Międzynarodowe stosunki gospodarcze – ważne pojęcia

 0    25 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
incydencja ceł
inizia ad imparare
występuje np. gdy polscy eksporterzy krasnali do Niemiec obniżają ich ceny z obawy na spadek popytu na nie w wyniku wprowadzenia przez Niemcy ceł
specjalne prawa ciągnienia (special drawing rights)
inizia ad imparare
prawa do zaciągania przez dany kraj członkowski specjalnego kredytu na swoim rachunku w MFW
cło naukowe
inizia ad imparare
nakładane na towary importowane do takiej wysokości, by zrównoważyć poziom cen dóbr importowanych i krajowych
klauzula największego uprzywilejowania
inizia ad imparare
zasada, zgodnie z którą obniżenie taryfy celnej dla jednego kraju wymaga podobnej obniżki wobec innych
prawo jednej ceny
inizia ad imparare
zasada, zgodnie z którą przy braku barier handlowych i kosztów transportu, identyczne dobra powinny kosztować tyle samona całym świecie
kontrakty wielostronne
inizia ad imparare
wspólne wyznaczanie przez eksporterów i importerów przedziału cen. Eksporterzy wyznaczają najwyższą cenę sprzedaży, a importerzy- zakupu.
efekt terms of trade cła
inizia ad imparare
efekt powodujący polepszenie się relacji eksportu i importu w kraju poprzez spadek cen towarów importowanych (wyniku wprowadzenia ceł) i zachowanie cen towarów eksportowanych na niezmiennym poziomie.
Big Mac Index
inizia ad imparare
indeks zawierający zestawienie przeliczonych na dolary cen hamburgera sprzedawanego w sieciach McDonalds na całym świecie. Różnica tego indeksu między poszczególnym krajami a USA wskazuje na przewartościowanie lub niedowartościowanie waluty w danym kraju.
bilans płatniczy kraju
inizia ad imparare
relacja wartości eksportu do wartości importu
transakcje autonomiaczne
inizia ad imparare
zawierane niezależnie od bilansu płatniczego kraju
transakcje wyrównawcze
inizia ad imparare
dochodzą do skutku z myślą o wyrównaniu bilansu płatniczego
równowaga bilansu płatniczego
inizia ad imparare
występuje gdy transakcje autonomiczne równoważą się, a transakcje wyrównawcze nie występują
redystrybucyjny efekt cła
inizia ad imparare
korzyści uzyskiwane przez krajowych producentów w wyniku wprowazenia cła
strefa wolnego handlu
inizia ad imparare
zdjęcie ceł i ograniczeń pozataryfowych między krajami
klauuzula narodowa
inizia ad imparare
zasada, zgodnie z którą towary na danym rynku nie powinny być traktowane gorzej niż towary krajowe
transakcje debetowe
inizia ad imparare
transakcje, w wyniku których kapitał upływa za granicę (np. gdy kupujemy wyprodukowany za granicą samochód)
transakcje kredytowe
inizia ad imparare
transakcje, które pociągają za sobą przypływ kapitału z zagranicy (gdy ktoś kupuje produkt polski)
transakcje arbitrażu procentowego
inizia ad imparare
transakcje zakupu i sprzedaży aktywów z zamiarem osiągnięcia zysku z różnic w stopie procentowej, występujących między różnymi krajami
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
inizia ad imparare
stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie
hipoteza Lindera
inizia ad imparare
hipoteza, zgodnie z którą eksport ma miejsce wtedy, gdy popyt w dwóch krajach pokrywa się
choroba holenderska (deindustralizacja)
inizia ad imparare
zjawisko, w którym odkrycie zasobów naturalnych powoduje spadek dynamiki rozwoju przemysłu w danym kraju (gdyż rozwija się głównie rolnictwo)
unia celna
inizia ad imparare
porozumienie handlowe w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową
zjawisko kreacji handlu
inizia ad imparare
zjawisko, gdy kraj A zmniejsza produkcję np. żywności, gdyż w wyniku wstąpienia w Unię Celną z krajem B woli tę żywność importować z kraju B.
straty puste
inizia ad imparare
straty ponoszone przez konsumentów w wyniku wprowadzenia cła, którym nie towarzyszą korzyści uzyskiwane przez inne grupy podmiotów
koncepcja dynamicznej przewagi komparatywnej
inizia ad imparare
koncepcja, zgodnie z którą państwo, dokonując wyboru gałęzi przemysłu, które chce rozwijać, posługuje się kryterium ich nowoczesności, a nie zapotrzebowania na czynniki produkcji dostępne w państwie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.