Mikroekonomia - 10 podstawowych zasad ekonomii

 0    18 schede    Lokinho7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1. podstawowa zasada ekonomii
podejmowanie decyzji
inizia ad imparare
1. Ludzie muszą stale dokonywać wyboru
2. podstawowa zasada ekonomii
podejmowanie decyzji
inizia ad imparare
2. Kosztem jest to, z czego trzeba zrezygnować, żeby uzyskać coś innego
3. podstawowa zasada ekonomii
podejmowanie decyzji
inizia ad imparare
3. Racjonalni ludzie myślą w kategoriach wielkości krańcowych
4. podstawowa zasada ekonomii
podejmowanie decyzji
inizia ad imparare
4. Ludzie reagują na bodźce
5. podstawowa zasada ekonomii
współdziałanie ludzi ze sobą
inizia ad imparare
5. Handel może się opłacać wszystkim
6. podstawowa zasada ekonomii
współdziałanie ludzi ze sobą
inizia ad imparare
6. Rynki stanowią zwykle dobrą formę organizacji aktywności gospodarczej
7. podstawowa zasada ekonomii
współdziałanie ludzi ze sobą
inizia ad imparare
7. Czasami państwo może usprawnić funkcjonowanie rynku
powiększanie lub zmiana podziału "tortu"
8. podstawowa zasada ekonomii
działanie gospodarki
inizia ad imparare
8. Poziom życia zależy od ilości wytwarzanych dóbr i usług
9. podstawowa zasada ekonomii
działanie gospodarki
inizia ad imparare
9. Ceny rosną, gdy państwo drukuje zbyt dużo pieniędzy
10. podstawowa zasada ekonomii
działanie gospodarki
inizia ad imparare
10. W krótkim czasie społeczeństwo musi wybierać między inflacją a bezrobociem
mikroekonomia - definicja(?)
inizia ad imparare
nauka o tym, jak gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podejmują decyzje i współdziałają ze sobą na rynku
makroekonomia - definicja(?)
inizia ad imparare
nauka o zjawiskach charakteryzujących całą gospodarkę, takich jak inflacja, bezrobocie i wzrost gospodarczy
wzrost gospodarczy - definicja(?)
inizia ad imparare
wzrost gospodarczy - definicja(?) in polacco
wzrost ilości dóbr i usług wytwarzanych przez gospodarkę w pewnym przedziale czasu
poziom życia - definicja(?)
inizia ad imparare
ilość dóbr i usług, które mogą nabyć mieszkańcy danego kraju, mierzona zazwyczaj jako realny (skorygowany o stopę inflacji) dochód na jednego mieszkańca
produkcyjność - definicja(?)
inizia ad imparare
przeciętna ilość dóbr i usług wytwarzana przez pracownika lub czynnik produkcji w ciągu godziny
krzywa Phillipsa - definicja(?)
inizia ad imparare
krzywa obrazująca krótkookresową, odwrotną zależność między inflacją a bezrobociem
cykl koniunkturalny - definicja(?)
inizia ad imparare
wahania poziomu aktywności gospodarczej mierzonego wielkością zatrudnienia lub produkcji
Produkt krajowy brutto per capita (na jednego mieszkańca) - definicja(?)
inizia ad imparare
wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju w danym okresie podzielona przez liczbę mieszkańców

Devi essere accedere per pubblicare un commento.