŁUGOOKRESOWA krzywa podaży może być nachylona ku górze
inizia ad imparare
(1) Zasoby do produkcji mogą być dostępne w ograniczonej ilości, (2) Przedsiębiorstwa mogą różnić się wysokością kosztów
Przedsiębiorstwa wchodzące na rynek charakteryzują się wyższymi kosztami
AD 1 - np. rynek produktów rolnych (ograniczona ilość ziemi);
3 podstawowe kwestie dotyczące każdej gospodarki
inizia ad imparare
(1) Co produkować, (2) W jaki sposób wytwarzać dobra i usługi, (3) komu przypada w udziale to, co zostało wytworzone
dobrobyt subiektywny - definicja(?)
inizia ad imparare
określa, w jakim stopniu ludzie czują się szczęśliwi
dobrobyt obiektywny - definicja(?)
inizia ad imparare
określa ocenę jakości życia za pomocą rozmaitych wskaźników opracowanych przez naukowców, takich jak poziom wykształcenia, miary standardu życia czy oczekiwana długość życia
ekonomia dobrobytu - definicja(?)
inizia ad imparare
nauka o wpływie alokacji zasobów na dobrobyt ekonomiczny
dobrobyt - definicja(?)
inizia ad imparare
stopień, w jakim dana osoba czuje się szczęśliwa lub zadowolona z życia
efektywność alokacyjna - definicja(?)
inizia ad imparare
taka alokacja zasobów, przy której wartość dóbr wytworzonych przez sprzedawców odpowiada wartości przypisywanej im przez nabywców
skłonność do płacenia - definicja(?)
inizia ad imparare
maksymalna kwota, jaką nabywca chce zapłacić za dobro
nadwyżka konsumenta - definicja(?)
inizia ad imparare
różnica między kwotą, jaką nabywca jest skłonny zapłacić, a kwotą przez niego zapłaconą
koszt - definicja(?)
inizia ad imparare
wartość wszystkiego, z czego sprzedawca musi zrezygnować, by wytworzyć pewne dobro
nadwyżka producenta - definicja(?)
inizia ad imparare
różnica między kwotą, jaką otrzymuje sprzedawca za dane dobra, a poniesionymi przez niego kosztami

Devi essere accedere per pubblicare un commento.