Matura ustna angielski zwroty - prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy

 0    51 schede    Martyna15
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć?
inizia ad imparare
Excuse me. Can I say something?
Przepraszam. Czy mogę o coś zapytać?
inizia ad imparare
Excuse me. Can I ask you something?
Czy mogę z tobą porozmawiać?
inizia ad imparare
Can I talk to you?
Czy możemy zamienić słowo?
inizia ad imparare
Can I have a word with you?
Czy mogę coś powiedzieć?
inizia ad imparare
May I say something?
Przepraszam, chciałem/am powiedzieć, że...
inizia ad imparare
Excuse me, I'd just like to say that...
To mi przypomina...
inizia ad imparare
That reminds me of...
Zacznę od...
inizia ad imparare
To start with,...
Przede wszystkim...
inizia ad imparare
First of all, ... / In the first place,...
Inną sprawą jest to, że...
inizia ad imparare
Another thing is that,...
Z drugiej strony...
inizia ad imparare
On the other hand,...
Głównym powodem jest...
inizia ad imparare
The main reason is...
Inny powód to...
inizia ad imparare
Another reason is...
Cóż, chodzi o to,że...
inizia ad imparare
Well, the thing is that...
Prawdą jest również to, że...
inizia ad imparare
It's also true that...
A na dodatek...
inizia ad imparare
Moreover, ... / What’s more...
I w końcu...
inizia ad imparare
And finally...
Niech zobaczę...
inizia ad imparare
Let me see,...
Cóż, niech pomyślę...
inizia ad imparare
Well, let me think...
Hm. Niech się nad tym zastanowię.
inizia ad imparare
Um, let me think about it.
Będę musiał/a się nad tym zastanowić
inizia ad imparare
I'll have to think about it.
Jakby to ująć?
inizia ad imparare
How shall I put it?
Cóź...
inizia ad imparare
Well...
W rzeczywistości, tak naprawdę...
inizia ad imparare
Actually,.../ In fact...
To, co ja mam na myśli...
inizia ad imparare
What I mean is...
Problem tkwi w...
inizia ad imparare
The point is...
Niech pomyślę...
inizia ad imparare
Let me think...
Szczerze mówiąc...
inizia ad imparare
Frankly speaking...
Słucham?
inizia ad imparare
Pardon?
Przepraszam, nie całkiem zrozumiałem/am?
inizia ad imparare
Sorry, I didn't quite catch that.
Słucham?
inizia ad imparare
Sorry?
Przepraszam, umknęło mi to
inizia ad imparare
Sorry, I missed that.
Czy możesz powtórzyć?
inizia ad imparare
Can you say it again, please?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o powtórzenie?
inizia ad imparare
Would you mind repeating that, please?
Czy mógłbyś/mogłabyś powtórzyć?
inizia ad imparare
Could you repeat that, please?
Czy możesz powiedzieć jeszcze raz?
inizia ad imparare
Could you say it again, please?
Nie jestem pewny/a, czy rozumiem.
inizia ad imparare
I'm not sure if I understand.
Czy mógłbyś/mogłabyś to wyjaśnić?
inizia ad imparare
Could you explain that, please?
Co rozumiesz przez...?
inizia ad imparare
What do you mean by...?
Co to słowo dokładnie znaczy?
inizia ad imparare
What does this word mean exactly?
Czy mógłbyś/mogłabyś to przeliterować?
inizia ad imparare
Could you spell it, please?
Czy mógłbyś/mogłabyś podać przykład?
inizia ad imparare
Could you give an example?
Na przykład...
inizia ad imparare
For example...
Jednym przykładem może być...
inizia ad imparare
One example of this is...
Innym przykładem jest...
inizia ad imparare
Another example is...
Proszę spojrzeć na ten przykład...
inizia ad imparare
Look at this example...
Aby dać pewne pojęcie...
inizia ad imparare
To give you an idea...
Chodzi mi o to...
inizia ad imparare
The point I'm trying to make is...
Krótko mówiąc...
inizia ad imparare
In short...
Innymi słowy...
inizia ad imparare
In other words...
Podsumowując...
inizia ad imparare
To sum up.../ In conclusion...

Ustny angielski – zwroty

Zwroty na maturę ustną z angielskiego, które okażą się przydatne zarówno przy rozmowach sterowanych jak i formułowaniu dłuższej wypowiedzi. Nauka przydatnych zwrotów po angielsku na maturę pomoże nam zachować zimną krew przy wylosowaniu nawet najtrudniejszego tematu.

Matura na 100%

Matura ustna z angielskiego może niepokoić nawet osoby, które stosunkowo dobrze posługują się językiem Szekspira. Bezpośredni kontakt z egzaminującym i mało czasu na zebranie własnych myśli sprawia, że zapominamy nawet najprostszych słów. Dlatego tak istotna jest nauka całych zwrotów, przydatnych na maturze ustnej z angielskiego.

Kompleksowa wiedza

Istotne jest także, że zwrotów na maturę ustną nie można po prostu wykuć, ale należy także dobrze poznać ich wymowę. Umożliwią to nagrania dźwiękowe, dołączone do każdej fiszki. Z Fiszkoteką żadne zwroty na maturę ustną z angielskiego nie będą problemem.

Commenti:

kasandra Ha scritto: 2012-07-30 16:47:31
very good

Devi essere accedere per pubblicare un commento.