Mikroekonomia - 2. rozdział

 0    12 schede    Lokinho7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
zmienna endogeniczna - definicja(?)
inizia ad imparare
zmienna, której wartość jest ustalana w ramach modelu
zmienna przedstawiona na wykresie
zmienna egzogeniczna - definicja(?)
inizia ad imparare
zmienna, której wartość jest ustalana poza modelem
zmienna poza wykresem
wykres ruchu okrężnego - definicja(?)
inizia ad imparare
graficzny model gospodarki, który pokazuje, w jaki sposób pieniądze, zasoby oraz dobra i usługi finalne przepływają przez rynki, krążą między gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami
obieg wewnętrzny - przepływ zasobów oraz dóbr i usług; obieg zewnętrzny - przepływ pieniędzy
sądy pozytywne - definicja(?)
ekonomista jako naukowiec
inizia ad imparare
stwierdzenie opisujące świat takim, jaki jest
sądy normatywne - definicja(?)
ekonomista jako doradca polityczny
inizia ad imparare
stwierdzenia wskazujące, jak świat powinien wyglądać
kwestia rozwiązania sprawy z emisją zanieczyszczeń
inizia ad imparare
opłaty za emisję zanieczyszczeń i zbywalne uprawnienia do emisji zanieczyszczeń stanowią lepszy mechanizm ochrony środowiska niż limity emisji
kwestia polityki fiskalnej
inizia ad imparare
obniżanie podatków lub zwiększanie wydatków publicznych ma istotny wpływ na ożywienie gospodarki, której potencjał nie jest w pełni wykorzystywany
pomoc pieniężna a pomoc rzeczowa
inizia ad imparare
pomoc pieniężna przyczynia się do większej poprawy sytuacji ekonomicznej niż pomoc rzeczowa
przewaga komparatywna - definicja(?)
inizia ad imparare
przewaga uzyskana poprzez zdolność do produkowania wyrobu po niższym koszcie, niż jest w stanie robić to konkurent
równowaga w ekonomii (sposób myślenia)
inizia ad imparare
ekonomiści myślą w kategoriach równowagi ogólnej, a nie cząstkowej
koszt utopiony - definicja(?)
inizia ad imparare
koszt, który został już poniesiony
NIE POWINIEN WPŁYWAĆ NA DECYZJE CENOWE
wzór na nachylenie krzywej
inizia ad imparare
△y / △x

Devi essere accedere per pubblicare un commento.