Mechanizmy cytotoksyczności

 0    26 schede    niemamcola
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Na czym polega efekt cytotoksyczny komórek?
inizia ad imparare
1. od uwolnienia ziaren litycznych, 2. pośredni - wydzielenie cytokin TNF-alfa oraz IFN-gamma, 3. oddziaływanie za pomocą receptorów z rodziny TNF
Czy komórki NK mogą brać udział w ADCC?
inizia ad imparare
Czy komórki NK mogą brać udział w ADCC? in polacco
tak
Czym się różni synapsa lityczna od synapsy immunologicznej?
inizia ad imparare
Synapsa lityczna składa się z cześci centralnej - domena wydzielnicza oraz domena sygnalizacyjna, oraz części obwodowej z cząsteczek addhezyjnych. Może nie przybeirać dojrzałej formy i być niezorganizowana - bo musi działać SZYBKO
Co jest niezbędne do zajścia efektu cytotoksycznego zależnego od ziaren?
inizia ad imparare
Polaryzacja, - przemieszczenie centrum organizacji mikrotubul, aparatu Golgiego i ziaren litycznych do jednego bieguna - elementy cytoszkieletu i mikrotubule
CO odgrywa decydującą rolę w polaryzacji i degranulacji ziaren litycznych?
inizia ad imparare
jony wapnia
Dzięki czemu w komórce wzrasta stęzenie wapnia przy rozpoznaniu komórki do zniszczenia?
inizia ad imparare
Poprzez pobudzenie TCR/CD3-(IP3), chociaż bardziej jako suma wypadkowych czynników jak pobudzenie CD2 lub CD7
Co zawierają ziarna lityczne Tc? 6
inizia ad imparare
1. perforyna, 2. proteazy serynowe- granzymy, 3. granulizyna, 4. TIA-1 wewnątrzkomórkowe białko limfocytów T, 5. kalretikulina, 6. związane z błoną FASL
Jaki charakter mają ziarna lityczne Tc?
inizia ad imparare
Zarówno typowych pęcherzyków wydzielniczych jak i lizosomów (typowe enzymy)
Do jakiej rodziny należy perforyna?
inizia ad imparare
do rodziny białek tworzących pory w błonach MACPF
Od czego uzależniony jest proces wbudowywania w błonę i polimeryzacja perforyny?
inizia ad imparare
od udziału Ca - to kalretikulina wiąże wapń, co chroni ją, zapobiega robieniu perforacji w błonie ziaren litycznych
Z czym wiąże się perforyna?
inizia ad imparare
z fosfatydylocholiną bardzo silnie
Z czym wiąże się indukcja apoptozy w działaniu perforyny?
inizia ad imparare
Z wniknięciem jonów wapnia, które aktywują endonukleazy, TIA, granzymy
Jak granzymy przenikają do wnętrza komórki? 3
inizia ad imparare
1. za pomocą endocytozy uszkadzanych przez perforynę fragmentów błony, 2. przez receptory dla mannozo-6fosforanu, 3. przekazywane za pomocią serglicyny siarczanowi heparanu błony k. docelowej
Co powoduje granzym A? 6
inizia ad imparare
1. wiążę się z nukleoliną i ją rozkłada, 2. degraduje histon H1 - uwrażliwia na endonukleazy, 3. bezpośrednio rozszczepia laminę, 4. unieczynnia w jądrze kompleks białek, zawierających enzymy naprawcze, 5. uszkadza mitochondria
Który granzym jest ważniejszy w indukcji apoptozy?
inizia ad imparare
Granzym B
Co powoduje granzym B?
inizia ad imparare
1. aktywacja kaspaz - efektorowe 3 oraz 7, 2. uczynnia DNazy CAD - caspase activated, 3. rozszczepia białka BID->tBID co reaguje z BAX i BAK uwalniając cytochrom c, 4. zaburza funkcje cytoszkieletu przez odszczepienie końcowego fragmentu tubuliny alfa,
Jaka est funkcja białka TIA?
inizia ad imparare
Wiązanie się z RNA i degradacja kwasó nukleinowych
Do jakiej rodziny należy granulizyna?
inizia ad imparare
do sapozyn, białek wiążących lipidy
Jak działą granulizyna?
inizia ad imparare
jak defensyny 1. uszkadza błonę, 2. niszczy błony mitochondrialne, 3. aktywuje kaspaze 9 -szlak apoptozy
Co neutralizuje i jednocześnie transportuje perforyny, granzymy i chroni komórkę efektorową?
inizia ad imparare
glikozaminoglikany tj. siarczan chondroityny A
Co dodatkowo chroni komórki limfocytów przed ziarnami litycznymi?
inizia ad imparare
Katepsyna B, neutralizująca perforynę
Cząsteczki w mechanizmie cytotoksycznosci w opraciu o rodzine TNF
inizia ad imparare
FASL (CD178, APO-1), TRAIL, TNF-lfa, LT-alfa
Czym różni się działanie LT-alfa od innych cząsteczek rodziny TNF-alfa?
inizia ad imparare
występuje w formie rozpuszczalne
Co wspiera ekspresję FASL na limfocytach CTL?
inizia ad imparare
aktywacja ich TCR< IL-2, IL-12, IFN-gamma
Co wspiera ekspresję FAS?
inizia ad imparare
IFN-gamma, TNF-alfa
W jaki sposó zachodzi aktywacja kaspazy 8 i 9 w zaleznosci od rodziny TNF?
inizia ad imparare
w wyniku interaakcji z domenami CARD i DED

Devi essere accedere per pubblicare un commento.