Odporność w błonach śluzowych

 0    26 schede    niemamcola
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Co wchodzi w skłąd MALT? 7
inizia ad imparare
1. GALT, 2. BALT, 3. NALT, 4. gruczoły ślinowe, 5. gruczoły łzowe, 6. układ-moczowo-płciowy, 7. gruczoły sutkowe!
Jak zbudowana jest warstwa śluzowa?
inizia ad imparare
Składa się z części dolnej, zwartej, cieńszej z dużej ilości MUC2 oraz nie zawiera bakterii oraz warswty górnej, luźniejszej i bogato zasiedlone przez bakterie
Jaka jest funkcja lipokaliny?
inizia ad imparare
wiązanie jonów żelaza tak jak laktoferyna
Jakie są miejsca undukcji ogólnoustrojowej odporności w MALT?
inizia ad imparare
Kępki Peyera, migdałki, wyrostek robaczkowy
Co powoduje naznaczanie limfocytów = ekspresję receptorów zasiedlania błon śluzowych jelita cienkiego?
inizia ad imparare
Metabolizm kwasu retinolowego wytwarzanego przez DC co powoduje ekspresje integryny alfa4beta7, CCR9 dla chemokiny jelita cienkiego CCL25(TECK)
Jaki fenotyp mają komórki pamięci B IgA+ jelit?
inizia ad imparare
ekspresja alfa4beta7, skąpa ilość lub brak selektyny L
Jaki jest receptor zasiedlania jelita grubego?
inizia ad imparare
CCR10 dla chemokiny CCL28 (MEC)
Jak wykorzystano wiedzę o receptorach zasiedlania jelita cienkiego?
inizia ad imparare
natalizumab - przeciwciało anty-alfa4beta7 integrynie co zmniejsza zasiedlanie limfocytow w przebiegu choroby Crohna
Funckja fragmentu wydzielniczego SC IgA
inizia ad imparare
ochrona przed proteazami
Dlaczego IgA2 jest relatywnie więcej w jelicie grubym?
inizia ad imparare
Bo jest tam wiecej bakterii, co poprzez czestszy kontakt komórek nabłonkowych z bakteriami poprzez TLR stymuluje wytwarzanie APRIL przełączającego klasę na IgA2
W jaki sposób IgA możę nieswoiście reagować z bakteriami?
inizia ad imparare
Zawiera ona w swojej budowie mannozę, która łączą się z receptorami lektynowymi bakterii - zapobiega to adhezji bakterii do enterocytów
Od czego uzależniona jest migracja limfocytów do komórek nabłonka?
inizia ad imparare
Od integryny alfaEbeta7 które reagują z kadheryną E nabłonka
Co to jest zjawisko tolerancji pokarmowej?
inizia ad imparare
Zahamowanie odpowiedzi typu późnego DTH jak i humoralnej (także IgE) po podaniu pozajelitowym - podskórnie czy dożylnie na antygen który pierwotnie podano ustnie.
Kto indukuje Treg w jelitach?
inizia ad imparare
1. plazmocytoidalne DC z ekspresją CD11c i B220 - wytwarzające IDO oraz PGE2, 2. DC o fenotypie CD103+, CD11+ wytwarzające TGF-beta oraz kwas retinolowy
Funkcje flory bakteryjnej? 5
inizia ad imparare
1. wytwarzanie wit. K, 2. współzawodnictwo o subst. odżywcze, 3. kompetycja o receptory nabłonka, 4. krzyżowa reakcja z antygenami chorobotwórczymi - stymulacja wytw. Ig, 5. wytwarzanie kolicyn-bakteriocyn
Co zawiera wydzielina o małej lepkośći w układzie oddechowym?
inizia ad imparare
1. lizozym, 2. laktoferyna, 3. wydzielniczy inhibitor proteazy leukocytarnej SLPI, 4. wydzielnicza fosfolipazę A2, 4. defensyny beta, 5. katelicydyny LL-37
Czym się różni NALT i BALT od GALT?
inizia ad imparare
1. brak adresyny MAdCAM (zamiast PNAd) jak w węzłąch limfatycznych, 2. bardziej odpowiedź komórkowa, 3. w niewielkim stopniu zasiedlają się nawzajem
Jakie Ig dominują w układzie rozrodczym?
inizia ad imparare
IgG
Co jest charakterystyczne dla układu rozrodczego kobiety?
inizia ad imparare
1. komórki endometrium i pochwy mają TLR, 2. produkują defensyny beta, elafinę, białko SLPI
jaka jest granica między jałowości w ukłądzie rozrodczym kobiety?
inizia ad imparare
Szyjka macicy
Co zawierają ziarna Birbecka?
inizia ad imparare
langerynę i CD1
Co powoduje emigrację komórek Langerhansa ze skóry?
inizia ad imparare
Pod wpływem cytokin zapalnych dochodzi do zmniejszenia ekspresji kadheryny E
Co wytwarzają keratynocyty?
inizia ad imparare
GM-CSF dla przeżycia komórek Langerhansa, oraz IL-7 dla przeżycia limf. T, duże ilości defensyn beta, katelicydyny LL-37 oraz psoriazyny
Jakie są receptory zasiedlania skóry?
inizia ad imparare
CCR4 dla chemokiny CCL17(LARC) oraz CCR6 dla chemokiny CCL20(TARC)
Co się dzieje pod wpływem wit. D3?
inizia ad imparare
W limfocytach zwiększa się ekspresja CCR10, na którą działa CCL27 wydzielany przez pobudzone keratynocyty
Jakie ma działanie UVB na skórę?
inizia ad imparare
immunosupresyjne poprzez uszkodzenie DNA komórek odpornościowych, w niewielkich dawkach indukuje emigracje langerhansa do węzłów limfatycznych, kwas urokainowy przechodzi pod wpływem UVB w formę cis co hamue DCL

Devi essere accedere per pubblicare un commento.